NEJVĚTŠÍ ZMĚNY V HP SE TÝKAJÍ SOFTWARU

Když se hovoří o společnosti Hewlett-Packard, většina lidí si představí především její hardwarové produkty. Poku...


Když se hovoří o společnosti Hewlett-Packard, většina lidí si představí
především její hardwarové produkty. Pokud se jedná o software, zřejmě
nejznámějšími jsou operační systémy jednak zděděné v akvizicích a jednak
vyvinuté původní firmou. Největším a nejkomplexnějším balíkem je ovšem tzv.
management software s názvem OpenView. I díky němu je překvapivě HP pátou
největší softwarovou firmou na světě.
Na tento fakt poukázala viceprezidentka HP pro software Nora Denzelová u
příležitosti konání uživatelské konference HP Software Universe v portugalském
Lisabonu. Pět miliard dolarů, které se ve firmě za software ročně "otočí", sice
netvoří nejvýznamnější podíl z jejího celkového obratu, zato se ovšem trvale
zvyšuje. Z hlediska historie firmy (více viz dále v textu) je software její
poměrně mladou součástí. Z toho zřejmě také plyne to, že se v této oblasti
odehrává největší množství změn. Vůbec nejvýraznějším trendem je snaha o to,
aby management systém (systém pro řízení IT firmy) dokázal transformovat
obchodní požadavky a cíle firmy do řízení informačních technologií. Znamená to
takový systém, který běžné obchodní zadání (například zrychlit odpovědi
zákazníkovi na jeho požadavky) dokáže přetransformovat ve výsledné technické
parametry firemního IT, tyto parametry také nastavit a kontrolovat.
K uvedenému stavu se budou management systémy všech firem však ještě dlouho
blížit. Již dnes je ale zřetelné propojování operativních dat (výkon
jednotlivých zařízení, jejich kapacity a dostupnost, časy odezvy atd.) a
obchodních dat (obchodní pravidla, smluvní parametry atd.). Nová softwarová
strategie, kterou HP na konferenci vytyčilo, má zastřešující název Adaptive
Management.

Adaptive Management
Zlepšit výkon a současně lépe využít kapacity stávající výpočetní techniky ve
firmě to jsou dnes dva základní požadavky lidí v IT. Snahou je rovněž dobrá
reakce na neočekávané změny v infrastruktuře nebo datovém prostředí. Strategie
s Adaptive Managementem by toho měla být schopna. Nora Denzelová na své
prezentaci řekla: "Adaptive Management prostupuje celým průřezem organizace.
Jedná se o celý systém, který umožňuje dynamicky přizpůsobovat veškeré
počítačové zdroje ve firmě." Podobnou cestou se firma snaží jít již delší dobu,
ovšem kvůli významným změnám v portfoliu (např. opuštění vývoje vlastního
aplikačního serveru) nebyla budoucnost vždy úplně jasná. Nyní se zdá, že HP má
v software konečně jasnou strategii, se kterou chce jít na trh a oslovovat
zákazníky i vývojové partnery. Mnoho věcí je už hotovo, ale mnoho dalších ještě
čeká na svůj den. Jak řekl na konferenci výkonný viceprezident ESG (Enterprise
Systems Group) Peter Blackmore: "Architektura není úplně hotova a stále ji
ještě budujeme."

Třicítka novinek
Přehršel různých novinek bylo možné rozdělit na tři základní kategorie. První
se zabývala výraznější podporou a řízením webových služeb, druhá dalšími
zlepšeními v oblasti řízení sítí a třetí novým softwarem specializovaným na
potřeby zkoušeného telekomunikačního průmyslu.
Klíčovým produktem je v HP OpenView UDC (Utility Data Center), které umožňuje
virtualizovat datová centra (poprvé uvedeno před rokem). Tato vlastnost by měla
podpořit řízení zdrojů tak, aby bylo možné korigovat úzká hrdla a nedostatky v
toku dat ještě dříve, než se objeví. Pomocí UDC lze zobrazovat virtuální datové
centrum se všemi zdroji, které lze sdílet a poskytovat konkrétním uživatelům a
skupinám.

