Net.Commerce: balík pro rychlé nastartování internetového obchodu

Server Net.Commerce by se ve dnech, kdy čtete tento článek, měl objevit v nové verzi 3.0. Na naše otázky, týkající s...


Server Net.Commerce by se ve dnech, kdy čtete tento článek, měl objevit v nové
verzi 3.0. Na naše otázky, týkající se tohoto produktu, nám odpovídá Michal
Dušek, který u IBM působí ve funkci marketingového konzultanta pro oblast
obchodování přes Internet.
Můžete stručně srovnat budování internetového obchodního místa pomocí
Net.Commerce a produktů od Lotusu? Komu jsou jednotlivá řešení určena?
Naše firma považuje elektronické obchodování za klíčovou aktivitu budoucnosti.
Snažíme se proto maximálně ji podporovat a již dnes dávat k dispozici nástroje,
s jejichž pomocí se dá elektronické obchodování realizovat. Nabízíme těchto
nástrojů několik, mezi nimi i Net.Commerce a Lotus Domino nadstavbu Merchant.
Obě řešení mají stejný cíl: vybudovat vhodné prostředí pro virtuální obchod.
Zcela zásadně se ale liší svým určením. Lotus Domino, tohoto nástupce
populárních Notes, asi není třeba představovat. Nadstavba Merchant je logickou
a nenáročnou cestou, jak obohatit stávající instalaci Lotus Domino o možnost
přijímání objednávek z Internetu a pomocí workflow schopností Domina je
distribuovat po firmě.
Net.Commerce je naproti tomu zcela klasický "obchodní" server, stavící na
relační databázi a umožňující prezentaci i velkých objemů dat v elektronickém
katalogu. Zatímco nová instalace Domina je věc náročnější na plánování a
analýzu vnitropodnikových toků dat, Net.Commerce lze přes relační databázi
navázat na stávající podnikový systém velice rychle. Vidíte tedy, že obě řešení
mají svá specifika a oslovují jinou skupinu podniků. Osobně si myslím, že
Domino je určeno pro menší podniky, které buď již mají workflow implementované,
nebo ho chtějí zavést. Net.Commerce je podle mě vhodnější pro ty podniky, které
chtějí s elektronickým obchodem začít hned, mají větší objem produktů pro tento
obchod urče-ný a chtějí mít úplnou kontrolu nad generováním dynamických HTML
stránek.
Co všechno obsahuje balík Net. Commerce?
Net.Commerce je v současnosti u nás dostupný především ve verzi 2.0 (verze 1.0
už je na trhu od předloňského podzimu, verze 3.0 je horkou novinkou letošního
února) a je dodáván s těmito komponenty:
lDatabáze: DB2 (Net.Commerce umí přes ODBC pracovat i s oraclovskými databázemi)
lWWW server od IBM: Internet Connection Secure Server (ICSS)
lMakrojazyk: Net.Data (nástroj pro psaní dynamických HTML stránek)
lNet.Commerce Server (vlastní serverová část)
lNet.Commerce Administrator (administrativní rozhraní)
lTemplate Editor (nástroj pro vizuální tvorbu dynamických stránek)
Jak vidíte, představuje balík Net.Commerce kompletní vybavení pro start
elektronického obchodu. Je třeba mít jen operační systém, všechen ostatní
software je zahrnut v jednom balení. Navíc je to balík i cenově nenáročný, celý
tento komplet totiž stojí 4 995 dolarů. Domnívám se, že ho tím činí zajímavým
pro velkou skupinu podniků. Navíc i platformu je možno zvolit podle požadavku,
od NT přes UNIX a AS/400 až po nejvýkonnější servery S/390.
Jak vypadá nasazení Net.Commerce z hlediska provozovatele serveru?
Elektronické obchodování je už svou podstatou věc skutečně velice citlivá na
implementaci. Při kvalitě dnešních instalačních procedur není problém vzít
cédéčko, spustit SETUP, odmačkat pár tlačítek a je nainstalováno. To ale v
tomto případě znamená pouze zlomek práce. Aby byl obchod k něčemu, musí v něm
být čerstvé zboží, vystavené v atraktivních regálech, a hlavně musí být zboží
po zaplacení okamžitě k dispozici. Za těmito slovy se skrývá celá
řada problémů z oblasti vnitropodnikové organizace, logistiky a bezpečnosti.
Tím ale nechci v žádném případě nikoho zastrašit. Všechny tyto problémy jsou
samozřejmě řešitelné. V oblasti obchodu s konečným spotřebitelem má asi
největší zkušenosti s jejich řešením naše partnerská firma Inet, která
provozuje své řešení např.
na adrese http://www.shop.cz. Net.Commerce umožňuje vystavět nejen jeden
obchod, ale i obchodní dům, tj. na jednom serveru je pod jednou hlavičkou více
nezávislých obchodů se společným vstupem a pokladnou.
Jaká je role makrojazyka Net. Data v celém řešení?
