NejvřkonnýjÜÝ Pentium 4 nynÝ s novřm jßdrem

SpoleŔnost Intel uvedla na trh před nýkolika mßlo třdny inovovanÚ procesory Pentium 4, kterÚ posunuly hranici vřkonu j...


SpoleŔnost Intel uvedla na trh před nýkolika mßlo třdny inovovanÚ procesory
Pentium 4, kterÚ posunuly hranici vřkonu jeÜtý o nýco dßle. A tak se na novÚ
motory do svřch PC mohou týÜit nejen fanouÜci tých nejvřkonnýjÜÝch poŔÝtaŔ¨,
ale i ti, kteřÝ je pou×ÝvajÝ pro vß×nýjÜÝ prßci, jako jsou vizualizace Ŕi
modelovßnÝ. Zßjem bude jistý i ze strany vřrobc¨ server¨, v×dyŁ segment tých
levnřch zaznamenal v lo˛skÚm roce r¨st.

Co se tedy vlastný stalo? Intel se jeÜtý před uvedenÝm dvoujßdrovřch procesor¨
rozhodl o nýco posunout hranici vřkonnostnÝch mo×nostÝ u svřch silnýjÜÝch
desktopovřch CPU Pentium 4. VzeÜla z toho pýtice novřch Ŕip¨, Ŕtyři vřrobce
oznaŔuje jako Pentium 4 6xx (630, 640, 650, 660) a pracujÝcÝ na frekvencÝch od
3 do 3,6 GHz, poslednÝ pßtř je extrÚmný taktovanÚ Pentium 4 3,73XE. VÜechny
disponujÝ jßdrem Prescott 2M, kterÚ obsahuje 2 MB vyrovnßvacÝ pamýti druhÚ
·rovný (předchozÝ Pentia 4 s jßdrem Prescott mýla "pouze" 1 MB). Pentium 4
3,73XE je v podstatý stejnřm Ŕipem, avÜak pracuje s 1 066 MHz FSB
(Üestistovkovß řada se 800MHz FSB). Stejný jako jejich předch¨dce postavenř na
jßdře Prescott jsou i novÚ procesory Pentium 4 6xx vyrßbýny 90nm technologiÝ a
jßdra jsou při vřrobý umÝstýna na 300mm wafer.
D¨le×itÚ je výdýt, ×e tyto Ŕipy jsou urŔeny pro stßvajÝcÝ patici LGA775,
procesory jsou tedy bez no×iŔek; novÚ patice a Ŕipovřch sad se tak patrný
doŔkßme a× s přÝchodem dvoujßdrovřch CPU.
Vřznamnou inovacÝ, kterou zde musÝme zmÝnit, je implementace technologie EM64T
(Extended Memory 64 Technology). Intel vlastný upravil instrukŔnÝ sadu x86-64
vytvořenou spoleŔnostÝ AMD a prvný ji zabudoval do serverovřch procesor¨ Xeon s
jßdrem Nocona, nynÝ jsou tedy k dispozici u vřkonnřch desktopovřch CPU. Vřhody
zpracovßnÝ 64bitovřch instrukcÝ se na desktopech ale masový projevÝ a× s
nßstupem novřch Windows, kterß podporou 64bitovřch instrukcÝ budou vybavena.
Intel u svřch novřch procesor¨ velmi zapracoval na snÝ×enÝ produkce zbytkovÚho
tepla. Přesto×e se plocha jßdra zvýtÜila ze 122 na 135 mm u novÚho Prescottu 2M
a zvýtÜil se poŔet tranzistor¨ na cca 169 milion¨ (35% nßr¨st), v re×imu idle
(neŔinnosti) podle vřrobce naleznete hodnotu 115 W (je to vÜak stßle vÝce, ne×
je tomu u procesor¨ AMD Athlon 64). Intel takÚ (podobný jako AMD) představil
systÚm ÜetřÝcÝ energii. Ten v dobý, kdy nenÝ procesor maximßlný zatÝ×en, snÝ×Ý
frekvenci, a procesor se tudÝ× tolik nezahřÝvß. Technologie byla pojmenovßna
Intel Enhanced SpeedStep Technology (EIST), AMD podobnou technologii před Ŕasem
nazvala jako CoolnQuiet. U procesor¨ Pentium 4 zmÝnýnß technologie snÝ×Ý
frekvenci Ŕipu na 2 800 MHz, u procesor¨ AMD Athlon 64 a× na 800 MHz.
Mezi dalÜÝmi zajÝmavřmi vlastnostmi novřch Ŕip¨ najdete (obsa×enřch ji× ve
starÜÝch procesorech) napřÝklad podporu Execute Disable Bit zajiÜŁujÝcÝ ochranu
před nýkterřmi nebezpeŔnřmi kˇdy, Hyper-Threading, Thermal Monitor 2, Enhanced
Halt State a mnoho jinřch.