Ještě 1,5 roku práce
Novou "adaptivní" platformu bude HP uvádět postupně na trh příštích 18 měsíců.
Cílem je automatický provisioning, další virtualizace, tzv. business-level SLA
(Service Level Agreement) a integrace obchodních operací s dalšími firemními
procesy.
Již nyní si však odehrál svůj debut HP OpenView Web Service Management Engine.
Ten by měl řídit webové služby díky spolupráci s protokolem SOAP (Simple Object
Access Protocol) a jazykem WSDL (Web Service Definition Language). Ideou je to,
že firmy budou raději řídit webové služby jako takové než samotné platformy pro
běh webových služeb.
Na konferenci byl rovněž oznámen upgrade HP OpenView Smart Plug-ins (SPI) pro
Microsoft .Net, BEA WebLogic Server a IBM WebSphere. Další SPI pro SOAP a UDDI
servery společně se schopnostmi umožnit zákazníkům řídit webové služby v
prostředí Sun One teprve přijdou.

Dobré znamení pro zákazníky
"Hlavní strategie jsou vždy dobrým znamením pro zákazníky," říká Dennis
Drogseth, analytik Enterprise Management Associates. "Když se takové těžké
váhy, jako jsou HP, IBM a Sun, začnou pohybovat ve stejném směru a oznamovat
podobné produkty, znamená to skutečný posun v technologiích, který se téměř
jistě stane denní praxí. Firmy hovoří o řízení infrastruktury tak, aby lépe
podporovala obchodní aplikace, což je dobré, protože momentálním zájmem
zákazníků je to, jak ušetřit a současně jak s menšími zdroji udělat více," říká
Dennis Drogseth a dodává: "Vývoj těchto nástrojů výsledně vyústí v lépe
kontrolované a řiditelné prostředí IT, které bude mnohem užitečnější."
A co podle Drogsetha musí HP udělat, aby uspělo se svou vizí Adaptive
Managementu? UDC a další nástroje OpenView musejí automatizovat a dynamicky
alokovat zdroje v sítích vybavených HP softwarem i hardwarem. Nástroje HP
musejí rovněž bezproblémově pracovat s infrastrukturou ostatních výrobců, která
je řízena OpenView. A konečně UDC by mělo řídit "non-HP" hardware a software
bez nutnosti velkých lidských zásahů.

HP začínalo hardwarově
Ve své historii HP bylo a stále ještě je především hardwarovou firmou. William
Hewlett a David Packard začínali s vývojem osciloskopů, generátorů signálů a
sofistikovaných elektronických zařízení. Postupem času se dostali díky první
akvizici i k výrobě grafických záznamníků, což vedlo k vývoji prvních plotrů, a
tím také začátku cesty HP jako velmoci v oblasti tiskáren. O softwaru lze
hovořit až v souvislosti s osobními počítači HP. Přesto se jednalo o základní
aplikace. Teprve v posledním desetiletí nastaly v oblasti softwaru výrazné
změny (viz schéma). Zejména v souvislosti s fúzemi. Ať už se jedná o původní
spojení DEC (Digital Equipment Corporation) a Compaqu nebo výsledně fúzi
vlastního Compaqu s HP. Dnešní nové HP má asi 145 tisíc zaměstnanců a podíl
obratu v softwaru tvoří přibližně šest procent z celku.

