Nesem vám noviny, poslouchejte...

Možná, že právě tato koleda zní z rádia nebo televize v okamžiku, kdy jste otevřeli toto vánoční vydání Computer...


Možná, že právě tato koleda zní z rádia nebo televize v okamžiku, kdy jste
otevřeli toto vánoční vydání Computerworldu. Slýcháme ji každé Vánoce a
vyjadřuje odvěkou touhu lidí po informacích. Jedním z nejdůležitějších
informačních zdrojů se poslední dobou stává Internet. Bohužel většina lidí se
domnívá, že tyto informace jsou k dispozici pouze na webových stránkách, ale to
zdaleka není pravda. Již dávno před prvním webovým prohlížečem totiž existoval
systém k výměně zkušeností mezi uživateli USENET news (Users Network), který
rozhodně stojí za povšimnutí.
Jedná se o jeden z největších zdrojů informací, každý den je totiž do více než
65 000 newsgroup (diskuzní skupina) posláno přes 250 000 velice různorodých
příspěvků. Diskutovány jsou jak zcela triviální otázky, tak i složité problémy
současné vědy.
Jednotliví uživatelé mohou v tomto systému relativně anonymně posílat své
dotazy, upozorňovat ostatní na nové služby nebo odpovídat na dotazy. Jednotlivé
dotazy a k nim příslušné odpovědi jsou poté sdružovány do diskuzních threadů
(vláken). Čtenář se pak lehce dostane k jednotlivým odpovědím, které ho
zajímají, bez nutnosti číst všechny příspěvky.
Troška historie
Síť USENET je relativně stará, existuje totiž již od roku 1979. Tehdy se
nadšenci na Duke University v USA rozhodli vybudovat systém pro hromadnou
distribuci zpráv síťových novin. Jako základ jim posloužila nová verze V7
operačního systému UNIX s protokolem UUCP (Unix-to-Unix Control Protocol).
Právě na něm postavili Tom Truscott a Jim Ellis svoji myšlenku na propojení
počítačů. Jednotlivé počítače se v této síti podle předem naprogramovaného
schématu připojovaly telefonicky mezi sebou a vyměňovaly si pomocí protokolu
UUCP diskuzní příspěvky. Ze začátku byl celý systém postaven na shellových
skriptech (obdoba BAT souborů na Windows), které ovšem nemohly narůstající
potřebě stačit. Proto byly v roce 1980 přepsány do jazyka C, a vznikla první
veřejná distribuce s názvem "A", která byla postupně vylepšována až po dnešní
verzi "C". Další změna nastala po rozšíření Internetu, kdy byl protokol UUCP
postupně zatlačen do pozadí a králem se stal nový protokol NNTP (Network News
Transport Protocol), který v současné době zajišťuje většinu komunikace.
Hierarchie
Ačkoliv neexistuje žádná centrální autorita, která by zajišťovala kontrolu nad
posílanými příspěvky, i zde platí určitá pravidla. Asi nejdůležitější je
rozdělení diskuzních skupin do stromové struktury, nazývané hierarchie.
Jednotlivé uzly se pak dále dělí, a vzniká tak speciální druh URL (Uniform
Resource Locator) pro news servery. Například adresa
news://comp.os.linux.development specifikuje protokol NNTP a diskuzní skupinu
comp.os.linux.de velopment.
Právě hierarche umožňují lehké nalezení cílené diskuzní skupiny. V současné
době existuje 7 hlavních kategorií:
comp věnována výpočetní technice, je určena jak pro profesionály, tak pro
amatéry
misc zde jsou skupiny, které je těžké zařadit do jiné kategorie, najdeme zde
diskuze o fitnessu, hledání práce, právních otázkách nebo možnostech investování
sci většinou odborné diskuze o vědeckých otázkách
soc zejména diskuze se sociální a kulturní tématikou, podstatnou část pak tvoří
sekce věnované kultuře v jednotlivých zemích
talk jak již název napovídá, jsou zde skupiny věnované obecným hovorovým
tématům, jako je třeba politika, filozofie nebo náboženství
news zde jsou shromážděny informace o veškerém dění v diskuzních skupinách
rec zkratka z recreation (rekrace) plně charakterizuje tento uzel, kde najdeme
taková témata, jako je televize, rádio, potápění, sport atd.
Kromě těchto hlavních skupin existují i další hlavní uzly v hierarchii. Asi
nejznámější je skupina "alt", která je často popisována jako čistá anarchie.
Najdeme zde téměř všechna možná témata počínaje sexem, Simpsonovými a konče
bezpečností.
Další zajímavé diskuze pak najdeme pod jednotlivými zeměmi. Pro nás bude asi
nejzajímavější hierarchie začínající zkratkou "cz". Počet diskuzních skupin zde
samozřejmě nedosahuje takových výšek jako v USA, mají však jednu výhodu jsou
vedené v českém jazyce.
