Několik tipů pro Windows

Aby rychlé hledání nezpomalovalo vaši práci Pokud používáte Microsoft Office 95, nebo Office 97, pak jste si možná v


Aby rychlé hledání nezpomalovalo vaši práci
Pokud používáte Microsoft Office 95, nebo Office 97, pak jste si možná všimli,
že každé dvě hodiny se váš počítač začne s prací loudat, zatímco pevný disk
pracuje na plné otáčky. Co se děje?
Může to být způsobeno činností utility Rychlé hledání, která je součástí
programu Office. Rychlé hledání si vytváří rejstříky všech dokumentů Office
tzn. těch, které mají příponu patřící Wordu, Excelu a pod. Dosáhne se tím
zrychlení při vyhledávání dokumentů v jednotlivých aplikacích. Rejstřík je
aktualizován každé dvě hodiny, pokud není určeno jinak.
Pokud vyhledáváte dokumenty hodně často, anebo máte rychlý počítač, je tento
proces snesitelný. Jestliže ne, doporučuji vám jednu z těchto tří strategií:
Vypněte Find Fast úplně, spouštějte aktualizaci rejstříku ručně v době, kdy
nemáte moc práce, nebo změňte interval aktualizace (jen u Office 97).
Při úplném vypnutí Rychlého hledání začněte vymazáním existujícího rejstříku.
Volte postupně Start, Nastavení, Ovládací panely a klikněte dvojitě na ikonu
Rychlé hledání. V okně Rychlé hledání zvolte Rejstřík, Odstranit rejstřík. Z
roletového seznamu vyberte rejstřík a klikněte na OK. Je-li v seznamu více
rejstříků, vymažte postupně všechny. Potom použijte program Průzkumník ve
Windows a vyhledejte a vymažte nabídku Rychlé hledání Microsoft ze složky Po
spuštění (podívejte se do Windows na nabídku Start, Programy, Po spuštění).
Jestliže víte určitě, že Rychlé hledání nebudete nikdy potřebovat, můžete
spustit setup programu Office a tuto komponentu zcela odstranit.
Chcete-li vytvořit a aktualizovat rejstřík ručně, otevřete okno Rychlé hledání
z nabídky Ovládací panely, jak bylo vysvětleno výše. Zvolte Rejstřík, Vytvořit
rejstřík, abyste vytvořili nový rejstřík pro celý pevný disk, nebo pro některou
složku. Zapište odpovídající cestu a vyberte požadovaný typ souboru z
roletového seznamu. Přesvděčte se, že není zatržena volba Automaticky
aktualizovat a klikněte na OK. Pro ruční aktualizování existujících rejstříků
volte Rejstřík, Aktualizovat rejstřik. Vyberte rejstřík z roletového seznamu,
ujistěte se, že není zatrženo Aktualizo-vat automaticky a klikněte OK.
Spouštějte aktualizaci tak často, jak to považujete za potřebné; jestliže
například používáte vyhledávání zřídka, možná bude vhodné aktualizovat rejstřík
těsně před hledáním.
Používáte-li Office 97, můžete nechat Rychlé hledání pracovat automaticky, ale
změňte jeho interval tak, aby vás nerušil v době, kdy máte nejvíc práce.
Otevřete okno Rychlé hledání z Ovládacích panelů tak, jak už bylo vysvětleno.
Zvolte Rejstřík, Aktualizovat rejstřík. Napište interval v hodinách například
hodnota 168 řekne Rychlému hledání, aby aktualizovalo rejstříky jednou týdně.
Klikněte na OK. (Pokud necháváte svůj počítač stále zapnutý, můžete někdy, až
se zdržíte u práce dlouho do noci, vložit údaj 24. Tak dosáhnete toho, že
aktualizace se většinou provede ve vaší nepřítomnosti.)
Upravte vaše diskové ikony
Je jednoduché upravit podle vkusu zákazníka ikony pro rychlou volbu (zástupce),
nebo ikony označující různé typy souborů. Microsoft ale nepočítal s tím, že
chcete změnit ikony, přiřazené jednotlivým mechanikám.
Přesto si možnost takových úprav můžete sami přidat. Trik spočívá v tom, že
vytvoříte zákaznický soubor autorun.inf to je soubor, určující, který program
se má v systému Windows 95 automaticky spustit po zasunutí nosiče CD-ROM do
mechaniky počítače. Ačkoli je tento soubor určen pro CD, můžete ho využít pro
úpravu ikon jednotlivých mechanik.
