Několik rad pro budování datových skladů

Aplikace datových skladů mají schopnost zachytit stovky gigabytů rozptýlených podnikových informací z mnoha dílčích...


Aplikace datových skladů mají schopnost zachytit stovky gigabytů rozptýlených
podnikových informací z mnoha dílčích systémů. Jsou schopny přeměnit data na
užitečné znalosti, které se mohou uplatnit při strategickém rozhodování.
Například aplikace pro řízení jakosti podporovaná systémem datových skladů může
sledovat každou dodávku elektrických vrtaček přijatých od jednotlivých
dodavatelů. Zatímco se dodávky vrtaček pohybují z továrny a do továrny, všechny
relevantní informace o dodavatelích, distributorech a výrobním závodě budou
zachyceny v příslušné provozní databázi a později budou převedeny do datového
skladu, aby mohly být analyzovány.
Údaje o vadných výrobcích i vrácených kusech budou rovněž zaznamenány a uloženy
do datového skladu. Sofistikovaný software umožňuje nalézt souvislost mezi
vadnými a vrácenými vrtačkami s patřičným článkem dodavatelského řetězce a
rozlišit je podle jednotlivých modelů. Management, vyzbrojený takovýmito
informacemi, může bojovat s problémy s jakostí tím, že bude uplatňovat sankce
pro dodavatele s nedostačující kvalitou, nebo upraví příslušný proces.

Několik rad
Nezávislý novinář John M. Fox, který se zabývá problematikou datových skladů,
nabízí několik praktických rad pro první kroky při jejich budování. Je téměř
jisté, že první implementace bude provázena řadou chyb a omylů. Smyslem těchto
"pravidel" je upozornit na některé nástrahy a v případě kolizí zmírnit jejich
dopad.
Pravidlo č. 1: Začněte v malém a nezabředněte do logistického, politického a
finančního marasmu tím, že se hned napoprvé pustíte do celopodnikového datového
skladu.
Pravidlo č. 2: Myslete ve velkém a již při návrhu prvního datového tržiště se
ujistěte, že použitý datový model bude možné v budoucnu rozšířit pro ukládání
dat z celého podniku.
Pravidlo č. 3: Stanovte cíle a vyčíslete přínosy. Proč vůbec implementujeme
datový sklad? Jaké problémy řešíme?
Pravidlo č. 4: Zapojte nejvyšší vedení, které v ideálním případě stanoví
celkové i dílčí cíle projektu DW.
Pravidlo č. 5: Přehnaný perfekcionismus není přínosem. Dejte uživatelům
informace, o kterých si myslí, že je potřebují teď a pomozte jim splnit jejich
dnešní úkoly.
Pravidlo č. 6: Vyberte systém, který se přizpůsobí potřebám uživatelů.
Očekávejte, že datový sklad se pravděpodobně bude rozrůstat o 40 nebo více
procent za rok.
Pravidlo č. 7: Ujistěte se, zda komponenty datových skladů skutečně
spolupracují, zvlášť pokud používáte produkty od různých dodavatelů.
Pravidlo č. 8: Váha mezilidských vztahů. Stejně důležité jako interní stanovení
správných cílů, je i výběr správných partnerů konzultanti, smluvní strany a
dodavatelé softwaru a hardwaru.

Metodologie tvorby DW
Společnost Sybase používá při budování datových skladů vlastní metodologii,
která je rozdělena do 3 hlavních fází analýza, návrh architektury a
implementace. Tento proces se navíc kontinuálně opakuje, přičemž při každém
kroku se provádějí korekce související s doposud získanými znalostmi. Po celou
dobu vývoje DW je potřeba pružně reagovat na nepředvídatelné požadavky, což
však musí umožňovat použitá technologie. Touto technologií je Sybase Warehouse
Studio, integrovaná sada nástrojů pro návrh, integraci dat, jejich správu,
vizualizaci a administraci.
(ram)
9 0482 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.