Newyorská lekce

Zařizování nových kanceláří se přitom netýká jen firem původně sídlících ve Světovém obchodním centru, ale t...


Zařizování nových kanceláří se přitom netýká jen firem původně sídlících ve
Světovém obchodním centru, ale také společností, které mají kanceláře v
přilehlých poškozených budovách. Pro firmy zakládající si na faktu, že mají
svou adresu právě na Manhattanu, bude pravděpodobně hledání nové lokality dost
obtížné kapacita kancelářské plochy je zde totiž velmi omezená. Na druhou
stranu právě to je pro postižené firmy výzva ke změně jejich organizační
struktury a k přechodu na distribuovanější model.
Druhým dobrým důvodem hovořícím pro distribuovanou firemní strukturu je fakt,
že po katastrofě může nastat také problém se sháněním vhodného hardwarového
vybavení. Velcí výrobci hardwaru jako Compaq, Dell, EMC, Hewlett-Packard, IBM
nebo Sun sice otevřeli bezprostředně po útoku svá krizová centra pro pomoc
postiženým firmám, nicméně v dnešní době, kdy se velká část hardwaru vyrábí až
na základě objednávek konkrétních zákazníků, může na trhu vzniknout krátkodobý
nedostatek počítačů a periferií. Správa firmy s distribuovanou strukturou je
sice ve srovnání s centralizovanou firmou už z principu dražší, nicméně přínosy
tohoto řešení v případě neočekávané katastrofy jsou nevyčíslitelné. Navíc v
takovéto firmě zpravidla není problémem dostatek místa, a může tak vzniknout
lepší a klidnější pracovní prostředí. Pokud už má postižená firma náhradní
prostory vybavené kancelářským nábytkem a potřebnou technikou, přichází na řadu
obnova softwarové a komunikační infrastruktury. Tady hrozí zejména problémy
spojené se ztrátou dat řada firem v newyorském Světovém obchodním centru přišla
nejen o své počítače a svá aktuální denní data, ale také o zálohy, které v
mnoha případech ještě dnes odpočívají pod troskami. Obtížná obnova dat pak může
a to ještě v tom lepším případě začínat od velmi starých záloh, které se
postupně aktualizují pomalým manuálním rekonstruováním v minulosti provedených
transakcí. Když už si dá firma práci se svou decentralizací, měly by zodpovědní
manažeři současně zvážit také restrukturalizaci firemní datové základny a
zálohovací politiky tak, aby byla posílena robustnost jejich infrastruktury.
Pokud na to firma nestačí vlastními technickými prostředky, lze se na trhu
setkat např. s nabídkou on--line zálohování, v jehož rámci jsou citlivá data
společnosti zálohována v zabezpečené externí lokalitě. Organizace distribuované
v několika lokalitách by zase měly zvážit výhody architektury SAN (Storage Area
Network), která podporuje relativně jednoduché zrcadlení dat na servery
umístěné ve vzdálených lokalitách, a v případě potřeby jsou tak kopie firemních
databází k dispozici také jinde, než jen na jednom serveru v hlavním sídle
firmy. Události z 11. září dramaticky změnily bezpečnostní hodnoty světa
obchodu a podnikání. Mnoho společností je dnes připraveno nebo si to alespoň
myslí na takové eventuality, jako je povodeň, zemětřesení, požár nebo obyčejné
lidské selhání. Jen málo firem na světě je však připraveno na devastaci
takového rozsahu, k jaké došlo v New Yorku. Vstupuje-li naše západní civilizace
do dlouhé války proti terorismu, musíme nicméně s podobnými eventualitami
počítat. Začít s preventivními bezpečnostními opatřeními odpovídajícími významu
a velikosti firmy je proto potřeba hned!
1 1543 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.