Nepřerušitelné zdroje napájení do racku

Pro firmy, které mají své aktivní síťové prvky umístěny v rackových skříních nepřipadá často v úvahu jiná UP...


Pro firmy, které mají své aktivní síťové prvky umístěny v rackových skříních
nepřipadá často v úvahu jiná UPS než také racková. Nabídka v tomto segmentu
však zdaleka není tak bohatá jako v případě samostatně stojících produktů a
navíc jsou případné požadavky na co nejmenší zabraný prostor v protikladu k
funkcím a především k celkovému výkonu UPS.
Dvojici záložních zdrojů APC Smart-UPS On-Line 2000 a APC Smart-UPS RT 1000
spojuje především konstrukce, a to jednak vnitřní, kdy obě dvě UPS jsou typu
on-line, a jednak také vnější, neboť oba dva produkty zabírají v racku prostor
2 U.

První na řadě
Smart-UPS RT 1000 je dvoukonverzní on-line UPS s maximálním příkonem chráněných
zařízení 1 000 VA, respektive 700 wattů. Na ovládacím panelu, který je možné
umístit vodorovně při instalaci v rackovém provedení, či svisle, pokud je
záložní zdroj ve věžové konfiguraci, je dobře patrná jak indikace zátěže
připojené techniky, zobrazovaná stupnicí pěti LED diod, tak i aktuální stav
energie v akumulátorech. V době, kdy je UPS napájena ze sítě, lze pomocí
diagnostického režimu zobrazit akumulátor opět pomocí pěti LED diod momentální
napětí na vstupu záložního zdroje. Samotné vnitřní uspořádání s dvojitou
konverzí vstupního napájení však zaručuje, že výstupní napětí se vždy podaří
udržet na hodnotě udané v servisním režimu (standardně 230 V).
Na zadní straně UPS se nachází celkem šest konektorů IEC 320 pro připojení
chráněných periferií či systémů. Standardní napájecí konektor IEC 320 (samec)
slouží k připojení UPS do elektrické sítě. K záložnímu zdroji je možné pro
prodloužení výdrže připojit ještě dodatečné bateriové kabinety. Je však nutné
si uvědomit, že s jejich pomocí lze pouze upravit dobu, po kterou budou
chráněné systémy drženy pod napětím v případě výpadku vstupného napájení, ovšem
jejich celkový příkon nesmí ani tak překročit udávaných 1 000 VA. Smart-UPS RT
1000 je možné také přetěžovat, a to při úrovni o 5 % nominálu trvale, o 25 % po
dobu 1 minuty a o celých 50 % po 30 sekund. Vyšší přetížení, stejně jako
vnitřní chybu UPS však vyvolá automatický bypass systému, kdy do napájeného
zařízení je přímo přiváděn proud ze vstupu bez účasti obvodů UPS. Přetížení je
vždy signalizováno jak příslušnou LED kontrolkou na čelním panelu, tak i
zvukovým signálem.
Pro komunikaci se servery je určen sériový port RS-232 a volitelně lze osadit i
SmartSlot například dalším komunikačním či měřicím rozhraním. K UPS je dodáván
software PowerChute Business Edition pro operační systémy NetWare 5.1 a 6,
Linux, Solaris 8 a 9 a Windows NT/2000/ /XP/2003. S jeho pomocí je možné snadno
kontrolovat stav UPS, aktuální zátěž i další funkce a případně také reagovat na
signály výpadku napájení či snížení úrovně zbývající energie v akumulátorech
pod kritickou mez. To může vyvolat například řízené vypnutí chráněných systémů.
Cílovou aplikací Smart-UPS RT 1000 jsou tedy především menší servery a aktivní
síťová infrastruktura místních ethernetových páteří. Použitá on-line
technologie je schopna zajistit v současnosti nejvyšší úroveň ochrany.

2000 je více
Také druhou UPS, označenou APC Smart-UPS On-Line 2000, lze instalovat do racku
či nechat volně stát s možností otočení informačního panelu, jehož struktura i
funkce jsou obdobné jako u předchozího modelu. I zde lze využít v případě
nutnosti automatického (přetížení, chyba UPS) či manuálně vyvolaného bypassu,
chráněná zařízení se opět zapojují do šestice konektorů IEC 320. K napájení
samotné UPS je však kvůli vyššímu proudovému odběru použit kabel kompatibilní s
konektorem IEC 320 C20 zvládající až 20 A. Drobné rozdíly mezi oběma
testovanými produkty můžeme nalézt i v přístupu k přetížení, kde výrobce v
tomto případě negarantuje možnost trvalého chodu na 105 % nominálního odběru
zátěže, ale přechází automaticky do řízeného přetížení s maximální dobou
provozu (v tomto režimu) do 1 minuty. Také softwarová výbava PowerChute
Symmetra Bundle zahrnuje PowerChute Plus pro operační systémy AIX, HP-UX,
Linux, NetWare, Red Hat Linux, Solaris či Windows NT/2000. Maximální odběr
připojených zařízení může u tohoto produktu činit 2 000 VA/1 400 W, a tak se
jím vyplatí zálohovat především výkonnější servery umístěné v rackové skříni.
Pokud pomineme možnost instalace externích bateriových kabinetů, které lze
připojit k oběma produktům, je při plné zátěži Smart-UPS RT 1000 schopna
zálohovat po dobu 10,2 minuty, při poloviční pak 24,4 minuty, zatímco Smart-UPS
On-Line 2000 udrží připojené periferie v chodu za stejných podmínek 7,4,
respektive 19,7 minut. 4 0495 / zajn

APC Smart-UPS RT 1000
+on-line technologie, možnost prodloužení výdrže bateriovými kabinety
-není v rozměru 1 U
Poskytl: American Power Conversion (APC), www.apc.cz
Cena (bez DPH): 21 000 Kč
Záruka: 2 roky

APC Smart-UPS On-Line 2000
+on-line technologie, možnost prodloužení výdrže bateriovými kabinety
-cena
Poskytl: American Power Conversion (APC), www.apc.cz
Cena (bez DPH): 40 000 Kč
Záruka: 2 roky

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.