Nerozbitný Linux s RAC nabízí cestu k úsporám

Nižší náklady na instalaci a provoz databázových aplikací a dostupnost dat kdykoli a odkudkoli to byla dvě hlavní té...


Nižší náklady na instalaci a provoz databázových aplikací a dostupnost dat
kdykoli a odkudkoli to byla dvě hlavní témata konference OracleWorld, jež se
konala na konci června v Kodani. Z hlediska produktů a technologií byl kladen
největší důraz na databázi 9i R2, Unbreakable Linux a Real Application Clusters.
Clusterové technologii Oraclu RAC (Real Application Clusters) se ve své keynote
věnoval i výkonný ředitel Oraclu Larry Ellison: "RAC je skutečným clusterem byl
certifikován společností SAP a už jej používá více než 600 zákazníků," uvedl
mimo jiné. Jako příklad dalších výrobců aplikací, kteří RAC podporují, zmínil
PeopleSoft a Siebel. "Real Application Cluster představuje také velmi
ekonomické řešení běží na Red Hat Linuxu a platformách Intel IA32 a IA64,"
konstatoval rovněž Ellison. Podle šéfa Oraclu je využití clusterů RAC podstatně
výhodnější než nasazení jednoho výkonného počítače je bezpečnější (vzájemné
zálohování), škálovatelnější a levnější (možnost použití levných PC serverů).
Clustering podle něj už není jen pro velké firmy, ale pro každého, komu jde o
peníze.
Podle Sergia Giacoletta, výkonného viceprezidenta Oraclu pro oblast EMEA, jsou
momentálně největšími výzvami v oblasti databázových technologií bezpečnost,
škálovatelnost, dostupnost a spravovatelnost. "Na lokálních discích jsou data
nezabezpečená, neprohledávatelná, duplikovaná s dalšími uživateli," uvedl mj.
Giacoletto. Proto by podle něj měla být data konsolidována v databázových
serverech a aplikace v aplikačních serverech. Mark Jarvis, Chief Marketing
Officer (CMO) Oraclu, na OracleWorldu mj. oficiálně představil Project Marvel.
Jde o projekt, v jehož rámci vzniká nový nástroj pro vývoj webových aplikací,
umožňující kompletní práci ve webovém prostředí vytvoření databáze, skeletu
stránek i jejich propojení s databází (další informace o tomto produktu jsou k
dispozici na webu Oracle Technology Network http://otn.oracle.com).

9i Release 2
Od počátku letošního června je k dispozici vlajková loď Oraclu databáze
Oracle9i v podobě Release 2. Proto byly pochopitelně v centru zájmu účastníků
konference přednášky věnované jejím novým vlastnostem.
Hlavními cíli při vývoji 9i Release 2 byly podle představitelů Oraclu neomezená
škálovatelnost (prostřednictvím RAC), dostupnost na úrovni mainframů, snadnější
instalace, konfigurace i správa a maximální bezpečnost. Např. systémové testy
podle nich probíhaly dvakrát déle než u předchozí verze.
Významnou novinkou R2, o které se poprvé více veřejně hovořilo právě v Kodani,
je možnost komprese tabulek v databázi. Podle Roberta Shimpa, viceprezidenta
databázového marketingu Oraclu, může tato funkce ušetřit až 25 % nákladů
spojených s budováním a provozem data warehouse. Komprese tabulek eliminuje
duplicity dat v diskovém bloku. Provádí se při vkládání dat do tabulky, ne při
updatech hodí se tedy pro prostředí, kde se v datech vyskytuje hodně duplicit a
provádí se jen relativně málo updatů. Dalším novinkám R2 se již dříve dostalo
velké publicity, proto zde zmiňme jen jejich stručný výběr. Významných změn
doznala podpora XML (integrace relačních a XML dat v jedné databázi), byla
vylepšena podpora OLAP, rozšířena podpora SSO (Single Sign-On), novinkou je
podpora AES (náhrada DES) i širší možnosti správy uživatelských práv.
Samozřejmostí je aplikace všech dosud publikovaných záplat pro R1.