Jak to funguje?
Celý systém leží na bedrech news serverů, které zajišťují onu potřebnou
distribuci jednotlivých diskuzních příspěvků, které si vyměňují pomocí
protokolu UUCP nebo NNTP. Ty jsou velice podobné obyčejným mailům, funguje zde
dokonce i stejný mechanismus MIME příloh. Vlastní diskuze je pak založena na
poli Message-ID v hlavičce dopisu, který jednoznačně identifikuje daný
příspěvek. Jeho formát je <unique@full_domain_name>, kde full_domain_name je
celé doménové jméno serveru, kde daná zpráva vznikla, a unique je unikátní
identifikátor na daném serveru (velice často se jedná o sekvenčně generované
jednoznačné číslo).
News servery se pak při výměně příspěvků dotazují právě na toto pole a podle
něj se rozhodují, jestli příspěvek již mají, anebo si ho potřebují nahrát.
Tento systém tak šetří provoz na Síti, nemůže se tedy stát, že by si nějaký
news server nahrál jeden příspěvek vícekrát. Celý proces výměny je popsán v RFC
(Request for Comments) dokumentu RFC 1036 Standard for Interchange of USENET
Messages.
Kde jsou k dostání a jak?
Teď, když již víme, jak celý systém funguje, asi by bylo vhodné se zmínit o té
nejdůležitější věci jak takový news server najdeme. Odpověď na tuto jednoduchou
otázku není v žádném případě triviální. Nejčastěji jej lze nalézt na adrese
news.isp.cz, kde isp musíte zaměnit jménem vašeho poskytovatele připojení. Tuto
adresu pak použijte ve svém programu na čtení news serverů (o nastavování si
můžete přečíst v dnešních Tipech & Tricích).
Bohužel se vám často může stát, že váš ISP žádný news server neprovozuje anebo
že vám nebude vyhovovat struktura odebíraných diskuzních skupin. Někteří
administrátoři totiž neodebírají všechny diskuzní skupiny, tzv. full-set, ale
pouze omezený výběr. Velice často nejsou odebírány skupiny, které mají v názvu
binaries, jedná se totiž o skupiny, kde jednotlivé příspěvky dosahují velké
velikosti a jsou často velice podivného zaměření.
Pokud se vám tedy podobný případ stane, nezbývá vám nic jiného, než změnit ISP
anebo použít některý z volně dostupných news serverů. V České republice
provozují takové servery zejména některé vysoké školy (aci. cvut.cz,
csnews.vslib.cz, decsys. vsb.cz, news.faf.cuni.cz, news. felk.cvut.cz,
news.vslib.cz), kde najdeme hlavně české diskuzní skupiny a vybrané skupiny
zahraniční.
Trošku dvorské etikety
Poté co se připojíte k vámi vybranému serveru a zvolíte si diskuzní skupiny,
které vás zajímají, nastane asi delší období sledování a čtení. Tato pasivní
činnost vás asi brzy omrzí a i vy se budete chtít aktivně zúčastnit. Přitom je
vhodné dodržovat určitá pravidla známá pod pojmem netiquette, která lze shrnout
do následujících bodů:
Přečtěte si FAQ (Frequently Asked Questions) dané diskuzní skupiny, než se na
něco zeptáte.
Položte otázku jasně, srozumitelně a do správné skupiny.
Nikdy neodepisujte stylem "me, too", který ostatním nic nepřinese.
Nepoužívejte dlouhé signatury, optimální jsou 4 řádky.
Neposílejte personální zprávy.
Při odpovědi uveďte i část originální otázky, aby další čtenáři lehce pochopili
problém.
Neposílejte testovací zprávy do normálních skupin, existují na ně
specializované, jako třeba alt.test.
Je to vůbec k něčemu?
Právě teď máte snad všechny potřebné informace a možná jste již některé články
v diskuzních skupinách přečetli. Asi jste možná na začátku trochu zklamáni.
Většina článků jsou buď spamy a nebo vám otázky přijdou příliš triviální. Ale
nezoufejte, hledání sice připomíná rčení o jehle v kupce sena, výsledek však
často stojí zato.
Doufám, že se mi vás podařilo přesvědčit o tom, že diskuzní skupiny mohou být
zajímavým zdrojem informací nebo zábavy a že jsou jako informační médium
neprávem opomíjeny. Jejich logika je sice malinko odlišná od mnohem
populárnějšího Webu, přesto je možná o to lákavější. Na rozdíl od něj vyžadují
aktivitu čtenáře, který se stává spolutvůrcem celé diskuzní skupiny. Možná
totiž právě vy máte odpověď na otázku, která trápí některého uživatele na
druhém konci světa. Pomozte mu, jednou třeba pro změnu poradí on vám, a kdyby
ne on, tak určitě někdo jiný.
9 3556 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.