Nelehká pouť české veřejné správy do Evropy

Existuje zaručený způsob, jak vzbudit kladný čtenářský ohlas v počítačovém (ale i jiném) periodiku zaútočit na v...


Existuje zaručený způsob, jak vzbudit kladný čtenářský ohlas
v počítačovém (ale i jiném) periodiku zaútočit na veřejnou správu. Termín
Jednotný státní informační systém vzbuzuje mezi zasvěcenou veřejností záchvaty
nezřízeného veselí, případně nezřízeného vzteku.
Hledat v tak komplikovaném a vzájemně propojeném systému, jaký představuje
veřejná, resp. státní správa, jednoznačného viníka, který je odpovědný za
všechny problémy spjaté s informatizací, by bylo nepochybně hrubým
zjednodušením problému. A stejně tak by bylo zavádějící tvrdit, že nic se v
této sféře nepodařilo. Existuje řada velice úspěšných projektů, které rozhodně
významným způsobem přispěly ke zjednodušení života občanů, což by mělo být
primárním cílem zavádění informačních technologií do správy státu.
Je tu pochopitelně i řada problémů, ať už způsobených přehnanými nadějemi
vkládanými do všespasitelnosti špičkových technologií, nedokonalou legislativou
či neujasněnými představami o tom, co vlastně máme od veřejné správy očekávat.
S většinou potíží, před kterými dnes stojíme, se musely vypořádat všechny
vyspělé země. Česká veřejná správa je však musela a musí řešit v neobvykle
krátké době a v neobvykle kumulované podobě.
Na straně 4 přinášíme analýzu současného stavu informatizace veřejné správy u
nás a zároveň srovnání českého pohledu na problematiku užití informačních
systémů ve veřejné správě s praxí v členských zemích Evropské unie.
8 2767 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.