Největší databáze

550 TB dat o urychlovači Zřejmě největší databáze na světě obsahuje dnes přibližně 550 TB dat a navíc denně ros...


550 TB dat o urychlovači
Zřejmě největší databáze na světě obsahuje dnes přibližně 550 TB dat a navíc
denně roste o dalších 500 GB. Vlastníkem databáze je stanfordská organizace
SLAC (Stanford Linear Accelerator Center), která zde shromažďuje údaje o
experimentech prováděných v urychlovači částic.
Objektově orientovaná databáze běží na 100 serverech o celkovém počtu 2 000
procesorů. Softwarové řešení bylo původně dílem kalifornské firmy Objectivity,
která jej dodala v roce 1996. Od té doby k původnímu programu přibylo přibližně
půl milionu řádek kódu.
Vědci přitom uvedli, že nikdy nebylo jejich cílem budovat největší databázi
světa, prostě k tomu došlo v důsledku charakteru jejich práce. V SLACu se
provádí tzv. BaBar experiment, při kterém se v lineárním urychlovači zkoumají
interakce subatomárních částic při vysokých rychlostech. Data o systému jsou
zaznamenávána v minutových intervalech a je přitom potřeba je všechna uchovat
pro pozdější analýzy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.