Netscape/Mozilla: Alternativa v prohlížečích

Přestože v současné době dominuje mezi internetovými prohlížeči Microsoft Internet Explorer, existují také jiné pr...


Přestože v současné době dominuje mezi internetovými prohlížeči Microsoft
Internet Explorer, existují také jiné prohlížeče, které mají co nabídnout. Řada
internetových uživatelů tyto prohlížeče zamítá, aniž by je kdykoliv vyzkoušela
podívejme se tedy alespoň na některé z jejich výhod, které především usnadňují
a zefektivňují práci s webem. Konkrétně se zaměříme na prohlížeče
Netscape/Mozilla, které vycházejí ze stejného jádra a funkčností jsou téměř
identické.
Aktualizace Netscapu nejsou tak časté a rychlé jako u Mozilly, zato jsou však s
tímto prohlížečem dodávány ještě další rozšiřující nástroje od AOL. V
následujícím textu bude používáno označení Netscape, i když většina uvedeného
platí i pro prohlížeč Mozilla.
První Netscape s novým jádrem Gecko byl označen verzí 6 a i vlastními příznivci
byl podroben značné kritice. Hlavními důvody byly především rychlost, velikost
obsazené paměti a schopnost korektní interpretace HTML i kaskádových stylů.
Prohlížeč sice přišel s kompletně novým, skinovatelným designem a spoustou
uživatelských vylepšení, především výše zmiňované nevýhody však odradily
většinu uživatelů, kteří vkládali do nové verze určité naděje na znovuvzkříšení
tohoto kdysi dominantního prohlížeče.
Za kvalitní lze označit až verzi 7, kdy byl prohlížeč velmi zrychlen a podpora
HTML i kaskádových stylů již odpovídala standardům konsorcia W3C. Jaké nástroje
tato verze nabízí?

Vyhledávání na internetu
Do prohlížeče byla integrována podpora pro vyhledávače Google, Lycos, Music
Spiner, Overture nebo Netscape. V Netscapu je možné jimi vyhledávat velice
rychle. V nastavení prohlížeče se zvolí preferovaný vyhledávač, přičemž stačí
napsat vyhledávané slovo nebo výraz do řádku místo adresy. Po stisku klávesy
Enter se zobrazí ve stránce vyhledávače relevantními odkazy.
Všechny takto nalezené odkazy jsou zobrazeny nejen v hlavním prostoru
vyhledávače, ale rovněž v levé liště, a v ní zůstávají až do dalšího
vyhledávání. Díky tomu je možné přejít na jakoukoliv vyhledanou stránku a
následně bez nutnosti návratu na výsledek vyhledávání zobrazit další relevantní
odkaz z levé lišty. V levé liště lze vybrat též kombinaci více vyhledávačů.
Výsledky vyhledávání jsou pak zobrazeny v levé liště spolu s ikonou
vyhledávače, ve kterém byl daný výraz nalezen.

Levá lišta
Tuto lištu je možno volitelně zobrazit nebo skrýt a její obsah libovolně
upravovat. Standardně je možné na ní zobrazit bookmarky (oblíbené odkazy),
výsledky vyhledávání, adresář, komunikační programy ICQ nebo AIM. Kromě těchto
vestavěných nástrojů je možné přidat jakoukoliv internetovou stránku. Příkladem
mohou být nejnovější zprávy ze zpravodajských serverů, referenční příručky
(například CSS, JavaScript, DOM, apod.), počasí, kalendář, dopravní informace
apod. Navíc lze tuto lištu využít pro monitorování funkčnosti určitých služeb
na konkrétním webu (stav hlasování, počítadla přístupů, počet přihlášených
uživatelů, funkcionalita určitých služeb), pokud je pro ně vytvořeno takové
rozhraní.
Součástí levé lišty (jen u Netscape) je i zmiňovaný klient pro ICQ a AIM.
Pouhým zadáním uživatelského čísla a hesla je možné začít používat ICQ nebo AIM
bez jakékoliv další instalace. Díky umístění seznamu kontaktů na serveru se do
prohlížeče stáhnou všechny používané kontakty pro daného uživatele.

Záložky
Záložky (Tabs) představují při práci s internetem značnou výhodu. S jejich
pomocí je možné v jednom okně prohlížeče otevřít různé množství internetových
adres. Tak se redukuje množství otevřených aplikací na spodní liště a zároveň
je umožněno seskupování otevřených internetových stránek podle určitých
kritérií.
Záložky je možné načítat na pozadí díky tomu lze během čtení určité stránky
kliknout prostředním tlačítkem (musí být nastaveno jako tlačítko pro otevírání
nové záložky) na určitý odkaz, který se neotevře do nového okna přes celou
obrazovku, ale v záhlaví přibude záložka, do které se načte stránka odkazu.
Čtenář tak může nerušeně pokračovat ve čtení textu a otevřené odkazy si
zobrazit až následně.

