Neobvyklý přepínač ulehčuje serverům

Nový, vysoce výkonný přepínač pro Fast Ethernet určený pro Web-serverové farmy, jejichž počet díky nárokům uživ...


Nový, vysoce výkonný přepínač pro Fast Ethernet určený pro Web-serverové farmy,
jejichž počet díky nárokům uživatelů na výkon neustále roste, představila firma
Alteon Networks. Novinka nazvaná ACEdirector 1 se vyznačuje především svou
schopností rozprostřít požadovaný výkon rovnoměrně na všechny připojené servery
a spolupracovat také s webovými cache-servery.
Přepínač disponuje 8 porty pro Ethernet 10/100 s automatickým rozpoznáváním
rychlosti, připravuje se také rozhraní pro Gigabitový Ethernet a ATM.
Přesměrování požadavků
ACEdirector je odpovědí těm správcům sítí, kteří hledají řešení problému
stálého nárůstu požadavků uživatelů na jejich webový server. S jeho pomocí je
totiž možné řešit nárůst požadovaného výkonu prostě připojením dalšího serveru,
na který je naložena odpovídající část zátěže. To vše samozřejmě při naprosté
transparentnosti pro uživatele, kterým se celá skupina serverů jeví jako server
jediný.
Přepínač stále monitoruje stav jednotlivých připojených serverů prostřednictvím
sledování na ně navázaných spojení a v případě problémů nefunkční nebo
přetížený server vynechá při navazování spojení nových. Interval sledování
spojení lze nastavit.
Zvolit je také možno jednu ze dvou metod pro nastavení rozkládání zátěže
Least-Connections nebo Round-Robin. Serverům rovněž mohou být přiřazeny různé
váhy, kterými lze ovlivnit na ně nakládanou zátěž. Garantování určité kvality
služeb umožňuje jejich poskytovatelům omezení maximálního možného poč-tu
současně přidělených spojení na jeden server. Libovolný server může být také
nastaven jako záložní.
Přesměrovávat je možno nejen požadavky perzistentního nebo neperzistentního
HTTP, ale také FTP, SSL (Secure Socket Layer) a také některé aplikační služby
využívající UDP.
Webová cache
Pro zkrácení doby odezvy zajišťuje ACEdirector také funkci směrovače požadavků
na jednu z keší, kterých může být připojeno až 256. Kromě toho tato funkce při
opakujících se žádostech také podstatně snižuje zatížení spojů WAN, neboť jsou
na cache přesměrovávány i požadavky na data ze vzdálených serverů. Tyto
požadavky jsou navíc za účelem maximalizace počtu případů, kdy se strefí na
objekt, který je již ve vyrovnávací paměti, směrovány vždy na stejný
cache-server.
Webový cache-redirector může být použit s libovolným cache--serverem, který
podporuje transparentní proxy. Tak může být sňata zbytečná zátěž z centrálního
proxy serveru, jehož kapacitu lze poté využít k jiným účelům.
Další služby
Zmíněný přepínač disponuje až 256 prostory virtuálních IP adres a při směrování
požadavků na jednotlivé servery musí samozřejmě provádět dynamický překlad
adres. To umožňuje připojit do Internetu také servery s nestandardními
IP-adresami. Kromě toho ACEdirector podporuje také mapování portů tedy 4.
úroveň OSI modelu a umožňuje tak běh více instancí jedné služby na jednom
serveru.
Podle údajů výrobce je tento switch schopen obsloužit až miliardu hitů za
hodinu nebo 25 000 TCP spojení/port. To je údajně umožněno skutečností, že
každý port obsluhuje jeden ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
obsahující dva RISCové procesory navržené speciálně firmou Alteon. Switch také
na jednom portu podporuje až 64 VLAN (Virtual Local Area Network), disponuje
podporou Trunk Groups a protokolu Spanning Tree.
Správu tohoto síťového prvku je možno provádět prostřednictvím vestavěného
webového rozhraní nebo běžnými prostředky pro správu sítě podporujícími SNMP
(Simple Network Management Protocol). Zjištění důležitých informací o jeho
chodu pak umožňuje též podpora 4 základních skupin RMON (Remote Monitor) na
každém portu.
Dostupnost
Zástupci Alteonu předpokládají, že jejich switch nalezne uplatnění nejen v
Intranetech velkých firem, ale především u poskytovatelů internetových služeb.
Přitom vyjadřují přesvědčení, že zákazníky přiláká nejenom široká škála
poskytovaných funkcí, ale také cena 7 995 dolarů, která je podstatně nižší než
při koupi samotného přepínače, serveru pro rozprostírání zátěže a
cache-redirectoru. Výhodou je také zjednodušení správy sítě, protože se díky
jeho multifunkčnosti eliminuje potřeba některých dalších síťových zařízení.
Jeden z beta-testerů, Lee Damon, senior systems administrator firmy Qualcom se
o novém produktu vyjádřil: "Preferoval bych rozkládání zátěže prostřednictvím
switche před řešením téhož na platformě PC. Kdybych totiž chtěl dosáhnout na PC
stejného výkonu, musel by se použít špičkový model s velkým objemem paměti."
Zatímco ACEdirector 1 se dostává na trh právě v této době, moduly pro
Gigabitový Ethernet a ATM by se měly objevit v létě.
8 0397 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.