Neurolingvistické programování

Neurolingvistické programování (NLP) lze definovat jako vědu o studiu subjektivních zážitků. Aplikacemi této discipl


Neurolingvistické programování (NLP) lze definovat jako vědu o studiu
subjektivních zážitků. Aplikacemi této disciplíny v oblasti managementu,
respektive v pracovním procesu obecně, se zabývá kniha Harryho Aldera.
Komunikace probíhá v jazyce. Stejně tak i lidské myšlení funguje v rámci
jazykem podmíněných struktur. Jazyk je zatížen množstvím nikdy nevyřčených
předpokladů, předsudků, subjektivitou. NLP by nám tedy mělo v první řadě
umožnit pochopit a modifikovat náš verbální projev, stejně jako skutečně
porozumět řeči ostatních. Zbavit komunikaci přebytečných balastů a dostat se
efektivně k jádru věci. Tedy na tvrzení vašeho podřízeného "Nemohu to udělat"
neodpovíte "Proč?", správné je říci "Co by se stalo, kdybyste to učinil?" nebo
"Co by se muselo stát, abyste to učinil?"
Důležité je nejen to, co říkáme, ale i jak to říkáme. Věty v pozitivu a
negativu působí na naše okolí rozdílně. Důraz na kladnou motivaci tak činí z
knihy zároveň učebnici pozitivního myšlení. Protože pro pracovní úspěch je
důležité i okamžité "nastavení" člověka, naučíte se také ovlivňovat vlastní
nálady a chování. Obecně: tím, že si uvědomíte přítomnost dosud nevědomých
procesů, nad nimi získáte větší kontrolu, můžete je modifikovat. Každopádně si
nejprve musíte umět existenci těchto "metaprogramů" ve vašem mozku vůbec
připustit. V tomto smyslu má neurolingvistické programování řadu příbuzností
třeba s psychoanalýzou.
Pro lidi zabývající se oblastí IT by takový přístup k vlastní psychice nemusel
být nijak překvapivý. Jde konec konců stále o programování a o jazyk (ať už
programovací, nebo lidský), se všemi objekty, relacemi, operacemi a atributy. V
publikaci NLP pro manažery se naučíte pouhý výsek celé disciplíny, a to té
části, která je prakticky upotřebitelná v pracovním procesu bez ohledu na to,
zda zrovna pracujete jako manažer. Neurolingvistické programování však můžete
samozřejmě použít i jinde (mimopracovní vztahy, proces seberealizace...).
(Harry Adler: NLP pro manažery, vydala Pragma, 214 stran, 98 Kč)
0 0587 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.