NetWeaver: Podnikové aplikace založené na webových službách

K tomu lze dodat, že Microsoft se podle všeho nechystá v nejbližší době nabídnout vlastní ERP řešení určené velk...


K tomu lze dodat, že Microsoft se podle všeho nechystá v nejbližší době
nabídnout vlastní ERP řešení určené velkým zákazníkům. Představitelé firmy to
alespoň uvedli během slyšení při přezkoumávání fúze Oracle-PeopleSoft
americkými antimonopolními orgány.

Mosty pro vývojáře
Zpět k Sapphire 2004. Díky dohodě SAPu s Microsoftem dojde na bázi webových
služeb k hlubší integraci mezi platformou .Net a systémy SAPu. Řešení SAPu
budou ale přitom i nadále podporovat platformy konkurenční k MS .Net, např.
technologie postavené na J2EE.
Vývojáři pracující v MS Visual Studiu .Net se mohou těšit na jednodušší přístup
k funkcionalitě aplikací SAPu. Vlastním vývojovým nástrojem přímo od SAPu
zůstává tzv. NetWeaver Developer Studio, chystá se SAP Enterprise Portal SDK ve
verzi pro .Net a v srpnu by měl přijít také SAP .Net Connector 2.0 s podporou
Visual Basic .Net. Další verze NetWeaveru pak budou integrovány s MS BizTalk
Serverem. SAP se současně také připojil k programu Visual Studio Industry
Partner. Podobně jako v případě dohody Microsoft-Sun dochází mezi oběma
stranami i nyní ke křížovému licencování řady patentovaných technologií.
Převedeno do normálního jazyka to znamená v podstatě tolik, že vývojáři budou
moci upravovat řešení SAPu přímo z vývojářských nástrojů MS jednodušeji než
dosud. Podnikový software SAPu by měl také hlouběji spolupracovat s MS Office.
Propojení působí logicky: SAP je už dnes údajně implementován především na MS
Windows, u nových instalací pak podíl Microsoftu představuje dokonce 2/3. Pro
Microsoft zase představuje propojení s aplikacemi podnikové infrastruktury
konkurenční výhodu proti OpenOffice.org a protože integrace se týká pouze
nejnovějších verzí kancelářského balíku MS Office, může představovat také důvod
k upgradu pro dosud váhající zákazníky.

Kompozitní aplikace
To hlavní, co z dohody SAP-Microsoft vyplyne, se však má týkat webových služeb.
Z dosud částečně marketingového pojmu se nyní může skutečně stát nové paradigma
softwarového průmyslu. Každopádně se zdá, že webové služby dosáhly kritického
stadia "sněhové koule" další řešení, zákazníci i nástroje třetích stran by se
nyní mohly začít nabalovat už automaticky.
S tím vším úzce souvisí i druhá hlavní novinka letošní konference Sapphire.
Nadstavba webových služeb, nástroj pro integraci různých systémů podnikového
softwaru, kompozitní aplikace tak nějak lze popisovat SAP NetWeaver, uvedený v
nové verzi (2004) a prezentovaný firmou jako její současné hlavní želízko v
ohni. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který si klade za cíl
zautomatizovat spolupráci různých aplikací typu ERP, CRM a SCM. Na konferenci
se hovořilo o tom, že právě NetWeaver 2004 by mohl představovat způsob, jak
přimět obrovskou masu uživatelů, kteří dosud nepřešli z R/3 na mySAP, konečně k
upgradu.

Konec transakčních systémů
Jak tedy může vypadat nová hierarchie podnikového softwaru? Základ architektury
představují webové služby, nad nimi běží jednotlivá specializovaná řešení která
"lepí" k sobě tzv. kompozitní aplikace. Jejich úkolem je automatizovaná správa
celé řady aplikací, spouštění klíčových procesů a výměna dat/zpráv mezi nimi
(např. mezi účetním systémem a ostatními aplikacemi, mezi řešením CRM a SCM
apod.).
Kompozitní aplikace by podle představ SAPu měly nahradit klasické transakční
systémy. Výměnným datovým rozhraním může být např. některá z verzí XML; v tomto
jazyce je k dispozici rozsáhlá a standardizovaná podpora pro metadata
podstatnější než vlastní datový formát je ale celá koncepce. Je samozřejmé, že
NetWeaver bude ideálně řešit spolupráci podnikových systémů od SAPu a pro
jejich snadnou integraci připravil dodavatel již příslušná metadata a datové
struktury.
Cílem NetWeaveru ovšem není být dalším z řady řešení SAPu, které doplní
specializované balíky. Produkty jednoho výrobce obvykle dokáží vcelku
uspokojivě spolupracovat tak jako tak v tomto případě jde spíše o integraci
řešení různých dodavatelů. SAP se na jednu stranu snaží trhu podnikových
aplikací dominovat, NetWeaver ale současně znamená i realistický pohled na
konkurenci, který byl na Sapphire 2004 výrazněji akcentován. Nelze prostě
předpokládat, že ostatní dodavatelé podnikového softwaru v blízké budoucnosti
zkrachují.

