Net získává obrysy

Vývojové nástroje pro novou platformu Visual Studio .Net není sice prvním produktem Microsoftu podporujícím novou plat...


Vývojové nástroje pro novou platformu
Visual Studio .Net není sice prvním produktem Microsoftu podporujícím novou
platformu .Net, přesto je však jeho uvedení velmi významným krokem je jasné, že
teprve po příchodu vývojového prostředí může začít vznikat větší množství
aplikací třetích stran.
Nové Visual Studio představil na VSLive, vývojářské konferenci Microsoftu,
přímo Bill Gates. Balík by šlo označit za objektový Visual Basic připravený pro
tvorbu webových služeb, finální verze ovšem podporuje okolo 20 dalších jazyků,
od stařičkého Cobolu po nový C#. Vývojové prostředí je provázáno s již
existujícím prostředím .Net Framework, které lze zjednodušeně charakterizovat
jako základní sadu komponent a příslušný runtime. Microsoft současně nabízí
nástroje, které by vývojářům usnadnily přechod na novou platformu; součástí
migrace bude samozřejmě i převod již hotového kódu. Podporu pro .Net oznámila
současně také firma Borland. Představitelé společnosti údajně věří v úspěch
nové platformy; Delphi a C++Builder mají být pro .Net optimalizovány v polovině
roku 2002.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.