NetBeans se pokouší zastínit Eclipse

Díky upgradům či novému GUI builderu v NetBeans 5.0 se napětí na trhu Java IDE stupňuje. NetBeans 5.0 je podstatným...


Díky upgradům či novému GUI builderu v NetBeans 5.0 se napětí na trhu Java IDE
stupňuje.

NetBeans 5.0 je podstatným upgradem systému, který už předtím představoval
velmi solidní IDE. Tato verze přináší spoustu nových funkcí či vylepšení, ale i
lehkou změnu pozicování, kdy se Sun pokouší obrátit pozornost na aspekty, které
NetBeans posouvají za rámec čistého IDE.
Některé z funkcí NetBeans postrádají přímé protějšky v konkurenčních
produktech, takže vzbudí velký zájem. Zjistili jsme nicméně, že některé aspekty
implementace místy postrádají potřebný smysl pro detail.

Dovnitř IDE
IDE NetBeans je dobře navržené prostředí pro vývoj v Javě. Je intuitivnější než
Eclipse a oproti tomuto produktu se nestaví do cesty vývoje. V NetBeans můžete
vytvořit komplexní projekt, psát kód, importovat zdroje a vytvářet i ladit
spustitelné soubory, aniž byste kdy nahlédli do tutoriálů nebo konzultovali se
systémem nápovědy. To je pro uživatele, jenž poprvé pracuje v Eclipse, takřka
nemožné.
NetBeans 5.0 disponuje velkou sadou možností pro refactoring, rozsáhlými
funkcemi pro dokončování kódu (code completion), podporou CVS (Concurrent
Versions System) integrovanou v jádru IDE (podpora Subversion je k dispozici v
podobě volně dostupného plug-inu) a praktickými, snadno přizpůsobitelnými
šablonami, které konvertují krátké escape sekvence do celých rutin. Tyto funkce
se nacházejí také v jiných IDE, jejich implementaci v NetBeans jsme však
shledali obzvláště intuitivní.
Podobně jako většina dnešních javových IDE i NetBeans indikuje chyby a
nekompletní příkazy při tom, jak je píšete, a to způsobem srovnatelným s funkcí
IntelliSense ve Visual Studiu Microsoftu. Bohužel indikátor chyb v NetBeans
postrádá patřičný lesk. Například jednoduché opomenutí středníku na konci řádky
kódu se projeví podsvícením celé řádky, namísto pouze jejího chybného konce. To
je jen drobná stížnost, avšak spolu s dalšími minoritními nežádoucími
vlastnostmi, jako je nesprávný tisk souborů do HTML, tomuto IDE občas
propůjčuje dojem nedotaženosti.
Formátem metadat projektů je Ant soubor (Ant je defaultní utilita buildů v
Javě), což umožňuje uživatelům jiných IDE natáhnout si projekt vyvinutý v
NetBeans a provést v něm změny dokonce i tehdy, když tento produkt nemají.
Na dobré úrovni je podporována Enterprise Java. Spolu s NetBeans je bundlován i
Apache Tomcat, který může být spuštěn, ukončen a administrován přímo z IDE.
Podobným způsobem jsou podporovány J2EE servery jako například WebLogic, JBoss
a brzy i IBM WebSphere a NetBeans je schopen na tyto servery korektně nasazovat
webové aplikace. Ví, kam mají přijít soubory a co server očekává, pokud jde o
konfiguraci. Tyto schopnosti ilustrují základní princip NetBeans: Nástroje jsou
integrovány takovým způsobem, že prostředí nikdy neopustíte, abyste provedli
úlohu vztahující se k vývoji.

Skutečné klenoty
NetBeans 5.0 rovněž poskytuje vestavěný profiler kódu, automatickou spolupráci
a úplně nový, nejmodernější GUI builder pro tvorbu formulářů grafického
uživatelského rozhraní. Tyto tři korunovační klenoty odlišují NetBeans od
ostatních Java IDE.
Výkonnostní profiler je integrovaný do IDE a prezentuje data o běžícím programu
včetně časového profilu pro každé vlákno a profilu využití paměti pro celou
aplikaci. Tato data jsou při ladění kódu neocenitelná a obvykle jsou
poskytována nástroji třetích stran, jako jsou produkty společností Quest a
Compuware. V NetBeans je to otázkou pouhého kliknutí na tlačítko. Výsledná data
mohou být v mžiku uložena pro srovnání s předešlými nebo budoucími běhy.
Nástroje pro spolupráci jsou takřka automatické. Když spustíte IDE, můžete si
zvolit, že budete ihned přihlášeni do služby podobné instant messagingu, která
vám umožní kontaktovat ostatní členy týmu a snadno sdílet kód a vývojové
artefakty bez toho, abyste opustili prostředí NetBeans.
Tato integrovaná spolupráce je elegantním rozšířením myšlenky NetBeans jako
základního domovského prostředí pro vývojáře. V současnosti je kolaborační
služba hostována společností Sun, a členové týmu se tak musejí přihlašovat k
jejímu serveru je však poskytována zdarma. Firmy, které chtějí z bezpečnostních
důvodů hostovat své vlastní kolaborační servery, musejí použít volně dostupné
Java Studio Enterprise od Sunu.
Nový GUI builder ve verzi 5.0 s kódovým označením Project Matisse vývojářům
výrazně pomáhá při navrhování formulářů a obrazovek založených na Swingu.
Používá obvyklý způsob drag-and-drop, spočívající v jednoduchém přetažení
ovládacích prvků a widgets z palety a jejich upuštění na obrazovku.
Nicméně Matisse přidává pop-up průvodní lišty a řídí umístění ovládacích prvků,
jak je předepsáno. Nová pole jsou automaticky přiřazena k existujícím a změny
jedné položky se projeví v nezbytných změnách v těch ostatních, takže nekonečné
úpravy a přizpůsobování formulářů, aby vypadaly přesně podle požadavků, jsou
již minulostí. Díky nástroji Matisse přetáhnete a upustíte daný prvek a
formulář vypadá korektně na první pokus. Tato funkce samotná činí z NetBeans
nástroj, který stojí za to mít.
Sun dal jasně najevo plán proměnit NetBeans v plnohodnotnou platformu a
neomezovat jej pouze na javovské IDE. Sun na NetBeans agresivně pracuje a
jestliže dokáže přitáhnout prostřednictvím vývoje plug-inů větší participaci
dalších firem a trošku vypilovat funkce NetBeans, mohlo by se tohle IDE snadno
stát hlavním rivalem Eclipse.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.