Nikdy jsme se před nikým neskláněli

Firma Servodata byla založena v roce 1991 a od počátku se její činnost soustřeďovala na oblast data storage. Postupně ...


Firma Servodata byla založena v roce 1991 a od počátku se její činnost
soustřeďovala na oblast data storage. Postupně se vyprofilovala jako jediný
ryze český distributor specializovaný na oblast všech typů ukládání dat.
Zakladatelem této společnosti je její
generální ředitel ing. Jiří Jirkal, který spolu se svým bratrem dokázal
vybudovat firmu vykazující i v dnešní době trvalý ekonomický růst, firmu, která
je rovnoprávným partnerem velkým světovým značkám.
Módním termínem dneška je pojem filozofie firmy. Jakou filozofií se řídí
Servodata?
Naše činnost je vedena ve dvou rovinách. První je distribuční, druhou pak
představují high-end systémy. Ani v distribuční oblasti však rozhodně nejsme
šoupači krabic. I zde se zaměřujeme na
produkty, kterým dodáváme určitou přidanou hodnotu. Pokud jde o high-end
systémy, tam je to bez diskuse, to je oblast, která vyžaduje vysoký technický a
informační support. Trend, který jsme už před lety nasadili důraz kladený na
služby se ukázal správný. Jsme dnes jednou z mála firem, která je trvale
zisková, za rok 1997 činil náš čistý obrat 321 milionů Kč a dalších 40 milionů
představoval obrat naší pobočky na Slovensku.
Kolik lidí zaměstnáváte?
Asi 50. To číslo je zajímavé spíše z toho pohledu, že za poslední dva roky
počet pracovníků nijak dramaticky nevzrostl. V roce 1995 jsme měli 40
zaměstnanců. V letech 1993-1995 docházelo k personální přípravě, nabírali jsme
lidi a školili je. Teď jsme v období, kdy investice do lidských zdrojů
zhodnocujeme. I když, přicházejí i nové aktivity, které vyžadují další
profesionální přípravu našich lidí.
Například?
Jednou z nich je spolupráce s firmou IBM. To nás velmi potěšilo už z toho
důvodu, že se IBM obrátila na nás a nikoliv obráceně. Součástí nové strategie
IBM je prosazení jejích produktů i do těch segmentů trhu, kde dosud "Velká
Modrá" nebyla přítomna. Pro oblast data storage si IBM vybrala nás. Jejich
datové řešení postavené na architektuře SSA je velice zajímavé a velmi dobře
zapadá do naší struktury, protože my se snažíme zákazníkům nabízet nikoliv
produkt, ale řešení. Architektura SSA představuje pro ukládání dat unikátní a
jedinečné řešení, které je zásadně odlišné od produktů ostatních firem. SSA
rozšiřuje škálu nabízených řešení o velmi zajímavé, specifické možnosti, které
tradiční zařízení na bázi
SC-SI neposkytují.
Chtěl bych zdůraznit, že my nabízíme nezávislá řešení pro otevřené systémy a
tím se podstatně lišíme od nabídky naší konkurence. Jsme schopni zákazníkovi
nabídnout řešení podle jeho požadavků ať už se týkají ceny, datové kapacity,
bezpečnosti dat či přístupu k datům. A díky tomu jsme schopni se prosazovat i
proti velkým jménům. Takže ještě k té filozofii firmy základem naší filozofie
je nabídnout zákazníkovi optimální řešení jeho potřeb, nikoliv vnucovat mu
jeden konkrétní produkt od konkrétní firmy.
Takže problémy české ekonomiky na vás nedoléhají?
Oblast velkokapacitních řešení ukládání dat, do které jsme se především
posunuli, má vyšší dynamiku rozvoje než ostatní oblasti IT vzhledem k stálému
růstu požadavků na datové kapacity. Díky tomu tlak ekonomických potíží tolik
nepociťujeme. V tomto směru nám naše specializace dává velký pocit bezpečí.
Žádné dramatické problémy však nemáme ani v oblasti distribuce, i když jsme
neustále pod tlakem toho, že produkty, které byly včera z hlediska kapacity
high-end, dnes patří do zájmové sféry "šoupačů krabic". Ti je samozřejmě
prodávají s minimální marží za minimální ceny. Někteří zákazníci pak už
akceptují riziko minimální podpory cena vítězí. Z druhé strany přicházejí stále
nové produkty, představující technologickou špičku, které jsou naší doménou.
Jak byste charakterizoval segment vašich zákazníků?
