Nezbytná konsolidace polovodičových firem

Velké množství kapitálových investic, jež jsou nezbytné k tomu, aby výrobci byli schopni neustále nabízet ty nejprop...


Velké množství kapitálových investic, jež jsou nezbytné k tomu, aby výrobci
byli schopni neustále nabízet ty nejpropracovanějších čipové technologie, a
udrželi si tak existující uživatelskou základnu, může vést k tomu, že se
jednotliví dodavatelé začnou navzájem spojovat. "Existují společnosti se značně
širokým záběrem, které zkoušely všem nabízet všechno, a dnes ty divize, jež
nejsou ziskové, prodávají nebo se jich zbavují jinak," říká Doug Freedman,
analytik ve společnosti American Technology Research. Výrobci čipů začínají
úzce spolupracovat, ať už jde o formu kapitálových propojení, anebo o vytvoření
strategických společných podniků. Někteří dodavatelé tento segment v minulých
letech dokonce opustili, a to hned z několika důvodů. Patří mezi ně mimo jiné
nutnost miliardových investic nezbytných k neustálé inovaci výrobních závodů a
produkčních linek. Výrobci polovodičových prvků musejí také v poslední době
často přeorientovat své zaměření z dosud dominantních PC a serverů na spotřební
elektroniku. Problémem pro uvedené firmy je i konsolidace telekomunikačních
operátorů, z čehož vyplývá nižší zájem o nákup nových zařízení.
Cílem jsou úspory
Rostoucí náklady na výstavbu nových továren pro výrobů polovodičů jsou klíčovým
faktorem pro možnou budoucí konsolidaci trhu. Podle sdružení Semiconductor
Industry Association (SIA) činí průměrná výše investic do nové továrny na
výrobu paměťových čipů přibližně 3 miliardy dolarů. Naproti tomu náklady na
výstavbu podniku, v němž se budou produkovat takzvané logic čipy (tedy čipy
určené pro zpracování specifických instrukcí), dosahují výše okolo 1 miliardy
dolarů. "Celkové výdaje na výrobní jednotky rostou velmi výrazným tempem,"
tvrdí Ron Steger, analytik společnosti KPMG. "Aby mohli přistupovat k těm
nejnovějším technologiím, musejí jednotliví dodavatelé postupovat společně,
anebo což je také možná alternativa projít procesem slučování či akvizic."
Příkladem, kdy dodavatelé sdílejí výrobní závod, mohou být společnosti
Freescale, Philips a STMicroelectronics (ty využívají jednu továrnu v Crolles
ve Francii) anebo Hitachi, Toshiba a Renesas (tyto firmy začátkem roku
oznámily, že postaví společný závod na výrobu čipů v Japonsku).
Konsolidaci dodavatelů polovodičových prvků může značně ovlivnit i další faktor
přechod na rozměrnější wafery (polovodičové pláty, z nichž se potom vyrábějí
integrované obvody, jako třeba čipy). V současnosti dochází k výměně 200mm
waferů za 300mm jednotky. Rozměrnější wafery jsou, co se týče výroby, mnohem
efektivnější, avšak vyžadují od výrobců nemalé investice, jež však mnozí z nich
nejsou ochotni vydat.
Navíc velikost tranzistorů a dalších prvků umístěných v čipech se výrazně
snižuje. Společnosti Intel, Texas Instruments nebo Xillix už masově zahájily
výrobu systémů založenou na 65nanometrovém procesu, přičemž Intel už dokonce
oznámil plán v příštím roce přejít na proces 45nanometrový. Větší wafery a
menší komponenty uvnitř polovodičových zařízení znamenají, že v rychlejších
čipech lze implementovat další užitečné funkce, ale také významnější investice
firem do výzkumu a vývoje či do přestavění továren.
"Ve světě paměťových čipů potřebujete vložit spoustu peněz do vývoje nových
technologií anebo na nákup licencí na ně," uvádí Freedman z organizace American
Technology Research. "Tento tržní segment přitom nedávno prodělal zásadní
obměnu, kdy přímo do vývoje technologií investuje finanční prostředky jen
omezený počet subjektů." Další vlivy
Konsolidaci polovodičového průmyslu však mohou výrazně uspíšit i obdobně
motivovaná spojení dodavatelů PC nebo mobilních telefonů. Například kvůli
spojení mobilních operátorů se zmenší okruh potenciálních klientů, kteří jsou
ochotni zaplatit za investice do vývoje nových technologií.
Některé polovodičové firmy ale mohou být cílem potenciálních kupců i z toho
důvodu, že se výrobcům čipů momentálně mimořádně daří pohybují se v horní
křivce tradičního obchodního cyklu vzestupu a propadu podle sdružení SIA
dosáhly v loňském roce tržby výrobců čipů rekordní hodnoty 228 miliard dolarů,
což představuje téměř 7% vzestup oproti předchozímu roku.
Výrobci čipů také začínají vyhledávat nový typ zákazníků. Relativně stabilní
odvětví výroby stolních či přenosných počítačů a serverů jim dovoluje více se
soustředit na výrobce mobilních telefonů, plochých televizorů nebo digitálních
přehrávačů hudby. Právě spotřebitelský segment představuje pro dodavatele
polovodičových součástek velmi rozsáhlý potenciální trh, který je však na
rozdíl od oněch PC mnohem nestabilnější a vyžaduje rychlé změny.
"Navzdory určité nestabilitě odvětví se potenciálním kupcům jako nejvhodnější
cíle jeví ti výrobci čipů, kteří mají určitou zkušenost s bezdrátovými
technologiemi," říká Doug Andrey ze společnosti SIA a pokračuje: "Obecně vzato,
vše, co souvisí s bezdrátovým světem, je momentálně atraktivní. Vstupujeme do
éry nové generace této techniky a to je velká příležitost pro začínající
společnosti. V oblasti tradičních PC, mikroprocesorů či čipů DRAM tolik
možností pro takové firmy dnes už nenajdete..."
V články byly využity materiály, které Computerworldu poskytla společnost KPMG.
(pal) 6 1073
Vloni v prosinci dosáhla svého vrcholu snaha o sjednocování dodavatelů, kdy
společnost Philips Electronics představila své plány týkající se oddělení
polovodičové divize. Frans van Houten, šéf této jednotky, řekl, že v
následujících pěti letech dojde podle mínění vedení jeho firmy k významné
konsolidaci firem působících na poli výroby polovodičových součástek. Koncem
loňského roku vznikla firma Avago Technologies, a to díky prodeji skupiny
polovodičů společnosti Aglient (ta přitom byla založena v roce 1999, když byla
oddělena z firmy Hewlett-Packard) dvěma privátním investičním společnostem).
Podobný osud má i firma Freescale Semiconductor, která vznikla už v létě 2004
oddělením od mateřské Motoroly. Ještě o rok dříve společnosti Hitachi a
Mitsubishi Electric propojily své polovodičové jednotky, díky čemuž světlo
světa spatřila firma Renesas Technology.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.