Nepolitizujte internet!

Internet je decentralizovaná globální síť sestávající z bezpočtu jiných sítí, jež propojují jednoduché protokol...


Internet je decentralizovaná globální síť sestávající z bezpočtu jiných sítí,
jež propojují jednoduché protokoly, které v podstatě nikdo nekontroluje. To
představuje důležitý faktor rozvoje a adaptability internetu. Jeho vývoj by se
však v příštích pár týdnech mohl zvrátit. Funkční uspořádání by mohlo být
dovedeno k politizaci a ke vzniku mnoha bariér, zejména ve způsobu, jakým
internet distribuuje informace po celém světě.
Příští měsíc se v Tunisku bude konat konference OSN s názvem Světový summit o
informační společnosti (WSIS). Představitelé členských států se zde budou
zabývat možnostmi, které by mohly fatálně postihnout činnost organizace ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ta je institucí
dohlížející nad internetovým DNS (Domain Name System) a spravuje ji
společenství soukromých subjektů.
Kořenový systém domén je pro internet, jako jednotnou globální síť, klíčový.
Pokud by existovaly nějaké mnohočetné či mezi sebou nekooperující kořeny,
internet se může rozpadnout do navzájem nespolupracujících částí.
WSIS se bude zabývat několika návrhy, jež by roli organizace ICANN měly
podstatně omezit. Mimo jiné bude projednávána možnost, dle které by ICANN
muselo o svých aktivitách informovat OSN, případně by pracovní skupiny OSN
nahradily části ICANN. Důvodem tohoto kroku je dle vysvětlení OSN "jednostranný
dohled vlády Spojených států" nad kořenovým systémem domén a druhořadá role
vlád jednotlivých členských států OSN v ICANN. S podobnými požadavky přišla
počátkem října i Evropská unie.
Myslím, že role vlády USA byla špatně pochopena a vysvětlena. Ministerstvo
obchodu USA z historických důvodů dohlíží na proces, při kterém ICANN provádí
změny v kořenovém systému, a definitivně schvaluje prováděné modifikace.
Typicky jde o rutinní zásahy do podoby IP adres v doménách nejvyšší úrovně.
Jsou pro uživatele internetu neviditelné a bez dopadu na provoz sítě.
Potenciálně by při nesprávném zacházení mohly ovlivnit stabilitu a bezpečnost
internetu.
Ministerstvo obchodu USA nikdy nezrušilo rozhodnutí ICANN a s rostoucí
legitimitou této organizace ani nelze očekávat, že se tak někdy stane. Je to
ICANN, kdo s podporou mnoha svých společníků rozhoduje, ne vláda USA.
Upřímně řečeno, vláda Spojených států se vytvořením ICANN v prvé řadě
dobrovolně vzdala pravomoci dohledu nad mezinárodní internetovou komunitou -
něčeho, co OSN nemůže adekvátně rozpoznat.
Je důležité nerozbíjet něco - zejména z falešných politických důvodů - co
začalo dobře fungovat. ICANN představuje pouze jakéhosi instalatéra internetu.
Pohání jej experti soukromého sektoru a je odpovědné internetové komunitě a
samozřejmě i vládám jednotlivých států.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.