Nenechte svůj počítač hladovět

Vaše PC je vybíravý jedlík. Žije na stálé elektrické dietě, kterou je přesně stabilizovaný stejnosměrný proud. O...


Vaše PC je vybíravý jedlík. Žije na stálé elektrické dietě, kterou je přesně
stabilizovaný stejnosměrný proud. Omezte tento proud jen trochu a dostanete
něco jako pomatený počítač s nepříjemnými občasnými chybami, zkrácenou
životností baterií, anebo dokonce selháním systému. To je důvod, proč se
potřebujete něco dozvědět o napájecích zdrojích počítačů, ochraně před přepětím
a bateriích pro notebooky.
Elektřina pro PC
Počítače pracují na stejnosměrný proud takový, jaký vyrábějí elektrické
baterie. Stejnosměrný proud (měřený v ampérech A) protéká vaším počítačem jako
voda potrubím. Je hnán stálou silou napětím, které se měří ve voltech V.
Naneštěstí nemůže počítač odebírat konstantní stejnosměrný proud ze zásuvky ve
zdi, která nabízí jen střídavý proud. Na rozdíl od slušně se chovajícího
stejnosměrného proudu, střídavý fluktuuje mezi kladnou a zápornou hodnotou s
frekvencí 50 cyklů za sekundu. Přeměnit střídavý proud na stejnosměrný to je
úkolem té části počítače, která se nazývá napájení, napájecí zdroj, nebo
stručně zdroj.
Jestliže CPU (Central Processing Unit procesor) vašeho PC je jeho mozkem, pak
srdcem je právě napájecí zdroj. Ten odebírá střídavý proud o napětí 220 V ze
zásuvky ve zdi a dodává 3,3V, 5V a 12V stejnosměrný proud, který napájí
základní desku počítače a paměťové mechaniky. Ve stolních počítačích je zdroj
vestavěn do plechové krabice upevněné nad základní deskou nebo vedle ní. Ve
většině notebooků je zdroj externí jednotkou, která zároveň nabíjí baterie.
Napájecí zdroj nevyžaduje údržbu; jediné, o co se musíte starat, je čištění
filtru jeho ventilátoru. Ale na každém zdroji se po čase vyskytne porucha,
někdy k ní dochází postupně, a pak musí být zdroj vyměněn. Uvedeme zde
několik věcí, na které musíte dát pozor:
lVestavěný ventilátor se může pochroumat. Pokud neslyšíte zvuk ventilátoru,
vypněte okamžitě počítač.
lNěkdy může malé zakolísání výstupního napětí způsobit, že rychlá a výkonově
náročná paměť selže a vyvolá přechodné hlášení o chybě paměti. Mohou to ale
způsobit i fluktuace napětí v síti. Pokud hlášení o chybě paměti dostáváte
stále, je problém pravděpodobně v paměti samé. Pokud se však hlášení vyskytují
jen nahodile, může být viníkem napájecí zdroj.
lJestliže zůstává stínítko obrazovky prázdné, ale podle zvuku počítač pracuje,
pak možná zdroj nefunguje správně. Většina zdrojů uskutečňuje při startu
interní test, aby se zjistilo, že na výstupech se ustálila požadovaná napětí.
Jakmile je to potvrzeno, je vyslán speciální signál na základní desku. Jestliže
je tento signál přerušen, činnost na základní desce se zastaví, ale pevný disk
a vetilátor běží dále.
lChybová hlášení a další potíže vyskytující se při prvním startu zdroje, ale
neopakující se při následujících teplých startech, mohou též ukazovat na
napájecí zdroj. Tyto problémy naznačují, že potvrzující signál byl do základní
desky poslán dříve, než došlo k ustálení napětí zdroje.
lKdyž zapnete hlavní (síťový) vypínač počítače a nic se neděje, je napájecí
zdroj pravděpodobně mimo provoz. Zkontrolujte však, že šňůra je řádně
zastrčena, a že pojistka není účinkem přepětí rozpojena.
Náhrada napájecího zdroje
Naštěstí má většina zdrojů větší životnost než počítače, které zásobují
energií. Jestliže se ale váš zdroj porouchá, můžete nový získat v solidním
počítačovém obchodě.
Nejtěžším úkolem při náhradě je nalezení takového zdroje, který odpovídá
požadavkům na zdroj původní. Mnoho počítačů používá zdroje podle typů
základních desek, např. ATX, AT, nebo Baby AT. Podívejte se do manuálu, nebo se
poraďte s tím, kdo vám počítač prodal, a počítejte se skutečností, že někteří
dodavatelé občas tyto typy změní.
Přesvědčte se, že nový zdroj má dostatečný počet konektorů pro připojení
mechanik pevných i pružných disků i CD-ROM a dalších jednotek. Nejlepší je
odmontovat starý zdroj a před koupí ho pečlivě porovnat s novým.
Výměna napájecího zdroje je snadná. Nejdříve odpojte počítač. Udělejte si
detailní náčrt toho, které konektory jsou kam propojeny hlavně na základní
desce a pak spoje rozpojte. Vyšroubujte čtyři šrouby z vnějšku pouzdra
chránícího zdroj. Jemně ho zvedněte. Při instalaci nového zdroje postupujte v
obráceném pořadí.
