Nevědí, co chtějí

Outsourcing IT je v současné době moderní a často skloňované téma. Mnohé se oněm a jeho potenciálních výhodách d...


Outsourcing IT je v současné době moderní a často skloňované téma. Mnohé se
oněm a jeho potenciálních výhodách dozvíte i z naší dnešní speciální přílohy.
Jedno je však dobré si uvědomit předem i outsourcing je jen nástroj, byť mocný,
sloužící firmě k dosažení plánovaných cílů. A jako se špičkovým nástrojem je s
ním potřeba také zacházet.
Ukazuje se však, že mnohé firmy, které outsourcing v současné době využívají,
toho nejsou schopny a to ani ve Spojených státech, kde je penetrace
outsourcingu ve firmách i ve veřejné správě o poznání vyšší než u nás. Analýza
společnosti Gartner předvídá, že do roku 2005 bude 70 % firem využívat více než
3 poskytovatele IT služeb pro zajištění svých klíčových projektů. Méně než 10 %
z těchto firem však bude schopno své poskytovatele outsourcingu efektivně
řídit. Kromě počtu však má růst i hodnota jednotlivých outsourcingových
projektů, a půjde tedy stále o více peněz. Už v uplynulém roce se podle IDC
pohybovalo 100 největších projektů na světě v řádu 80 milionů až 5 miliard
dolarů, přičemž 43 % z nich mělo hodnotu mezi 100 miliony a 249 miliony dolarů.
Ještě v roce 2001 přitom ležela většina kontraktů pod hranící 100 milionů
dolarů. Jedním z velkých kandidátů na outsourcing je Námořnictvo Spojených
států, které se rozhodlo nahradit více než tisícovku různých lokálních sítí,
jež v současné době používá, jedním bezpečným intranetem. Nová infrastruktura a
základní aplikace pro tento intranet mají být dodány společností EDS. Projekt
zahrnuje nabídku webových služeb, robustní datová úložiště a konsolidaci cca 30
000 stávajících aplikací.
Americké námořnictvo analyzuje své sítě už od roku 1999 a postupně dospělo k
názoru, že potřebuje zvýšit jejich bezpečnost a interoperabilitu. Jednotlivé
sítě byly dosud spravovány lokálně včetně používaných aplikací. Při analýze
potřeb a nákladů na integraci prostřednictvím jednotného intranetu dospěli
experti námořnictva ke dvěma zásadním závěrům: Zaprvé, správa a řízení
informačních technologií na souši není hlavním úkolem námořnictva, a zadruhé,
prostředků na realizaci projektu nemá námořnictvo nazbyt. Sečteno a podtrženo,
hledá se pomocná ruka formou outsourcingu.
Námořnictvo přitom hodlá spolupracovat jak s velkými technologickými firmami,
tak s lokálními dodavateli. Takové jsou totiž podmínky ze strany státní
administrativy 40 % práce na projektu intranetu musí být zadáno firmám patřícím
do kategorie malých a znevýhodněných.
Většina našich domácích outsourcingových projektů bude v nejbližších letech
zřejmě realizována v daleko menším měřítku, nicméně i tady by měla hledání
vhodného dodavatele pro outsourcing předcházet důkladná analýza současné
infrastruktury a obchodních procesů v souvislosti s vytyčením firemních
priorit a cílů.
Outsourcing IT bude i jedním z důležitých témat letošního Invexu. Právě na
příkladu mnoha firem účastnících se této výstavy je však vidět, že definování
firemních priorit, cílů a prostředků k jejich dosažení není v řadě společností
úplnou samozřejmostí. Sehnat informace o tom, co bude ta která firma na Invexu
vystavovat a jak se bude prezentovat, není necelý měsíc dopředu vůbec lehké ani
pro zkušené redaktory Computerworldu. Jak má potom plánovat svou cestu do
jednotlivých expozic běžný návštěvník?
Možná právě tady se rodí budoucí úspěch či neúspěch účasti na veletrhu. Kdo
nepřijede s jasným cílem a nechá vše na náhodě, má šanci spíše na to druhé. To
platí nejen pro účast na Invexu, ale i pro spolupráci s dodavateli formou
outsourcingu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.