Nenahraditelný význam zpětné vazby

Drtivá většina vedoucích pracovníků a manažerů podle výzkumu analytiků ze společnosti NFI Research říká, že zp


Drtivá většina vedoucích pracovníků a manažerů podle výzkumu analytiků ze
společnosti NFI Research říká, že zpětná vazba, kterou dostávají od svých
nadřízených, je pozitivní. Když však dojde na dotaz ohledně četnosti feedbacku,
rozdělí se tázaní dle odpovědí na dvě skupiny jedněm se zpětné vazby dostává
často, druhým nikoli. Lidé pracující ve velkých společnostech častěji říkají,
že jsou s četností zpětné vazby spokojení a že tento feedback bývá pozitivní.
Čtyři pětiny vedoucích pracovníků v byznysu říkají, že se jim dostává pozitivní
zpětné vazby, třetina dokonce tvrdí, že jde o reakce extrémně pozitivní.
"Pravidelně dostávám zpětnou vazbu jak od nadřízených, tak od kolegů," tvrdí
jeden z účastníků průzkumu. "Respektují mé názory a podporují mě v tom, abych
využíval svou expertizu ke zlepšení procesů. Zároveň se střídají v poskytování
historického a politického pozadí k různým projektům, na nichž zrovna pracuji."
"V naší firmě jsme experti na vychvalování, když se zrovna daří. Pokud ale
všechno nejede jako po másle, obáváme se upřímné diskuse, protože se bojíme,
jak by tato kritika byla přijata. Preferujeme tiché obcházení problému, abychom
náhodou neurazili a nedemotivovali jedince. Vždy, když problém takto přejdeme,
naše organizace ztrácí," říká další z dotazovaných. S tolika vedoucími
pracovníky, kteří se setkávají pouze s pozitivní zpětnou vazbou, mohou někteří
konstruktivní kritiku postrádat, a ocitnou se tak ve slepé uličce. "Věřím, že
bych z návrhů na zlepšení profitoval jak já, tak celá má firma," říká
nejmenovaný manažer. " Většina lidí je totiž mnohem lepší v tom vidět své silné
stránky, přičemž ty slabé velkoryse přehlíží." Některé z nejrelevantnějších
zpětných vazeb mohou také přicházet ve formě kompenzací, které mnohdy řeknou
víc než pár slov. "Naše společnost se soustředí na finanční kompenzace a
akciové opce jako na hlavní zpětnovazební ukazatel," vysvětluje jeden vedoucí
pracovník. "Výsledně tedy dostávám ne tak častý, ale pravidelný feedback a
pěkný finanční bonus k tomu. Bohužel pro svou firmu jsem však mnohem více
motivován projekty, které znamenají určitou výzvu a dodatečné uznání mé role v
jejich splnění." Určitá úskalí pro standardní poskytování zpětné vazby může
obnášet také práce z domova. "Domnívám se, že práce z domova redukuje výskyt
zpětné vazby, kterou dostávám od svých nadřízených. Když už však feedback
dostanu, je však většinou pozitivní," sdílí své pocity pracovník v domácí
kanceláři. Ne každý ale zpětnou vazbu vyhledává a vyžaduje. Někteří lidé se jí
naopak straní a raději se věnují čistě své práci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.