Nervozita na dvou různých trzích

Některé oblasti informačních technologií zaznamenávají v podstatě setrvalý stav. Jejich trh má téměř stabilní, j...


Některé oblasti informačních technologií zaznamenávají v podstatě setrvalý
stav. Jejich trh má téměř stabilní, již nepříliš výrazný růst a snahy o
zvětšení jeho dynamiky jsou někdy vytvářeny uměle. Svět telekomunikací, kde
počáteční kolíkování záborů teprve začíná, oproti tomu již delší dobu slibuje
dlouhodobě vysoké zisky. Ty tam jsou doby, kdy německý SAP, dodávající ERP
systémy řady R (R, R/2, R/3), v podstatě nevědomky budoval svoje světové
impérium.
Dnes už je SAP se svým zhruba třetinovým podílem na celém trhu ERP (u nás
dokonce 65 %) v podstatě jedničkou a ostatní mu stěží dýchají na záda. Přitom
probíhají diskuze, zda trh s ERP roste o méně nebo více než 10 % ročně, a když,
kolik jednotek procent pak tento rozdíl činí. Akcionáři z toho musejí být
nervózní a firmy podnikající v této oblasti mají pouze několik možností, aby je
uspokojily. Dodavatelé systémů ERP se tedy snaží získat zákazníky novými
způsoby.
Stále častěji přicházejí ke slovu investiční "technologické" společnosti.
Kanadský Geac nakoupil pel-mel nejrůznějších systémů, které nakonec nedokázal
sjednotit, zato přitom (celkem zbytečně) vyplašil zákazníky. Původnímu jádru,
JBA s řešením System21, se však podařilo situaci ustát u nás už jen proto, že
System21 je na českém trhu dvojkou, právě za SAPem.
Další investiční společnost, Invensys, před pár dny zase informovala o tom, že
informační systém Baan (dnes patří do součásti Invensys Software Systems
Division) je již plně integrován s dříve koupenými řešeními SCM (řízení
dodavatelsko-odběratelských řetězců) a CRM (péče o zákazníky). Invensys přitom
tvrdí, že Baan je snadno integrovatelný (se vším). Toto tvrzení vyvolává
otazníky už jen proto, že dříve koupené řešení Coda Financials, také "snadno
integrovatelné", se nikdy pořádně propojit nepodařilo. Invensys přitom tvrdí
ještě další věc, a sice že trh s ERP už není rozhodující rozhodující je prý SCM
a CRM. To samé tvrdí někteří další. ERP je však motorem každého řešení
informačního systému, a tak stabilní SAP prodává svůj mySAP.com (nynější podoba
R/3) vesele dál a získává stále nové zákazníky, kteří se spoléhají na
dlouhodobou stabilitu partnerského vztahu. SAP přitom svoje mohutné řešení
neustále postupně inovuje a bojuje snad pouze se setrvačností vlastního
monstra. Investiční firmy naopak spíše pouze shlukují staré zákazníky, kteří
již přinášejí jisté peníze.
Podobně je tomu u fúzí firem, jakou předvedly dánské společnosti Navision a
Damgaard, nebo u aliancí, například mezi společnostmi Intentia a OR-CZ na našem
domácím trhu.
Do toho všeho nečekaně vpadnul Microsoft akvizicí americké společnosti Great
Plains Software. Microsoftu to má pomoci vkročit na trh podnikových aplikací
(ERP) pro malé a střední firmy může být přípravou
na jeho násilné rozdělení. Akvizice tak staví Microsoft do pozice konkurenta
dodavatelům podnikových IS na základě MS SQL Serveru. Má být také významným
krokem ve strategii Microsoftu ohledně jeho platformy .NET pro malé a střední
firmy, která má zpřístupnit podnikové aplikace z jakéhokoliv zařízení. Podle
analytické společnosti Forrester Research získává Microsoft tímto krokem
připravenou zákaznickou základnu a zároveň se stává jedním z největších
dodavatelů podnikového softwaru pro podniky malé a střední velikosti.
Také u nás má více domá-cích firem z oblasti ERP svoje obavy. Mohou uzavřít s
místní pobočkou Great Plains, potažmo s Microsoftem, "pakt o neútočení", nebo
se "stanou ochotnými dodávat a integrovat řešení nové generace, která bude
podporovat základ .NET"... a de facto přinést Great Plains jakožto divizi
Microsoftu další zákazníky z oblasti ERP doslova na talíři. Jinak je radlice
Microsoftu nemilosrdně smete z cesty do škarpy stranou.
Zcela odlišné důvody k nervozitě panují v telekomunikacích, alespoň v České
republice. V posledních dnech totiž dochází zpráva za zprávou, jak alternativní
telekomunikační operátoři, v podstatě konkurenti, uzavírají mezi sebou aliance
a opět si stěžují u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Tentokrát se jedná o
ceny za propojení, jak je Český Telecom stanovil. Český Telecom, částečně
vlastněný státem, jim však opět předvádí, jak dlouhé prsty ještě má vždyť ČTÚ
je také státní regulační orgán. Situace zatím stále není uzavřena, alternativní
operátoři museli se skřípěním zubů ceny za propojení přijmout, ale stěžují si u
ČTÚ a asi se budou soudit. Těmito kroky však Český Telecom riskuje masový, byť
iracionální odliv všech, kteří si, naštvaní, přihlásí domácí stanice u
alternativních operátorů. Český Telecom zatím zaznamenává odliv babiček, kterým
už jsou skoro dvě stovky paušálu měsíčně za telefon moc.
1 0118 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.