Integrace uživatelů
NetWeaver jsme popsali jako integrační software, to ovšem může stále znamenat
celou řadu různých věcí. Podniková IT infrastruktura může být např. sjednocena
ve vztahu k uživatelům. Integrace uživatelů je obvykle založena na systému tzv.
rolí.
Koncepce rolí umožňuje přístup k podnikovým aplikacím různých dodavatelů přes
jednotné uživatelské rozhraní; k výhodám systému rolí patří také řešení
bezpečnosti. Uživatelům podnikových informačních systémů jsou v závislosti na
okamžité situaci přidělovány jednotlivé role, které definují jejich práva.
Podpora pro "role" je dnes nabízena většinou dodavatelů podnikových portálů.
V této souvislosti se snad stojí za to blíže podívat na funkce podnikového
portálu. Toto slovo nemusí znamenat pouze intranet či přístup k datům přes
jednotné rozhraní (webový prohlížeč). Podnikový portál by měl současně nabízet
i sdílení datových procesů a výměnu dat mezi různými informačními systémy.
Právě očekávání integrace se uvádí jako hlavní příčina toho, že řada
společností do tvorby podnikových portálů investuje nemalé částky.
Jednotné rozhraní, integrace uživatelů z tohoto pohledu se funkce kompozitní
aplikace a portálu do značné míry překrývají. Ostatně NetWeaver v sobě jako
jednu z komponent obsahuje i SAP Enterprise Portal. Minimálně jeden rozdíl zde
však přece jenom existuje kompozitní aplikace je na rozdíl od podnikového
portálu zaměřena primárně na automatickou spolupráci různých procesů
spouštěných v jednotlivých aplikacích.
Kromě integrace uživatelů uvádí SAP i další scénáře, které mohou prospět
zavádění kompozitních aplikací např. abstrakce pro databáze a operační systémy.

Dohoda s IBM
SAP na Sapphire 2004 oznámil také dohodu o spolupráci s IBM. V tomto případě by
výsledkem měla být společná nabídka pro podniky působící v odvětví retailu.
NetWeaver a systémy SAPu mají být těsněji integrovány také s aplikačním
serverem WebSphere.
Propojení s produkty Microsoftu má být nicméně těsnější a totéž podle výkonného
ředitele SAPu Henninga Kagermanna platí i obecně spojenectví SAPu s Microsoftem
je nyní hlubší, IBM byla údajně ve vztahu k SAPu rezervovanější.

Hosting vázne
SAP se nyní podle svých záměrů nehodlá výrazněji angažovat v oblasti hostingu
aplikací (ASP), nechce investovat do hardwaru a datových center. I to je
vlastně logické SAP nenabízí pouze software, který by šlo jednoduše pronajímat.
Bývalý výkonný ředitel SAPu Hasso Plattner v rozhovoru pro Computerworld uvedl,
že je lehce skeptický k hostingu aplikací jako takovému. SAP sám v tomto ohledu
provedl drahý pokus o joint venture s firmou Pandesic, ale o nabídku
hostovaného řešení neprojevili zákazníci dostatečný zájem.
Otevřenou otázkou prozatím zůstává pouze to, zda bude SAP nabízet služby CRM on
demand. Hosting řešení CRM nabízejí dnes např. firmy Saleforce.com nebo
Salesnet, obě nabídky jsou však určeny spíše menším podnikům.

Zájem o menší zákazníky
Společnost SAP byla až dosud vnímána především jako dodavatel řešení pro ty
největší podniky. Nyní by se firma chtěla více zaměřit také na firmy menší a
střední (v americkém chápání tohoto pojmu, kdy střední firma může mít klidně
několik set zaměstnanců).
Výsledkem této snahy je nabídka balíkových řešení CRM, ERP a odvětvových
aplikací, které se mají vyznačovat možností rychlého nasazení a cenou
umožňující rychlejší návratnost investic. Rovněž uživatelské rozhraní aplikací
by mělo být zvládnutelné snadno a rychle SAP v této souvislosti uvádí např.
technologii Drag&Relate, která umožňuje snadné vytváření propojení různých dat.
Nabídka SAPu malým a středním firmám je označována Business One a mySAP
All-in-One. Může se jednat jak o obecný nástroj pro řízení podnikových procesů,
tak i o vertikální aplikaci určenou pro konkrétní obor podnikání. V aplikacích
jsou obsaženy i takové "jemnosti", jako je např. podpora pro vybudování
internetového obchodního kanálu, možnost mobilního přístupu či řada
analytických nástrojů.
Pro ukázku, o jak velký trh se jedná podle analytické firmy Gartner utratí malé
a střední firmy v roce 2007 jenom za řešení CRM okolo 1 miliardy dolarů. Právě
v oblasti CRM hraje SAPu do karet i skutečnost, že své dominantní postavení zde
postupně ztrácí firma, která v 90. letech nabídla první použitelné řešení této
kategorie Siebel. V roce 2003 dosáhl Siebel obratu "jen" 1,35 miliardy dolarů,
přičemž ještě před 2 roky to bylo více než 2 miliardy. Pro samotný SAP dnes CRM
údajně představuje mezi 20 a 30 % veškerých příjmů.