Net.Data je buďto samostatně objednatelný produkt, nebo je možno ho získat v
rámci balíku Net.Commerce. Jeho funkci bych ilustroval na příkladu: dejme tomu,
že máte databázi naplněnou daty o produktech, a chcete vyrobit HTML stránku,
nabízející tuto kategorii produktů (např. knihy).
Z administrativního rozhraní si vyberete obchod, se kterým chcete pracovat,
autorizujete se a máte možnost provádět s výrobky takové operace, jako
doplňovat jejich stav na skladě, měnit cenu apod.
V rámci menu "manipulace s výrobkem" je možno otevřít i tzv. Template Editor.
To je javový applet (který je tím pádem provozovatelný kdekoli), jenž umožňuje
v prostředí WYSIWYG navrhnout vzhled šablony HTML, do které se budou dodávat
vždy aktuální data z databáze. Odkazy na tato data se zadávají pomocí menu, bez
nutnosti znalostí tabulek v databázi. Výsledná šablona je potom uložena právě
ve formátu Net.Data, což je textový soubor, obsahující makro-příkazy. Takto je
možné vytvořit nejprve rychle a pohodlně šablonu v Template Editoru (TE) a
posléze ji "doladit" pomocí příkazů, změněných přímo ve vygenerovaném makru.
Ještě bych měl uvést, že samozřejmostí je, že tyto soubory jsou opět
načítatelné v TE. Navíc se TE stará o to, aby v případě obchodního domu měl
správce určitého obchodu přístup jen k šablonám pro tento obchod a nemohl měnit
šablony ostatních obchodů.
Jak je Net.Commerce svázána s protokolem SET?
IBM se na vývoji SET protokolu nepřetržitě podílí od jeho zrodu. Není proto
divu, že je Net.Commerce již dnes připraven podporovat platbu pomocí SETu.
Nechtěl bych na této omezené ploše popisovat SET, snad jen připomenu, že je to
bezpečná forma platby přes Internet, která vám umožní zaplatit on-line
obchodníkovi za jeho produkty. Znamená to, že musí být podporován u zákazníka
(musí mít softwarovou "peněženku"), u obchodníka (vlastní jakousi virtuální
pokladnu) a u banky, která musí mít bránu pro překlad platebních příkazů ze
světa Internetu do prostředí zpracování normálních plateb platební kartou.
Protože je specifikace SET 1.0 úplně nová, zatím je pouze testována v omezených
prostředích
pilotních projektů. Jeden takový pilotní projekt realizuje IBM i v České
republice, spolu se svými partnery I.S.C. Muzo, Komerční bankou a již dříve
zmiňovanou firmou INET.
Verze Net.Commerce 3.0, která bude dostupná na konci února, obsahuje kompletní
podporu SETu již v základní verzi.
Co se změnilo v nových verzích produktu? Oč je verze 3.0 lepší než její
předchůdci?
Verze Net.Commerce 3.0 bude jako první diverzifikována do tří produktů:
Net.Commerce START je levným nástrojem pro komplexní implementaci
elektronického obchodování. Oproti verzi 2.0 bude obsahovat tzv. Catalog
assistant, pomocí něhož můžete vytvořit v rámci vašeho obchodu možnost více
cest nákupu. Pomocí tohoto appletu je např. možné definovat sérii otázek, která
dovede nakupujícího k výrobku, jenž skutečně odpovídá jeho potřebám. Když si
jdete kupovat notebook, většinou si nejdete pro TP 755 CD, ale poradíte se s
prodavačem. Nebo třeba hledáte zboží podle jednoho atributu. Například z celé
nabídky notebooků chcete vidět jen ty, které mají vestavěný CD-ROM. Tyto a
další postupy lze pohodlně zadat z administrátorského prostředí. Navíc bude
verze 3.0 vybavena jako další funkcí novým pomocníkem tzv. Store creation
wizardem. Ten slouží pro rychlé sestavení základního obchodu pomocí série
několika otázek. Usnadní se tedy start základních funkcí vašeho obchodu.
Net.Commerce SmoothStart patří také do této rodiny, ale je to služba,
zahrnující kompletní výstavbu obchodu včetně technologického zázemí IBM.
Net.Commerce PRO je verze pro profesionály. Obsahuje stejnou funkčnost jako
verze START, plus prostředky pro tzv. Data Mining pro sofistikované analýzy a
statistiky, konektory pro systémy SAP R/3 a možnost tvorby zpráv ve formátu EDI
(situace, kdy si zákazník vybere zboží pomocí WWW a Net.Commerce jeho
objednávku pošle dál již ve formátu EDI).
Net.Commerce tedy dnes představuje podle mého názoru nejucelenější řešení pro
elektronický obchod, zahrnující platbu i spojení na stávající systémy při
škálovatelnosti, jakou nenabízí na trhu nikdo jiný.
Děkuji za rozhovor.
8 0034 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.