Oblíbené odkazy
Kromě klasického ukládání odkazů do zvláštní složky, která umožňuje vytvářet
podsložky, je možné umísťovat také složkové odkazy na tzv. Personal Toolbar,
tedy na lištu pod adresním řádkem. Takto lze na zmíněnou lištu umístit např.
složku E-ziny a do ní vložit různé odkazy na internetové časopisy. A protože
Netscape umožňuje používání záložek, existují skupinové odkazy, které otevřou
definovanou skupinu odkazů najednou, každý do samostatné záložky.
U každého odkazu v bookmarcích lze definovat klíčové slovo. To je pak možné
napsat do adresového řádku a do prohlížeče se načte konkrétní stránka. To ovšem
nepředstavuje hlavní výhodu klíčových odkazů. Jako bookmark lze vložit např.
odkaz na vyhledávací stránku konkrétního serveru a předat mu určité slovo (nebo
výraz) jako parametr. Jako příklad uveďme odkaz na vyhledávač obrázků portálu
Centrum.
Do bookmarků je vložena adresa stránky s výsledky vyhledávání. Adresa této
stránky je většinou delší, protože obsahuje spoustu parametrů, které vyhledávač
odesílá spolu s dotazem na konkrétní obrázek. V této adrese stačí najít místo,
kde je uveden vyhledávaný výraz, a nahradit jej řetězcem "%s" tj. např.
http://full text.centrum.cz/search.php?from=1&sec=img&q=%s.
Když je pak tomuto odkazu přiřazeno např. klíčové slovo "cimage", je možné
napsat do adresního řádku "cimage trosky", a otevře se stránka Centrum s
výsledky vyhledávání slova "trosky". Kromě klasických vyhledávačů je toto možné
využít například na vyhledávání v manuálu www.php.net, v obchodním rejstříku
nebo na řadě dalších stránek. Výsledek vyhledávání je tak možno získat velice
rychle.

Informace o stránce
Netscape disponuje velice přehlednými informacemi o právě načtené stránce.
Kromě standardních informací o velikosti stránky, adrese, kódování apod. je
možné si zobrazit mimo jiné seznam všech formulářů na stránce včetně
internetových adres, kam jsou odesílána zadaná data. Pro každý formulář je
zobrazen taktéž seznam formulářových polí a jejich hodnot (včetně skrytých
polí). Další záložky obsahují seznam všech odkazů z dané stránky, seznam všech
obrázků a ostatních médií (flashových animací apod.) společně s náhledem a
možností jejich uložení. Stažení flashové animace nebo obrázku je díky tomuto
nástroji velice jednoduché.

Správa hesel
Po každém přihlášení na určité stránce je možné uložit zadané jméno a heslo do
databáze hesel. Takto uložené údaje jsou při příštím zobrazení přihlašovací
stránky automaticky nabídnuty k vyplnění. Výhodou Netscapu je možnost uložení
více přihlašovacích údajů pro jednu stránku a správce uložených hesel. Přes
tento nástroj je možné sledovat uložené údaje (heslo je šifrované tedy
neviditelné) a případně uložené údaje smazat.

Nová okna
Internetové servery často využívají pro upoutání pozornosti návštěvníka tzv.
pop-up oken, tedy oken, která se samovolně otevírají při zobrazení úvodní
stránky. Jedná se o efektivní marketingový nástroj, ale pro uživatele je to
často nepříjemné a většinou i obtěžující. Netscape umožňuje zobrazování těchto
oken zakázat, případně definovat skupinu serverů, u kterých bude tato vlastnost
povolena. V případě, že některý z nepovolených serverů bude chtít otevřít
takové okno, je na dolní liště zobrazena zvláštní ikona a uživatel je upozorněn
zvukovým signálem.
Rychlost
Při testování rychlosti na běžných stránkách zpravodajských serverů byl
Netscape většinou rychlejší než Internet Explorer verze 6 v závislosti na
velikosti a složitosti stránky.

Náročnější uživatelé
Netscape obsahuje také správce uložených cookies. Přes něj je možno zobrazit
seznam uložených cookies včetně adresy, ze které byly uloženy, jména, hodnoty a
data expirace. Uložená cookies je možné přes tohoto správce také libovolně
mazat bez nutnosti restartu prohlížeče.
Při vývoji webových aplikací na straně klienta ocení vývojáři rovněž konzoli
pro ladění JavaScriptu. V ní jsou hlášeny chyby a upozornění na prohlížených
stránkách včetně popisu chyby a čísla řádku, na kterém se chyba vyskytla. Přímo
v konzoli je také možno ladit konkrétní příkazy, jelikož obsahuje řádek pro
zápis JavaScriptu a jeho spouštění.
Netscape podporuje jako první prohlížeč odhlášení z http autentizace
(přihlašování, které probíhá přes dialogové okno prohlížeče). Tak je možné se
odhlásit bez nutnosti zavírat okno prohlížeče.
Za zmínku stojí i dynamické dotahování obsahu tabulek. Tabulky jsou zobrazovány
tak, jak jsou načítány, což umožňuje vidět buňky tabulky dříve, než je natažena
celá tabulka jako celek, což Internet Explorer neumí.
Lze očekávat, že nová verze Internet Exploreru přijde s mnohými novinkami, z
nichž některé možná budou inspirovány nástroji prohlížečů Mozilla/Netscape.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.