Zvětšení výkonu
Většina dnes prodávaných počítačů se dodává se zdrojem alespoň 200 W to je
dostatečný výkon pro průměrnou konfiguraci. Ale zdroje v mnoha starších
systémech a zvláště v lacinějších klonech nemusí být dostatečně výkonné, aby
vyhověly dodatečným požadavkům. Než přidáte do systému novou jednotku,
přesvědčte se tedy, že stávající zdroj je schopen tuto jednotku napájet.
Nejprve zjistěte maximální výkon nového zdroje. Měl by být uveden na vnějším
povrchu pouzdra zdroje nebo v dokumentaci vašeho systému.
Porovnejte tuto hodnotu s výkonem potřebným pro váš počítač, tj. se součtem
individuálních požadavků jednotlivých částí (včetně všech nových jednotek,
které chcete přidat). Prohlédněte si technické specifikace v manuálu počítače
nebo v dokumentaci periferních zařízení. Jestliže nemůžete nalézt pro některou
jednotku informaci o potřebném výkonu, hledejte údaje o voltech a ampérech
jejich vynásobením získáte odebíraný výkon ve wattech.
Můžete také zavolat výrobcům počítačů, nebo jednotlivých dílů, nebo hledat na
jejich WWW stránkách. Jestliže nepřinese úspěch ani to, pokuste se o svůj
vlastní odhad.
Po sečtení nároků na výkon pro všechny díly přidejte k výsledku ještě 20 %.
Přebytek výkonu je lepší než nedostatek. Kromě toho je při startu vždy třeba
nějaký výkon navíc.
Přepětí a ochrana
Náhlé napěťové špičky nebo přepětí ve střídavé síti, způsobené blesky, mohou
doslova spálit jemné obvody vašeho PC. K ochraně systému potřebujete přepěťovou
ochranu. Ujistěte se přitom, že ochrana má indikátor, varující při výskytu
zvýšeného napětí. Většina metal--oxidových varistorů jež se dnes nejvíce
používají ztrácí své ochranné schopnosti po pohlcení jediné velké napěťové
špičky. Indikátor vám ukáže, že ochrana je v podezřelém stavu a měla by se
pravděpodobně vyměnit. I když jste zabezpečeni před přepětím, můžete přijít o
životně důležité soubory, jestliže po přepětí následuje výpadek nebo podstatný
pokles napětí. Abyste udrželi počítač v chodu po dalších 10 minut potřebných k
řádnému uzavření práce, opatřete si nepřerušitelný zdroj napětí (UPS
Uninterruptible Power Supply), což je v podstatě větší počet dohromady
spojených baterií.
Posilte svoji baterii v notebooku
Nikde není hospodaření s energií tak kritické, jako v notebooku. Uvádíme
přehled typů současných baterií pro notebooky (jed-ná se o baterie
akumulátorové, s možností opakovaného nabíjení):
lNikl-kadmium. Baterie NiCd jsou velmi rozšířené ve starších typech notebooků.
Většina, i když ne všechny NiCd baterie, trpí "paměťovým efektem", který může
zmenšit jejich kapacitu za situace, kdy jsou pouze částečně vybity, pak
zůstanou krátký čas nepoužity a znovu je nabijete. Náprava: Baterii úplně vybít
a ihned opět nabít. Baterie má přitom být umístěna v notebooku.
lNikl-metal hydrid. Baterie NiMH mají o něco větší výkon než NiCd, nemají
problémy s paměťovým efektem a jsou obvykle použity v novějších typech
notebooků, které jsou v současnosti na skladě.
lLithiové ionty. Je to nejlepší typ baterií pro notebooky; lithium-iontová
baterie je ještě výkonnější než NiMH a přitom není těžší. Baterie tohoto typu
naleznete v nejnovějších výrobcích.
Žádná baterie ovšem nevydrží tak dlouho, jak byste si přáli. Notebooky nabízejí
nepředstavitelný výběr úsporných režimů, které mohou být nastaveny buď z
klávesnice, nebo systémovým nastavením (setup), anebo programově. V posledním
případě musí notebook podporovat APM (Advanced Power Management pokročilý
způsob ovládání výkonu).
APM definuje pět stavů omezení činnosti: od zcela neomezené po plně omezenou.
Čím hlouběji váš počítač spí, tím déle trvá, než se probere k plné činnosti.
Každý výrobce však realizuje APM svým vlastním způsobem to vede často k
nekompatibilitě a ke konfliktům s Windows. Pokud jste zpozorovali ostrý pokles
životnosti baterie poté, co jste nainstalovali Windows 95 na laptop podporující
APM, nebo jste narazili na jiné problémy, zkuste toto: Volte postupně Start,
Nastave-ní, Ovládací panely, Systém, Správce zařízení. Ve spodní části seznamu
zařízení klikněte na Systémová zařízení. Vyberte APM (podpora vylepšeného
řízení spotřeby) a pak zvolte Nastavení. Zatrhněte horní okénko vnutit režim
APM 1.0.
To samé okno nabízí řešení pro 2 další možné závady:
lvypnout podporu Intel SL to vyřeší problémy při startu některých počítačů,
používajících úsporné funkce, vestavěné původně do čipové sady Intel 486SL.
lvypnout vzorkování napětí to zamezí Windows 95 v dotazech adresovaných APM,
týkajících se kontrol stavu baterií. Tyto dotazy vedou na některých počítačích
k nahodilému zhroucení systému.
7 3437 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.