Definujte SLA na jediném místě
V rámci konference HP Software Universe jsme se zeptali českého účastníka z
Hewlett-Packard Martina Havlíčka na to, co se mu zdálo z hlediska
prezentovaných informací nejzajímavější.
Konference podle mého názoru ukázala, že HP je dnes v podstatě jedinou firmou,
která nabízí nejen velmi rozsáhlé portfolio nástrojů pro správu technologií, IT
služeb z pohledu uživatele a pro zajištění chodu IT z hlediska procesního, ale
také nástroje, které ostatní firmy poměrně často přehlížejí pro automatizaci
dodávky služeb a pro jejich účtování. Všechny tyto nástroje jsou modulární, což
usnadňuje postupné nasazování.
Filozofie firmy v oblasti softwaru také velmi přesně odpovídá stavu trhu ten se
nachází ve fázi konvergence počítačových a telekomunikačních technologií. Zde
se mohou prosadit jedině nástroje, které pokrývají oba světy, a mohou tak
nabídnout zajištění chodu služeb přes všechny technologie, které daná služba
obsahuje.
Dalším důležitým mezníkem ve vývoji nástrojů pro správu obecně je stanovení
způsobu definice služeb. Na trhu existuje mnoho řešení pro dohled služeb a
jejich úrovně (SLA), ale pouze HP OpenView umožňuje definovat službu a její
parametry (a tedy i SLA) na jediném správném místě nástroji pro IT service
management. Z něj jsou SLA a technické parametry propagovány do nástrojů
zajišťujících dohled technologií. Nedojde tedy k obvyklému stavu, kdy je třeba
v každém použitém nástroji definovat parametry SLA, přičemž se stává, že
některé produkty takovou věc ani nedokážou.
Posledním významným sdělením je přítomnost celého softwarového portfolia HP
přestává činit rozdíl mezi telekomunikacemi a IT, takže byly k vidění nejen
produkty OpenView, ale i OpenCall s partnerskými řešeními.

Hlavní konkurenti v oblasti management systémů
Firma Systém Web
Aprisma Spectrum www.aprisma.com
Computer Associates Unicenter www.ca.com
Hewlett-Packard HP OpenVie wwww.openview.hp.com
IBM Tivoli www.tivoli.com

Cesta k novému HP

Digital Equipment Corporation
1957 Kenneth Olsen, jeho bratr Stan a kolega Harlan E. Anderson zakládají
společnost Digital Equipment Corporation (DEC). Pracují na vytváření tištěných
obvodů a další elektroniky.
1958 DEC dodává první produkty Digital Laboratory Modules a Digital System
Modules.
1959 První počítač s názvem Programmed Data Processor PDP-1.
1963 Firma s obratem 6,5 milionu dolarů začíná trpět problémy kvůli špatnému
řízení. Anderson se hádá s Olsenem o to, jak vyvést firmu z problémů. Anderson
výsledně DEC opouští.
1964 Zavedení maticového systému organizace, profit zase roste.
1966 Nový produkt s novým managementem PDP-8. Dostavuje se velký úspěch.
1972 Neúspěch s konceptem nazvaným DEC Datacenter.
1977 Představen VAX (Virtual Address Extension).
1980 DEC, Xerox a Intel oznamují světu plány s Ethernetem.
1982 Tříštění sil firmy na uvedení několika produktů.
1984 70% pokles zisku. DEC znovu vkládá úsilí do konceptu VAX, které se setkává
s úspěchem. Do této chvíle Ken Olsen stále ignoruje PC.
1992 Postupný pád firmy a finanční ztráty. Ken Olsen odchází a přichází nový
CEO Robert Palmer. Ten zavírá továrny a propouští 30 tisíc zaměstnanců.
1993 Nový prezident firmy Enrico Pesatori. Další odchody zaměstnanců. Z
původních 126 tisíc jich zbývá už jen 63 tisíc (třetina v Evropě).
1998 Digital Equipment je prodán za 9,6 miliardy dolarů firmě Compaq Computer.

Compaq Computer
1982 Rod Canion, Jim Harris a Bill Murto, kteří opustili Texas Instruments,
zakládají vlastní firmu Compaq Computer zaměřenou na osobní počítače typu IBM
PC.
1983První rok se prodalo 53 tisíc PC. Firma vytvořila americký rekord v obratu
za první rok 111,2 milionu dolarů.
1987 Miliontý PC je vyroben.
1989 První Compaq server Systempro.
1991 Reorganizace. CEO je jmenován Eckhard Pfeiffer.
1992 První server management a optimalizační nástroje (Insight atd.). První
tiskárna Pagemarq.
1993 Rozdělení PC divize na desktopy a notebooky. Ukončení výroby tiskáren.
1995 Dosahuje největšího podílu na trhu s PC. Akvizice firem Thomas-Conrad a
NetWorth. Start výroby síťových produktů.
1997 Akvizice firem Microcom a Tandem Computer.
1998 Akvizice Digital Equipment.
1999 Michael Capellas jmenován CEO.
2001 Oznámení plánů akvizice s HP.
2002F úze schválena a provedena. Nová společnost oficiálně vzniká od 7. května
2002.

