Někdo může, jiný musí

Takto zní občas bonmot nad sklenkou hned po ránu. Z uživatelské konference SeUGI společnosti SAS však také vyplynulo, ...


Takto zní občas bonmot nad sklenkou hned po ránu. Z uživatelské konference
SeUGI společnosti SAS však také vyplynulo, že určitá řešení z oblasti IT si
některé obory koupit mohou, jiné si je pořídit budou muset, aby si udržely
zákazníky a přežily.
Jedná se především o řešení tzv. business inteligence (BI), od datových skladů
až po CRM. Banky a ostatní instituce z finančního sektoru peníze mají a
aplikace BI již kupují. Jiné obory, například mobilní operátoři, jsou kvůli
odkupu státních monopolů předlužené, rostou zhruba o 8 %, tj. méně než celkový
trh IT, navíc jsou (na rozdíl od bank) postiženy naprostou absencí loajality
zákazníků, takže si něco jako BI prostě pořídit musejí.
Takové také byly závěry na SeUGI. SAS System Version 9 vertikální úpravy pro
telekomunikace a bankovnictví jsou k dispozici již nyní, pro pojišťovnictví
budou aplikace SAS nakonfigurovány pro BI do 4. čtvrtletí 2002. Budoucí
aktualizace, SAS System Version 9.1, pak má být uzpůsobena pro všechny důležité
vertikální trhy včetně státního sektoru a zdravotnictví.
SAS navíc tvrdí, že finanční účetnictví (FA, financial accounting), které je
základem ERP, nedává pravdivý obraz o celkových firemních nákladech. Lepší
výsledky poskytuje metoda nákladového účetnictví ABC Activity Based Costing.
Společnost SAS kvůli ní provedla akvizici firmy téhož jména a začlenila metodu
ABC do svého portfolia BI.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.