Několik slov na závěr

Co říci závěrem? Umělá inteligence je dnes zřejmě nejsložitější a nejnáročnější oblastí počítačového sv


Co říci závěrem? Umělá inteligence je dnes zřejmě nejsložitější a nejnáročnější
oblastí počítačového světa. Díky její rozlehlosti a žánrové roztříštěnosti
nemohl být tento článek systematickou studií problematiky AI, ať už z důvodů
možností prostorových či odborných. Mohl představit pouze něco málo z toho, co
se okolo umělých inteligencí děje, a také naznačit, nakolik mohou být i
zdánlivě triviální funkce běžných programů podmíněny pracemi na původně čistě
akademických tématech univerzitních grantů. Z předchozího kaleidoskopu možností
AI jste si jistě mohli udělat alespoň částečnou představu dnešního stavu.
Po některých překvapivých úspěších posledních dvaceti let nezbývá, než jen
velmi opatrně předvídat další vývoj. Prudce rostoucí
kapacitní i výkonnostní možnosti současných počítačů dávají velkou naději
především v oblasti zpracovávání obrazu, zvuku a pohybu, které pravděpodobně
během deseti let přivodí naprostý převrat ve způsobech interakce s našimi
nástroji. Tento vývoj by mohl konečně odstartovat virtuální realitu a řadu
dalších, dnes vysněných možností použití počítačů. V tomto časovém intervalu by
již nemělo být ovládání hlasem či alespoň jednoduchými pokyny podstatným
problémem, totéž v menší míře platí o automatizovaných překladech a rešerších.
Stejné to zřejmě bude s různými "expandery" lidských možností, ať už fyzických
či psychických dnešní bojové inteligentní přílby jsou pouze rannou ukázkou.
Vše ovšem závisí na tom, v jakém souladu bude postupovat vývoj softwarových i
hardwarových možností. Algoritmizace problémů je dnes stále ještě ve věku
batolat, a zatímco možnosti běžně dostupného hardwaru se uspokojivě zlepšují,
děje se tak v rámci omezeného konceptu lineárního, "von Neumannovského"
počítače. Proti tomu lidská mysl pracuje paralelním způsobem a je otázkou, kde
a kdy zde narazíme na principiální bariéru.
Turingův test se zřejmě ještě nepodaří splnit, stejně tak nemůžeme v dohledné
době čekat nového počítačového Máchu či Aleše, i když nějakého toho Daliho se
možná dočkáme. A jestliže si již dnes Tamagochi našel cestu k srdcím uživatelů,
budoucnost nám jistě nabídne příjemnější formy společníků a pomocníků a jak
naznačuje paradoxon Čínského pokoje co na tom, z čeho jsou, pokud je nám s nimi
lépe.
Disclaimer:
Jakékoli chyby či nepřesnosti byly zaviněny autorem a nemá s nimi nic
společného žádná z AI, které byly, mohly či měly být při vytváření tohoto
článku použity.
8 1580 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.