Nepřátelský duch Ghost

Přestože původně byl software Ghost zaměřen pouze na jednoduchou a rychlou duplikaci pevných disků, aktuální verze...


Přestože původně byl software Ghost zaměřen pouze na jednoduchou a rychlou
duplikaci pevných disků, aktuální verze Ghost 7.0 přidává snahu o zajištění
vyšší míry užitečnosti aplikací z hlediska firmy. Mezi nejpřínosnější nové
prvky softwaru Ghost patří Multicast Server, který umožňuje současnou
replikaci jednoho diskového image na několik vzdálených systémů. S využitím
Ghostu mohou správci rovněž kopírovat uživatelské profily, provádět postupné
zálohy dat a podle svých požadavků upravovat konfigurace instalací. Všechny
zmíněné funkce lze spouštět z jediné systémové tzv. Enterprise Console, což je
nástroj pro vzdálenou správu.
Díky své bohaté nabídce konfiguračních a zálohovacích nástrojů působí
software Ghost 7.0 dojmem, že obsahuje vše, co může správce systému
potřebovat. První zklamání se však dostaví hned během instalace. Práce s
uživatelským rozhraním je jen zřídkakdy intuitivní a někteří uživatelé budou
muset dokonce podstoupit několik restartů, které proces instalace prodlouží.
Může se stát, že před instalací vlastní konzole bude nutné aktualizovat verzi
Windows Installeru a ručně instalovat Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší
(5.0 nebo pro NT).
Současná verze softwaru Ghost si uchovává svou starobylou podobu převtělení v
souboru ghost.exe, a její závislost na DOSu je její základní slabinou.
Pokaždé, když chcete provádět nějakou základní činnost, jako například
klonování, překonfigurování nebo zálohování disku, musí být klientský počítač
nabootován do DOSu. To pochopitelně zdržuje a snižuje efektivitu Ghostu ve
srovnání s konkurencí, například s produktem Drive Image Pro firmy PowerQuest,
která se při klonování disků nespoléhá na dosový mód.
Díky funkci Boot Wizard softwaru Ghost lze vytvářet disky, které po startu
nabíhají do DOSu. Této velmi užitečné funkce spouštěné z příkazového řádku lze
využívat k poněkud zastaralé, avšak přímočaré duplikaci disků. Častěji jsou
bootovací disky vytvářeny se záměrem využívat funkcí Ghostu vzdáleně.
Bootovací disky lze vytvářet rovněž pro ostatní konfigurace včetně podpory
síťových disků, jednotek CD-ROM a automatického zápisu na CD nosiče typu
CD-R/RW.
Pracovníky oddělení IT budou nejvíce zajímat možnosti využití bootovacích
disků pro zajištění spojení síťových klientů se serverem Multicast Server, což
úzce souvisí s možnostmi stahování souborů. Vzhledem k tomu, že spustitelný
soubor softwaru Ghost lze nastartovat z dosového dávkového souboru, lze
bootovací disky vytvořit tak, aby každého klienta automaticky připojily k
Multicast Serveru. Na správci systému v takovém případě nezůstane nic jiného,
než výběr image souboru pro instalovaný disk a zahájení přenosu.
Tzv. image soubory představují základní metodu klonování disků. Zpravidla jsou
vytvářeny tak, že se připojí klient k Multicast Serveru. Lze použít i jiný
způsob, kdy jsou tvořeny z příkazového řádku za použití programu Ghost.
exe. Image soubory lze upravovat pomocí utility Ghost Explorer. Tento modul
umožňuje měnit jejich obsah a provádět obnovu konkrétních souborů a adresářů.
Image soubor je zpravidla přesným duplikátem disku nebo jeho části
(partition), takže Ghost obsahuje nástroj pro změnu SID (system identifier)
pro platformy Windows NT a Windows 2000. K tomuto účelu lze použít rovněž
funkcí sysprep od Microsoftu, což rozhraní Ghostu umožňuje.
Bohužel ani vlastní Enterprise Console, ani Multicast Server neinformují
obsluhu prostřednictvím chybových nebo stavových hlášek. Pracovní okno
Enterprise Console pouze sděluje, že zadaný úkol běží, a okno Multicast
Serveru, přestože ukazuje pokrok v přenosu souborů, případné selhání přejde
ve vší tichosti. Například jestliže se klient nepřipojí správně, v okně se
ani nerozbliká varovná hláška, ani se do "log" souboru nezapíše chybové
hlášení. Kromě toho, jakmile byl ze strany Enterprise Console spuštěn proces
na Multicast Serveru, nelze tento zrušit, aniž by nebylo nutné zavřít okno
Enterprise Console nebo aniž by nebyl překročen čas vymezený pro proces (time
out).
Instalaci systému lze podle vlastních požadavků přizpůsobit třemi různými
způsoby. Nejobvyklejší z nich spočívá v použití utility Ghost Explorer, jak
již bylo popsáno výše. Funkce AutoInstall poskytuje prostředky pro vytváření
speciálních instalačních sad s aplikacemi a lze s výhodou využít zejména pro
instalace aplikací na běžící počítače prováděné přes síť. Podporována je
rovněž utilita sysprep společnosti Microsoft, avšak většina systémových
správců dává přednost modulům Ghost Explorer a AutoInstall.
Vedle možnosti úplného klonování disků obsahuje modul Console softwaru Ghost
také příkaz Move the User, který slouží k duplikaci uživatelských profilů.
Funkčnost tohoto příkazu může uživatel do značné míry nakonfigurovat. Lze
například zajistit, aby záznamy z registru byly kopírovány na bezpečné místo.
Tato funkce je sice šikovná, nicméně ještě užitečnější by byla, kdyby
umožňovala přístup k základním uživatelským informacím, například k datovým
adresářům z uživatelských domén Windows NT nebo do Active Directory. Aby
zmíněná funkce nabyla na užitečnosti, je zapotřebí vynaložit značné úsilí na
její ruční konfiguraci.
Ghost dokáže zajistit také základní pos

