Nekompromisní pecky v čechách

Výroba PC v Čechách pokračuje. Řada firem odpadla, zůstalo několik nejsilnějších, které mnoho chyb buď neudělaly,...


Výroba PC v Čechách pokračuje. Řada firem odpadla, zůstalo několik
nejsilnějších, které mnoho chyb buď neudělaly, nebo se z nich rychle poučily. V
každém případě se dnes stala z výroby a distribuce PC záležitost pro ostřílené
borce a obchodníky s pěkně tvrdými lokty.
Je trochu překvapením, že přes halasné předpovědi těch nejsilnějších si naše
domácí firmy, tzv. Local Heroes (lokální hrdinové), svoje pozice nejen udržely,
ale že ještě ke všemu rostou rychleji, než celkový domácí trh IT. Našim
výrobcům se navíc daří v těch segmentech (SoHo, SMB), kam se velké světové
firmy před několika lety halasně cpaly, aby brzy zjistily, jak je tento na ceny
extrémně citlivý trh téměř ignoruje.
Všechny oblasti průmyslu a obchodu mají určité zákonitosti a mnoho společných
rysů. Výroba PC zde netvoří žádnou výjimku. Podléhá diktátu růstu, nástupu
vysoké profesionalizace výroby i distribuce produktů a bedlivému sledování změn
na trhu, kvůli kterému některé firmy z této oblasti pošilhávají jednak po
alternativních komoditách a jednak se musejí stále silněji orientovat na
přidanou hodnotu.
Spodní odhady domácích šéfů na objemy výroby nutné k přežití se pohybují od
tisíce do 5 tisíc vyrobených PC, horní hranice, kterou je domácí firma schopna
zvládnout, činí 50-100 tisíc kusů ročně. Všichni se také shodují, že pro
světový trh bychom tento počet kusů PC museli vyrábět (a udat na trhu) každý
měsíc.
Ještě jedna věc je na výrobě PC u nás zajímavá drtivá většina těchto firem je
mimopražských. Pravděpodobně proto, že v centru dění si lidské zdroje rozebraly
zahraniční firmy, lidé mimo Prahu se museli začít zostra otáčet sami. Povedlo
se jim to.
Kromě firem, zmíněných v následujících článcích, je významným hráčem na tomto
poli ještě Tesco Jihlava; čas od času se pokouší vstoupit na tento trh další
firmy. To bychom však už mohli začít dělat telefonní seznam. Smyslem a náplní
tohoto tématu týdne totiž je ukázat obecnější rysy vývoje výroby PC u nás.
1 0624 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.