Alivio v akci
K otestovßnÝ vřkonu novřch procesor¨ jsme mýli k dispozici poŔÝtaŔ Alivio
poskytnutř spoleŔnostÝ AutoCont CZ a dva procesory Pentium 4 660 s frekvencÝ
3,6 GHz a Pentium 4 3,73XE GHz od Intelu. Alivio bylo postaveno na zßkladnÝ
desce Asus P5AD2-E Premium, s paticÝ LGA775 a Ŕipovou sadou Intel 925XE urŔenou
prßvý týmto procesor¨m. Ta rovný× podporovala nejmodernýjÜÝ technologie jako
PCI Express a taktÚ× procesor eXtreme Edition s FSB bý×ÝcÝ na frekvenci 1 066
MHz. K dalÜÝ vřbavý patřila dvojice pevnřch disk¨ WD Raptor 74 GB s 10 000
ot./min a Hitachi DeskStar objemnÚ ·lo×iÜtý s kapacitou 400 GB (plotny disku se
toŔÝ rychlostÝ 7 200 ot./min). Oba dva disky byly připojeny pomocÝ SATA 150 a
zajÝmavostÝ bylo, ×e se po sejmutÝ krytu oba zasouvaly do pozic kolmo k
zßkladnÝ desce. Co se pamýŁovÚho systÚmu třkß, stroj obsahoval dva moduly
Kingmax (Dual DDR2) s celkovou kapacitou 1 GB a ŔasovßnÝm 4-4-4-8. Grafickř
subsystÚm obstarßvala karta ATI Radeon X850 XT s 256 MB GDDR3.

Vřkon a zßvýr
Z hlediska vřkonu je přÝnos novřch procesor¨ markantnÝ u tých aplikacÝ, kterÚ
jsou schopny vyu×Ýt nßr¨stu datovÚ vyrovnßvacÝ pamýti na 2 MB (ovÜem za cenu
zvřÜenÝ přÝstupovÚ doby k nÝ). ZmÝnýnř nßr¨st m¨×e dosßhnout a× desÝtek
procent, zvlßÜtý v kombinaci s jinřmi programy spuÜtýnřmi na pozadÝ a
vyu×ÝvajÝcÝmi Hyper-Threading, o Ŕem× jsme se přesvýdŔili u 3D animaŔnÝho
nßstroje pro profesionßly Lightwave 3D 8.2. Ve standardnÝm aplikaŔnÝm
benchmarku Bapco SYSmark 2004 v Ŕßsti Office Productivity (sestßvajÝcÝ z
aplikacÝ MS Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, vÜe verze 2002, McAfee
VirusScan 7.0, ScanSoft Dragon Naturally Speaking 6, WinZip 8.1, Adobe Acrobat
5.0.5 a Internet Explorer 6.0) zaznamenalo nejvyÜÜÝ vřsledek Pentium 4 3,73XE.
V nßroŔnýjÜÝ Ŕßsti Content Creation sestavenÚ z profesionßlnÝch aplikacÝ jako
Macromedia Dreamweaver a Flash MX, Discreet 3DS max 5.1, Adobe AfterEffects
5.5, Photoshop 7.0.1 a Premiere 6.5, MS Windows Media Encoder 9, WinZip 8.1 a
McAfee VirusScan 7.0 předvedl procesor Extreme Edition podobnř vřkon jako
Pentium 4 570J 3,80 GHz s jßdrem Prescott.
ExistujÝ samozřejmý i programy (napřÝklad komprimace soubor¨), ve kterřch je
nßr¨st vřkonu oproti starÜÝmu jßdru Prescott se stejnou frekvencÝ velmi
nepatrnř. V modernÝch hrßch byl nßr¨st vřkonu mezi 4 a× 8 procenty. Na zßvýr je
vÜak nutnÚ dodat, ×e hlavnÝ přÝnos týchto novřch procesor¨ patrný přijde se
64bitovřm prostředÝm. NaÜi nýmeŔtÝ kolegovÚ je mýli mo×nost provozovat na
poŔÝtaŔi s operaŔnÝm systÚmem Microsoft Windows XP x64 Edition (Release
Candidate 2) a jejich dojem vystihuje jedno slovo stabilita.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.