Nemějte strach z objektů

Objekty 2000 je název již pátého ročníku odborné konference věnované objektovým technologiím. Tato akce, na jejíž...


Objekty 2000 je název již pátého ročníku odborné konference věnované objektovým
technologiím. Tato akce, na jejíž organizaci se podílejí špičkoví softwarový
odborníci z našich předních vysokých škol, se konala v polovině listopadu v
tradičním prostředí České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. V uplynulých
5 letech prošly objektové technologie zajímavým vývojem. "Konference vznikla v
polovině 90. let, kdy přišly objektové technologie do tradičních vývojových
prostředí a staly se jakousi módou," říká o zrodu konference Vojtěch Merunka z
České zemědělské univerzity, který je jedním z jejích zakladatelů a
organizátorů. Za dobu její existence vykrystalizovalo "zdravé jádro" zhruba
stovky stálých účstníků, kteří spolupracují v nejrůznějších oblastech, mimo
jiné například také při tvorbě české objektové terminologie. Za významný přínos
letošního ročníku lze považovat několik příspěvků, které se zabývají
praktickými aplikacemi objektových technologií. Zaujaly např. příspěvky o
využívání objektového přístupu v oblasti elektronického obchodu nebo při
modelování podnikových procesů. "Právě modelování podnikových procesů je
příkladem aplikace objektového přístupu v jiných oblastech, než je čistý vývoj
softwaru," říká Merunka. "To je velmi zajímavá záležitost, která může mít velký
přínos pro takové obory, jako je např. management nebo marketing, a my se jí
určitě budeme v příštích letech zvýšenou měrou věnovat."
Organizátoři konference se shodují v názoru, že objektové technologie ještě
zdaleka nedosáhly svého zenitu.
"Objektový přístup je něco jako druhá počítačová revoluce. Spolu s ním se
poprvé široce rozvinul názor, že o počítačové aplikaci můžeme přemýšlet jiným
postupem než napodobováním činnosti stroje," říká Merunka. "Zatím je však stále
v nedohlednu zapracování tohoto přístupu přímo do hardwaru. Jde o to zbavit se
virtuálního stroje a donutit počítač, aby pracoval s objekty na úrovni
hardwaru."
Práce na poli objektových technologií je tedy před organizátory konference do
dalších let stále více než dost. Z objektových technologií však není potřeba
mít v žádném případě strach. Naopak, jak uvedl další ze zakladatelů konference
a dlouholetý propagátor objektových technologií Jiří Polák ze společnosti
Deloitte & Touche: "Kdo rozumí strukturovanému programování, velmi brzy
pochopí, že s objekty je to jednodušší."
0 3124 / maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.