Dosáhnete toho následujícím způsobem: Volte postupně Start, Programs,
Příslušenství, Poznámkový blok. Na první řádku napište [autorun] a stiskněte
<Enter>. Na další řádku napište icon= a za rovnítkem cestu k souboru, který
obsahuje zvolenou ikonu. Řádka může vyhlížet např. takto:
icon=c:windowsmyicon.ico
Můžete také použít ikonu z libovolného .dll nebo .exe souboru. Má to pouze
jeden háček: Jestliže soubor obsahuje více ikon, musíte v řádku icon= zadat
číslo požadované ikony. Chcete-li zjistit, které ikony jsou k dispozici, a
určit jejich čísla, postupujte takto: Klikněte pravým tlačítkem na některou
ikonu pro rychlé spuštění aplikace (zástupce) a zvolte Vlastnosti. Klikněte na
záložku Zástupce a zvolte Změnit iko-nu. Do políčka pro jméno souboru uveďte
cestu a jméno souboru s ikonami např. zkuste c:
windowssystemshell32.dll nebo c:windowssystempifmgr.dll (oba soubory jste
obdrželi s Windows, vaše uložení se může lišit). Prohlídněte si dostupné ikony
a vyberte tu, která se vám líbí. Pak určete její pořadové číslo tak, že
počítáte odleva, přičemž ikona nejvíce vlevo má číslo 0. Pokud jste si vybrali
ikonu a zjistili její číslo, klikejte opakovaně na Storno, abyste uzavřeli
všechny dialogové boxy. Pak se vraťte do programu Notepad a připojte nalezenou
informaci. Například, jestliže jste zvolili ikonu krychle v souboru pifmgr.dll,
pak druhá řádka vašeho zápisu má vypadat takto:
icon=c:windowssystempifmgr.dll,2 (cesta se může ve vašem počítači lišit).
Teď musíte právě vytvořený soubor uložit: Volte Soubor, Uložit jako a vyberte
umístění v kořenovém adresáři libovolného pevného disku nebo jeho části. V
políčku Název souboru napište "autorun.inf" včetně uvozovek (aby Notepad
nepřidal rozšíření .txt). Pak klikněte na Uložit.
Nejrychlejším způsobem jak zopakovat tento proces pro více mechanik je
jednoduše editovat řádku icon= tak, aby označovala jinou ikonu (pokud je to
požadováno). Potom znovu volte Soubor, Uložit jako, zadejte umístění v
kořenovém adresáři jiné mechaniky, napište "autorun.inf" a klikněte znovu na
Uložit.
Chcete-li vidět výsledek své práce, klikněte dvojitě na ikonu Tento počítač a
podívejte se na ikony mechanik. Jestliže některá z těchto ikon má stále původní
podobu, může to být způsobeno překlepem v řádce icon=. Jestliže ihned neuvidíte
vaši novou ikonu, vyberte mechaniku a stiskněte <F5>, aby došlo k překreslení
okna.
Neplýtvejte papírem
Tiskne vaše tiskárna identifikační stránku s každou úlohou, kterou na ni
posíláte? Jestliže to nepotřebujete, můžete ušetřit stohy papíru, když tuto
funkci vypnete. Zvolte Start, Nastavení, Tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na
ikonu vaší tiskárny a zvolte Vlastnosti. (Je-li to potřebné, klikněte na
záložku Obecné, aby se objevila navrch.) Z roletové nabídky Oddělující stránka
zvolte (žádná). Pak klikněte na OK. Právě jste ušetřili trochu času a peněz.
Pokud se oddělovací stránka vytváří dál, pak to pravděpodobně způsobuje váš
síťový software a ne Windows. Způsob nápravy hledejte v dokumentaci k síti.
Pět tipů, jak se rychle dostat
ke složce
Jestliže znáte cestu ke složce, kterou právě potřebujete, bude pro vás možná
rychlejší otevřít ji s trochou psaní na klávesnici než klikat myší, skrolovat a
opět klikat v okně utility Průzkumník.
