Není nad výbornou encyklopedii

Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon... Dnes byste se mohli dozvědět v encyklopedii Všeználek o lexik...


Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon... Dnes byste se mohli
dozvědět v encyklopedii Všeználek o lexikonu toto: Sada stříbřitých disků o
průměru 5,25 ", známých jako CD-ROM. K jejich přečtení je nutné být vybaven
osobním počítačem (viz 14. díl, str. 947) s mechanikou CD-ROM (viz 5. díl, str.
396). Vhodným doplňkem elektronické (viz 8. díl, str. 272) verze je i klasické
knižní vydání příslušného titulu.
"Znalostní báze" lidského rodu je prostě již několik staletí příliš obsáhlá na
to, aby ji mohl jedinec uchovávat ve své hlavě. A jak našim mozkům pomáhají
elektronické encyklopedie?
Některé encyklopedie na českém trhu
Encyklopedie Diderot 2000
Tento titul je (do určité míry) obdobou všeobecné 8svazkové encyklopedie
Diderot. Celkem obsahuje 100 000 hesel, přes 7 000 obrázků a několik map. Ty
jsou označeny jako interaktivní, ale prakticky se jedná o sadu statických
obrázků.
Poměrně dobře pracuje vyhledávání v textu titulu, výhradu však lze mít k řazení
nalezených hesel (např. Shakespeare), ke kvalitě animací a "profesorským"
komentářům. CD-ROM je této encyklopedii opravdu těsný celá encyklopedie totiž
zabírá 652 MB.
Otevři opravdový svět multimédií
Celkem 6 titulů 5 CD-ROMů a 1 videokazeta se skrývá v tomto kompletu. Za
poměrně příznivou cenu získáte 2 CD-ROMy pro výuku angličtiny (namluvený
slovník LANGMaster Collins COBUILD Students Dictionary a kurz pro začátečníky
LANGMaster COURSE Dangerous Journey) a 3 CD-ROMy z produkce britského
nakladatelství Dorling Kindersley (Jak věci pracují 2.0, Lidské tělo 2.0 a
Encyklopedie vesmíru) vše je pochopitelně v češtině. To vše doplňuje 30minutová
videokazeta. Ač se již jedná o starší tituly, myslím si, že jsou poučné nebo
víte, jak dostat mamuta do vany?
MS Encarta Encyclopedia Deluxe 2000
Jedná se pravděpodobně o dnes nejrozšířenější encyklopedii pro osobní počítače.
Při práci trochu zdržuje, že je nutné střídat CD-ROMy přes 35 000 článků, 14
000 fotografií, které jsou doplněny zvukovými i videoklipy, si však žádá větší
prostor. Stejně jako u předchozích verzí lze Encartu upgradovat až do konce
letošního roku po síti je však nutné počítat s asi 1 MB dat za měsíc. Navíc je
v Encartě přes 10 000 odkazů na webové stránky.
Součástí Encarty je i volitelná možnost předčítání textů a možnosti fonetického
vyhledávání. Bohužel, Encarta obsahuje i drobné faktické chyby (např. v mapě
České republiky).
MS Encarta Interactive World Atlas 2000
Celkem 1,8 milionu sídel je zaznamenáno v tomto atlase světa. Dodává se na 2
CD-ROMech, ale vlastní data jsou jen na jednom z nich nemusíte tak přehazovat
disky jako např. u "velké" Encarty.
Ač v tomto atlase najdete nejrůznější statistická data (kromě počtu obyvatel
např. i průměrnou dobu života a úmrtnost kojenců), jedná se především o
zeměpisnou pomůcku historické souvislosti zde proto nejsou zaznamenány. Údaje
jsou poměrně aktuální ne vždy však jsou k dispozici.
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Předchozí encyklopedii doplňuje přehled osobností, které působily v Čechách i
Československu po první světové válce. Na 1 200 medailonků doplňují krátké
anotace dalších osobností. I tento CD-ROM působí poměrně chudě, ale lze jej
prohlížet i na obstarožních strojích. Větším nedostatkem této encyklopedie je
vynechání velké části politiků, umělců a dalších osobností (např. Stanislav
Gross, Jan Svěrák a Viktor Kožený). Také chybí např. seznam první české vlády,
která pracovala v letech 1992 až 1996, tj. ještě před uzávěrkou CD--ROMu.
Panovníci českých zemí
Tento titul vychází ze stejnojmenné knihy a, podle mého soudu, možná až
zbytečně dogmaticky. Vlastní úprava stránek je velmi pěkně provedena a
životopisy jednotlivých vladařů jsou doplněny i časovou osou s nejvýznamnějšími
událostmi.
Instalace však působí poněkud archaicky: u českého titulu prostě překvapí
anglické termíny. Přínosem však jsou poměrně pěkně nakreslené busty našich
panovníků (velikost obrázků se pohybuje kolem 500 x 500 bodů). Encyklopedii lze
koupit i v kolekci spolu s titulem Skladatelé světové hudby.
Skladatelé světové hudby
Na tomto CD-ROMu je představeno 50 nejvýznamnějších světových skladatelů.
Jejich životopisy jsou doplněny celkem 4 hodinami ukázek z jejich děl ty však
nejsou v CD kvalitě WAV soubory jsou navzorkovány monofonně v 22 kHz, takže
nejjemnější nuance se ztrácejí. Také výběr ukázek nezahrnuje vždy stěžejní díla
konkrétních autorů. Českého zákazníka možná také zklame, že z výběru "vypadli"
Jakub Jan Ryba či Jaroslav Ježek ale i to je věc velmi subjektivní.
Titul je možné získat i v kolekci s encyklopedií Panovníci českých zemí.
Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918
Tato encyklopedie je vlastně jakousi přehlídkou osobností, které tak či onak
ovlivnily české dějiny do vzniku Československa. Jednoduchý až strohý design
sice dnes nijak neoslní, encyklopedii si však můžete prohlížet i na
"vysloužilých" počítačích. Medailonky více než 800 osobností, které byly
zpracovány 21 historiky, doplňují základní informace o dalších 2 000 lidí,
kteří se vepsali do českých dějin.
Texty jsou doplněny ukázkami děl ať již výtvarných, dramatických nebo
literárních, ukázkami rukopisů, atd.
0 0534 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.