Hewlett-Packard
1939 William Hewlett a David Packard zakládají firmu Hewlett-Packard a dodávají
svůj první produkt studiu Walta Disneyho oscilátor 200A.
1943 Testy generátoru signálů a vstup na pole mikrovln.
1951 Vynález vysokorychlostního měřiče frekvence.
1956 První osciloskop model 130A/150A.
1957 HP se stává veřejně obchodovatelnou společností.
1958 První akvizice firmy F. L. Moseley Company of Pasadena producenta
kvalitních grafických záznamníků. První krok k byznysu s plotry a tiskárnami.
1964 Vyrobeny atomové hodiny s odchylkou jedné sekundy za 3 tisíce let.
1965 Akvizice firmy F&M Scientific Corporation známé nástroji pro chemickou
analýzu.
1968 První desktopový vědecký kalkulátor HP 9100A na světě.
1972 První vědecký kalkulátor na světě do dlaně HP-35.
1974 První minicomputer a programovatelný kalkulátor.
1978 Místo Williama Hewletta nastupuje jako CEO John Young.
1980 První osobní počítač HP-85.
1982 Technický počítač HP 9000 a "desktopový mainframe" HP-75C.
1984 Je představen termální tiskárna ThinkJet a laserová tiskárna LaserJet.
1986 Představena počítačová architektura založená na procesorech RISC.
1988 Představena rodina tiskáren DeskJet.
1991 Uvedena barevná tiskárna color DeskJet 500C.
1992 CEO se stává Lewis Platt.
1996 Umírá David Packard.
1998 Představeno první PDA Jornada 820.
1999 Carleton Fiorina jmenována CEO.
2001 Umírá William Hewlett. HP oznamuje záměr fúze s Compaqem.
2002 Fúze HP a Compaq provedena.

Vyvažujeme náš obchodní zájem se zájmem zákazníka
Na konferenci HP Software Universe jsme měli možnost hovořit i s Johnem
Petersem, Solution Planning Managerem HP OpenView. Zeptali jsme se ho na
problematiku okolo produktu Unicenter od Computer Associates (CA), který
původně dodával Compaq.

Compaq ještě před fúzí úzce spolupracoval s Computer Associates a dodával
produkty této společnosti. Jaký je momentální stav tohoto partnerství?
Samozřejmě systém Unicenter od CA zůstává konkurentem OpenView, tak jak tomu
bylo i před fúzí. Žijeme však ve světě, kde zákazníci mají prakticky vždy
heterogenní sítě a různé softwarové systémy. Takže naši zákazníci mohou mít
vazbu s některým z našich konkurentů a my to bereme jako běžnou věc. Takže když
chce podporu k produktu, který mu dodal původně Compaq, není to pro nás
problém. Zde nevidím žádnou zásadní změnu.

Přesto předpokládám, že když má zákazník produkt Unicenter od CA, snažíte se
jej nahradit OpenView. Je to tak?
Bylo by to hezké, ale tak lehce to nejde. Prioritou je samozřejmě spokojený
zákazník, a pokud on má třeba Unicenter, se kterým je spokojen, nemáme důvod ho
přesvědčovat k přechodu. Stejně by nepřešel. Musíme dobře vyvážit zájmy
zákazníka s našimi vlastními obchodními zájmy.

Existují zákazníci, kteří mají jak OpenView, tak Unicenter?
Samozřejmě. Někteří mají velmi heterogenní firemní infrastrukturu a využívají
oba tyto management systémy pro různé oblasti v IT.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.