Zde je pět stručných rad pro rychleší přístup ke složkám:
1. Zvolte nabídku Start, Spustit. Pak napište cestu k hledané složce nebo
souboru (například c:jan98) a stiskněte Enter. Pokud jste v cestě zahrnuli i
jméno souboru, Windows otevřou soubor v aplikaci k němu přidružené.
2. Vyberte Nástroje, Přejít v okně utility Průzkumník (v tom, které nalevo
zobrazuje stromové uspořádání souborů) předtím, než napíšete požadovanou cestu.
3. Použijte šipky pro posun nahoru nebo dolů v dialogovém okně Spustit k výběru
některého dříve otevřeného souboru. (Nebo vybírejte s pomocí myši.)
Jestliže jste nedávno použili jednu ze dvou metod uvedených nahoře, můžete
ušetřit několik stisků kláves, když se podíváte, zda nedávno otevřená složka je
zapsána v roletovém seznamu. Naleznete-li ji stiskněte Enter.
4. Vyvolejte DOS prompt a napište start, pak mezeru, a dále cestu ke složce,
kterou chcete otevřít např. start c:jan98.
5. Pokud chcete otevřít soubor na jiném počítači v síti, napište dvě zpětná
lomítka () před zápis cesty např. sharedjan98. Pokud některá část cesty
obsahuje mezery nebo dlouhá jména souborů, uzavřete celý zápis cesty do
uvozovek.
Udržujte přesný čas počítače
Unavuje vás už, že váš PC nemá nikdy přesný čas? Jestliže máte Windows 95 nebo
Windows NT 4.0 a připojení na Internet, je pomoc snadná: utilita AtomTime-95
bude sledovat časový server s atomovými hodinami v Boulderu v Coloradu a nejen
vám ukáže odchylku vašeho PC, ale umožní ji opravit jediným kliknutím myši.
Můžete také nastavit AtomTime95 na automatickou korekci v pravidelných
intervalech. Je to skvělé, zadarmo a k dispozici na Internetu.
Zjednodušte okno Průzkumníka
Jsem snad jediný, komu nevyhovuje, že se okno Průzkumníka otevírá s jedinou,
předem určenou mechanikou rozvinutou v levé části. Místo toho bych rád viděl
Tento počítač s ikonami všech mechanik a zbývajících objektů, které sem patří
(např. Ovládací panely). Podle původního nastavení je levý panel chaoticky
zaplněn věcmi, které mě nezajímají. Musí přece existovat způsob jak takový
zmatek odstranit, ale nepodařilo se mi jej nalézt.
(dotaz z Internetu)
Nejste jediný, kdo by chtěl vidět pěkného a čistého Průzkumníka se všemi
objekty minimalizovanými do ikon. Naštěstí toho můžete snadno dosáhnout.
Klikněte pravým tlačítkem na Tento počítač na ploše obrazov-ky a z menu zvolte
Prozkoumat. Levý panel zobrazí všechny vaše místní mechaniky, přiřazené síťové
mechaniky, Ovládací pane-ly, tiskárny atd., vše pěkně minimalizované a
připravené, abyste mohli kliknout na libovolnou položku.
Můžete také zařídit, že toto zobrazení dostanete dvojitým kliknutím na Tento
počítač není pak nutné používat menu vyvolané pravým tlačítkem: Otevřete
Průzkumníka a volte postupně Zobrazit, Možnosti. V dialogovém okně Možnosti
klikněte na záložku Typy souborů, vyberte typ složka (ne složka souborů) ze
seznamu Registrované typy souborů. Klikněte na Upravit. V seznamu Akce vyberte
explore a klikněte na Výchozí. Klikněte dvakrát po sobě na Zavřít, a tím
uzavřete dialogová okna.
Až příště kliknete dvojitě na Tento počítač, dostanete minimalizované
dvoupanelové okno Průzkumníka, jaké si přejete. Pokud budete chtít, aby
zobrazení mělo jen jeden panel, stačí na Tento počítač (nebo složku) kliknout
pravým tlačítkem a pak zvolit Otevřít.
Pokud chcete toto okno Průzkumníka spouštět z menu Start, stačí pomocí pravého
tlačítka myši přetáhnout ikonu Tento počítač do vámi vybrané složky uvnitř
podsložky Nabídka Start ve složce Windows. Po uvolnění tlačítka myši zvolte
Vytvořit zástupce.
7 3435 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.