Pozor na kanibalizaci
Analytici upozorňují na to, že nabídka "malého ERP" musí být připravena velmi
uvážlivě, v opačném případě by totiž SAP mohl ztratit své největší zakázky a
sám si způsobit kanibalizaci trhu. Řešení pro malé a střední podniky SAP
Business One zřejmě právě z tohoto důvodu obsahuje podporu pouze pro 3
databáze: Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server a IBM DB2 ve verzi
Express. Podporovány jsou pouze operační systémy Microsoftu, další OS však mají
být dodány dodatečně. Doporučen je taktéž Microsoft Office 2003, s nímž může
být Business One snadno integrován.
A poslední novinka z letošního Sapphire. Na základě zkušeností s provozem
systému SAP ve 14 státech NATO bylo představeno zcela nové odvětvové řešení
"SAP for Defence & Security".

Klopotná tvorba rozhraní
ERP, CRM, SCM, SRM, PLM celá řada zkratek označujících různé systémy náležející
do světa podnikového softwaru, "business aplikací". V poslední době podniky
utrácejí čím dál více prostředků na to, aby se jim jednotlivé systémy dařilo
integrovat. Je jasné, že k efektivnímu, dostatečně rychlému a kvalifikovanému
řízení potřebují mít zodpovědní pracovníci přístup ke všem údajům bez ohledu na
to, v jaké aplikaci jsou konkrétně ukryty. Pokud je tatáž informace duplikována
v různých specializovaných systémech, výsledkem mohou rychle být nekonzistence.
Náklady na údržbu a konsolidaci podnikových aplikací dnes představují podle
údajů SAPu celých 90 % všech prostředků vynakládaných na IT. Na inovace pak
zbývá pouhých 10 % (před 7 lety byl tento poměr údajně 60 : 40). Většina
prostředků jde přitom na tvorbu a údržbu jednoúčelových rozhraní mezi 2 různými
aplikacemi. Pokud v podniku existuje větší množství specializovaných systémů,
tvorba jednoúčelových rozhraní může snadno skončit kombinatorickou explozí.
Firmy, které se snaží problém vyřešit maximálním omezením výdajů na IT (= na
inovace), mají podle SAPu především v silných čtvrtletích problémy s
dosahováním zamýšlených příjmů.
Problém představuje i skutečnost, že jednoúčelová rozhraní jsou nepružná a v
případě změny firemních procesů či zavádění nových postupů je obtížné a
nákladné je přizpůsobit změněným podmínkám. Firma SAP v této souvislosti razí
nové kritérium popisující efektivitu prostředků investovaných do IT. Kromě
nákladů na vlastnictví (TCO) a nákladů na provoz (RTC) se tak objevuje ještě
jedna zkratka CTC (Change To Cost neboli náklady na změnu).
Systém NetWeaver 2004, ať už ho označíme za integrační software nebo za
kompozitní aplikaci, je pak právě odpovědí SAPu na popsaný stav. Na zákaznické
konferenci Sapphire 2004 byl jako příklad již uskutečněné úspěšné implementace
tohoto systému uveden T-Systems.

NetWeaver pod lupou
SAP NetWeaver 2004 v sobě obsahuje např. následující komponenty:
Auto-IR Infrastructure je určena pro automatickou výměnu zpráv mezi
jednotlivými procesy. Příkladem je třeba nasazení RFID čipů při řešení
dodavatelského řetězce.
Business Intelligence samozřejmě úzce souvisí s integrací a analýzou obchodních
dat pocházejících z různých zdrojů. Obsahuje nástroje pro reporting a modely
best-practise.
Enterprise Portal je portálovým balíkem.
Exchange Infrastructure označuje vlastní technologii pro integraci podnikových
procesů.
Master Data Management odpovídá za integritu a konzistenci dat, která systém
poskytuje svým uživatelům.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.