V oblasti distribučních produktů ať už se jedná o disky, CD--ROM, zálohovací
jednotky, floppy drivy, řadiče, kabeláž zkrátka celý sortiment, který spadá pod
datová média, jsou našimi zákazníky velké domácí firmy vyrábějící počítače.
Máme pozici zprostředkovatele mezi výrobcem a odběratelem zboží pro další
zpracování. Nemáme žádné koncové zákazníky.
V oblasti datových subsysté-mů musím podtrhnout jednu věc. Zásadně pracujeme s
partnery. Vzhledem k tomu, že nabízíme datová řešení, tedy jenom část toho, co
zákazník potřebuje pro komplexní vyřešení svého informačního systému,
nepracujeme se zákazníkem přímo. Vždy hledáme partnerské vztahy, tak, aby
všichni zúčastnění mohli uplatnit svoje profesionální schopnosti. Nechceme se
prát s ostatními účastníky projektu, naším cílem je naopak s nimi
spolupracovat. Našimi partnery jsou tedy velké firmy, které se specializují na
komplexní řešení informačních systémů máme partnerskou smlouvu s firmou Siemens
Nixdorf, spolupracujeme např. s firmami Hewlett-Packard, Bull, Sun Microsystems
a samozřejmě i s našimi domácími systémovými integrátory.
Výrobky kterých firem distribuujete?
V distribuční oblasti jsou to především výrobky společností Seagate, Toshiba,
Mitshubishi, Adaptec. Pokud jde o datové subsystémy, to je hřiště jen pro
několik vyvolených, to se týká jak výrobců, tak distributorů. Tento segment je
velmi přesně definován, na nejvyšších příčkách se pohybuje jen pár firem. My
máme v nabídce disková pole firem CLARiiON, Storage Computer, ATL Products již
zmíněné produkty IBM, tedy samé světové jedničky.
Jak vidíte nejbližší budoucnost trhu IT u nás?
Já jsem optimista. Vývoj v oblasti našich technologií je nesmírně rychlý a také
nárůst objemu dat, tedy základní předpoklad naší práce, je enormní. Nějaké
dramatické změny v oblasti technologií pro ukládání dat neočekávám, dnes se
spíše zhodnocují technologie, které byly vyvinuty v předchozích několika
letech. Otázkou je, jak rychlý bude nástup optických technolgii (Fibre Channel
a SSA) versus Low Voltage Differential, což je nová generace rozhraní SCSI. A
nehledě na nálady, které podle mě do značné míry vytvářejí média, jsem
přesvědčen, že je tady velký ekonomický potenciál.
Je něco, co vám na českém prostředí IT vadí?
Jsou to dvě věci a netýkají se jen oblasti IT. Tou první je morálka obchodníka:
firmy nemají pocit, že nezaplatit zakázku je něco špatného. Ale to není jen náš
neduh, platební morálka není valná ani na Západě. Jenže u nás k tomu ještě
přistupuje nedokonalá legislativa a neplatiče je velmi obtížné postihovat.
Druhou věcí je pocit jakéhosi nedostatku sebedůvěry našich lidí. Nemůžu
nepoznamenat, že zrovna naši hokejisté dokázali, jak vůbec nezáleží na tom, že
jsme malý národ. Když jsme začínali v roce 1991 budovat firmu, nikdy jsme se
před nikým neskláněli a nikdy jsme si nemysleli, že jsme slabší než ostatní. Já
vůbec nemám radost z toho, když vidím, jak velké počítačové koncerny
schramstávají české firmy a to je trend, který se loni projevil velmi výrazně.
Na konec něco radostnějšího co vás ještě baví, kromě firmy Servodata?
Tak Servodata jsou jen jednou z částí holdingu SD, který vlastním spolu se svým
bratrem a který sdružuje 6 firem, jež se věnují nejrůznějším oblastem. I když
Servodata je samozřejmě firmou stěžejní. Naštěstí už ten největší pracovní
nápor z počátku devadesátých let snad polevil, takže už mi zbývá i nějaký čas
na rodinu. Mám desetiletou dceru a čtrnáctiletého syna, což je myslím věk, kdy
se člověk musí dětem hodně věnovat. Za pár let bych už nic nedohonil. Do roku
devadesát jsem byl velký sportovec. S tím je teď konec, ale aspoň jeden týden v
zimě na horách si dopřeju. Lyžuju strašně rád.
Děkuji vám za rozhovor.
8 0485 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.