Bezdráty
Stále významnějším produktem Oraclu se stává jeho aplikační server (Oracle9i
AS). Představitelé Oraclu v poslední době zdůrazňují především jeho vlastnosti
umožňující přístup k datům z jakéhokoli komunikačního zařízení kromě PC třeba i
z mobilu, telefonu nebo faxu.
V prvním čtvrtletí byl uveden na trh Wireless and Voice Integration Kit pro
Oracle9i AS. Produkt řeší otázku vývoje aplikací a obsahu vhodných k práci z
libovolného mobilního zařízení jeho API může být použito k tvorbě služeb s
přidanou hodnotou, jako je podpora dolování dat, účtování uživatelům a
analytické funkce. Nechybí možnost integrace s hlasovými bránami, se systémy
pro rozpoznávání řeči, podpora pro messaging (e-mail, fax, SMS a hlas) nebo
služby založené na poloze uživatele. "Naše produkty pro bezdrátovou komunikaci
využívá například společnost Telia, se kterou spolupracujeme při vývoji portálů
pro bezdrátový přístup k datům," říká Jacob Christfort, viceprezident divize
mobilních produktů Oraclu. "Zatímco masový trh jako informační kanál
upřednostňuje SMS na běžných telefonech, podnikoví zákazníci využívají
sofistikovanější koncová zařízení, např. PDA," vysvětluje. V otázce budoucího
vývoje mj. zastává názor, že nedojde ke sjednocení platforem pro mobilní a
fixní přístup k datům (jak se občas prorokuje např. v souvislosti s nástupem
UMTS), protože mobilní uživatel má zcela odlišné potřeby.

Nerozbitný Linux
Analytici společnosti IDC očekávají, že se v příštích letech stane klíčovou
platformou pro podnikové databáze operační systém Linux. Pokud bude tomuto
operačnímu systému i nadále věnován dostatek vývojových kapacit a financí, měl
by podle IDC objem trhu pro relační databáze na Linuxu překonat v roce 2006
objem trhu databází pro Unix má vyrůst až na 5,9 miliardy dolarů.
Podle Ellisona už je Linux dostatečně zralý pro použití v podnicích. Na konci
tohoto roku budou podle něj interní systémy Oraclu běžet kompletně právě na
této platformě. Iniciativa Unbreakable Linux (nerozbitný Linux), v jejímž rámci
pak Oracle mj. vyvíjí ve spolupráci s Red Hatem spolehlivý clusterový souborový
systém a jejíž součástí je i aplikace RAC na Linuxu, pak má vést k akceptaci
Linuxu jako skutečně spolehlivé a dobře škálovatelné platformy pro velké
množství podnikových aplikací.

RAC
Na kodaňském OracleWorldu se samozřejmě hovořilo nejen o technické stránce
produktů, ale také o obchodu. Německá společnost SAP, která si s Oraclem
konkuruje na poli podnikových aplikací, bude podle čerstvě uzavřené dohody
distribuovat databázi Oracle9i s RAC. Toto oznámení je důležité mj. proto, že
více než dvě třetiny zákazníků SAPu provozují (podle údajů zmíněných firem)
jeho podnikové aplikace na databázích Oracle.
Software SAPu využívající Oracle9i RAC bude k dispozici během šesti měsíců pro
zákazníky SAPu se systémy AlphaServer společnosti HP s operačním systémem Tru64
Unix. V tomto okamžiku již běží několik pilotních projektů u zákazníků, jejichž
jména zatím nemohou být zveřejněna.
Na konferenci proběhlo rovněž společné ohlášení Sunu a Oraclu, podle kterého
lze nyní pořídit software Oraclu již předinstalovaný na systémech Sun.
Zákazníci mohou podle představitelů obou firem dostat připravené funkční řešení
schopné spuštění do ostrého provozu během jednoho dne. Nabídka v rámci programu
Sunu Customer Ready Systems se vztahuje na databázi Oracle9i, aplikační server
(9i AS) a na Oracle E-Business Suite.

Závěr
Kodaňské konference OracleWorld se zúčastnilo okolo 5 000 odborníků. Jednotlivé
přednášky byly věnovány jak přehledu produktů společnosti, tak řešení
konkrétních problémů. Za všechny jmenujme tituly jako: Jak používat Javu, XML a
SQL společně v Oracle9i JDeveloperu, Přehled bezpečnosti v Oracle9i, Správa
databáze 9i, Databáze Oraclu na 64bitovém Itaniu, XML v databázi nebo Případové
studie využití RAC v praxi.
Na konferenci se často probírala i nedávno publikovaná zpráva o jednáních mezi
Oraclem a HP o koupi části middlewarového portfolia HP. Ellison jednání
potvrdil, ale pokud dojde ke koupi části produktů, pak podle něj půjde jen o
malou akvizici (např. ve srovnání s nedávnou koupí vývojových nástrojů TopLink
společnosti WebGain). Middlewarové portfolio HP zahrnuje J2EE aplikační server,
transakční server, messaging server i různé nástroje pro práci s XML. Podle
Elissona Oracle rozhodně nekoupí aplikační server, protože ho jeho firma
nepotřebuje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.