Nezávislost České televize

Přechod z analogového vysílání na digitální spočívá jen ve změně technologie. Není tedy žádný důvod, proč by...


Přechod z analogového vysílání na digitální spočívá jen ve změně technologie.
Není tedy žádný důvod, proč by se Česká televize měla stát více závislou na
vládě. Podle toho, co zaznělo na konferenci eTime, je ale jasné, že
veřejnoprávní médium svoji závislost na vládě (nebo naopak?) určitě posílí.
V Praze se v polovině května konala konference eTime. Pod záštitou ministra
informatiky Vladimíra Mlynáře se mělo diskutovat o elektronickém businessu a
telekomunikacích. Nosným tématem pak byla konvergence (= sbližování) IT a
telekomunikací. Pořadatelé ale zpestřili téma zařazením bloku věnovaného
koncepci digitálního vysílání v ČR. Na toto téma přednášela Petra Smolíková,
náměstkyně ministra kultury Pavla Dostála. Z jejího vystoupení vyplynulo, že
ministerstvo nemá zájem navrhovat změny zákonů v souvislosti s digitálním
vysíláním. Důvod je jasný, novelizace mediálního zákona nebo zákona o České
televizi jsou ve sněmovně vždy využívány k viditelným žhavým vystoupením a
skrytému lobbování. Proto lze postoj ministerstva kultury pochopit. Cesta změn
zákonů týká se také telekomunikačního zákona by celý proces přechodu na
digitální vysílání mohla nejen zbrzdit, ale třeba i zastavit.
Vládní materiál z července 2002, který řeší přechod na zemské (tedy ne
satelitní) digitální vysílání, plánuje existenci dvou multiplexů. Ty jsou
nazývány celoplošné sítě. Každá z těchto celoplošných sítí může obsahovat 4
samostatné programy. Jeden multiplex by měl pokrýt území s 98 % obyvatel, druhý
cca 60 %. Při startu digitálního vysílání uvažuje se o červenci 2004 by byl
provozován multiplex jeden s pokrytím cca 50 % obyvatel. Tento multiplex by
naplnila Česká televize svými programy ČT1 a ČT2. Česká televize už ale plánuje
i program ČT3, ten má být zpravodajsko-publicistický, a program ČT4 populárně
naučný.
Multiplex je vysílán rádiovými vlnami s určitým kmitočtem. Kmitočtové spektrum
je z právního hlediska obtížné nějak definovat, ale v praxi se ustálil názor
chápat ho jako nerostné bohatství. Právě proto je zarážející, že se Česká
televize suverénně, až drze připravuje, že bude toto nerostné bohatství
využívat. Nahrávají ji právě chybějící pravidla i politická situace.
Absence jasných pravidel v podobě právní úpravy ale působí problém i
ministerstvu kultury. To totiž nemá pravomoc, ani jiný nástroj, kterým by mohlo
rozhodnout, kdo bude provozovat jednotlivé programy v celoplošných sítích
(multiplexech). Takový nástroj nemá ani Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání, ani Český telekomunikační úřad. Na přímou otázku paní náměstkyně
odpověděla, že se problém vyřeší asi vládním usnesením. ČT by se tak stala
provozovatelem vysílání v multiplexu na základě rozhodnutí vlády a její
závislost a tedy i servilita vůči tomuto orgánu by pak byla absolutní.
Pokud konstrukce, kterými má být Česká televize zvýhodněna před ostatními
provozovateli televizního vysílání, nebudou zcela v souladu s právem, pak je
jasné, že bude zpochybňována a napadána např. soudně pro neplatnost, nebo v
otázkách náhrady škody. Pokud škoda bude způsobena zahraničnímu investorovi,
pak lze očekávat i spor o ochranu investic proti státu. Česká republika sice už
nějakou zkušenost s mezinárodní arbitráží má, ale rozhodně ne vítěznou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.