upné zálohování (incremental backup). Avšak také použití této funkce vyžaduje,
aby součástí procesu zálohování byl restart klientského počítače, což není pro
nepřetržitě běžící systémy zrovna vhodné.
Software Symantec Ghost 7.0 se snaží zabít příliš mnoho much jednou ranou.
Společnost Symantec, místo aby oprášila a dále zdokonalila klíčové funkčnosti,
zejména vzdálené klonování disků a možnosti speciálních konfigurací, které by
mohly postavit Ghost do role uživatelem hýčkaného softwaru, nabízí moduly a
funkce typu AutoInstall či Move the User, které nepřinášejí velkým zákazníkům
přílišný užitek.
Stačilo by přidat užitečná kontextová menu, informačně hodnotné chybové hlášky
nebo přehlednější a jasnější rozhraní, a produkt by značně získal na
přitažlivost. Avšak i navzdory výše zmíněným nedostatkům mohou správci
systémů a technici pracující v malých až středně velkých odděleních IT nalézt
v softwaru Ghost nástroje, které jim dokáží významně pomoci.

Technologický přínosSoftware Ghost umožňuje IT specialistům klonovat úplné
diskové konfigurace, provádět zálohování a kopírovat uživatele. Avšak vzhledem
k jeho nedostatečně intuitivnímu rozhraní, na informace chudým chybovým
hláškám a vyžadovaným restartům počítačů je přínos softwaru pro firmu sporný.
Obchodní přínos
Díky této utilitě pro klonování disků mohou pracovníci oddělení IT současně
konfigurovat několik počítačů běžících pod Windows. Šetří si tak zbytečnou
námahu, která je spojena s postupnými konfiguracemi několika prakticky
identických PC nebo serverů. Na produktu Ghost 7.0 je však stále co zlepšovat.
Ghost by mohl firemním oddělením IT přinášet ještě výraznější úspory nákladů.

Shrnutí
Symantec Ghost Corporate Edition 7.0
Software
Plus: zjednodušuje replikace počítačů, snižuje náklady spojené s duplikací
systémů, zajišťuje zálohování a kopírování uživatelů
Minus: náročná obsluha, vyžaduje restarty klientských počítačů před zahájením
klonování
Platformy: Windows 98/2000/NT pro modul Console; Windows 9x/2000/NT, MS-DOS,
a Novell pro Multicast Server
Výrobce: Symantec, www.symantec.cz
Cena (vč. DPH): začíná na 600 Kč za jeden uzel pro systém se 100 uzly
1 1848 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.