Nikdy nebyla poloviční

Společnost IBM dala světu informačních technologií skutečně mnohé. Mezi oblasti, ve kterých se Velká modrá nesmazate...


Společnost IBM dala světu informačních technologií skutečně mnohé. Mezi
oblasti, ve kterých se Velká modrá nesmazatelně zapsala do síně slávy, patří
také produkty pro řízení a správu dat. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem
této kategorie je DB2, my se dnes zaměříme na verzi DB2 Universal Database
Express Edition 8.1.
Relační databázová platforma DB2 je všeobecně známa především z prostředí
velkých sálových počítačů, nicméně již celou řadu let je k dispozici také
varianta určená pro kategorii osobních počítačů i pro servery s procesory Intel
nebo RISC. Na začátku letošního května byly existující varianty DB2 Universal
Database 8.1 rozšířeny o další edici určenou především pro malé a střední
společnosti. Varianta Express Edition je po funkční stránce kompatibilní s
ostatními edicemi této řady, lze ji tedy bezproblémově využít v procesu
škálování spolu s růstem společnosti a jednotlivých databázových aplikací.

Vše je o penězích
Nenáročná správa přináší nejen snadné využívání této platformy, ale také
nezanedbatelnou finanční úsporu především v rámci celkových nákladů na
vlastnictví. Pořizovací náklady jsou ve srovnání s konkurenčními databázovými
platformami nižší až o 30 % a začínají pro pět uživatelů těsně pod hranicí
tisíci dolarů.

Račte si vybrat
Varianta Express Edition je určená pro dva dnes v oblasti malých a středních
společností nejvíce používané operační systémy, tedy pro Windows a Linux.
Nechybí ani podpora MS Windows 2003 Serveru. V oblasti produktů pro Linux
obvykle panují dohady ohledně množství podporovaných distribucí, v případě této
databázové platformy jsou ovšem zbytečné. Podporovány jsou prakticky všechny
významné distribuce, Red Hat, SuSE či TurboLinux nevyjímaje. Z více než
osmdesáti procent je databázový stroj přizpůsoben konkrétní řadě operačního
systému. Pro mnohé zájemce může být lákadlem také plnohodnotná podpora
64bitových architektur.

Začít lze snadno
Instalace aplikace není časově nijak náročná. Nenastane-li žádný problém, za
necelých 20 minut od vložení instalačního média do mechaniky lze začít s
vytvářením své první cvičné databáze. Pro běžnou instalaci se pohybují
systémové nároky okolo půl gigabajtu kapacity z pevného disku, na dnešní dobu
se tedy nejedná o žádného otesánka. Paměťové nároky jsou závislé na konkrétním
použití a velikosti databáze, pohybují se od desítek megabajtů výše.
Ideální počítačová sestava je v případě databázové platformy ještě ošidnější
pojem, než je tomu u operačních systémů. Zjednodušeně řečeno ideální sestava
neexistuje, vždy záleží na individuálních požadavcích a dané situaci. Instalaci
by se dala vytknout určitá nejednotnost v ovládání a nedotažená lokalizace.
Některá hlášení česky a jiná anglicky nebudí příliš dobrý dojem. V zájmu
objektivity je ovšem nutné podotknout, že tyto problémy jsou v oblasti
databázových platforem zcela běžné a databázovým administrátorům obvykle nijak
nevadí.

Technologie? Technologie!
Rychlá a snadná instalace ještě nemusí automaticky znamenat rychlé získání
optimalizovaného prostředí pro provoz databázové aplikace. Proces výkonnostního
ladění je obecně obtížnou záležitostí, kterou ovšem velmi zjednodušuje v DB2
použitá technologie SMART Self Managing and Resource Tuning. Díky této
technologii vyžaduje optimalizace a správa databáze mnohem méně osobní invence
databázového administrátora. Při dodržení nízkých nákladů tak lze získat
optimalizované a snadno spravovatelné databázové prostředí bez zbytečných
časových průtahů. Na druhou stranu, univerzální technologie nikdy nemohou
pokrýt sto procent všech možných případů. V praxi vyžadující co nejvyšší výkon
tak nebude ani v blízké budoucnosti ruční optimalizace ničím zvláštním.
Samozřejmostí je podpora jazyka SQL odpovídající nejnovějším normám, k
dispozici jsou také některá rozšíření. Mezi další vlastnosti patří možnost
reorganizace datových struktur za běžného provozu, která může být výhodná
zejména v rozsáhlých systémech vyžadujících nepřetržitý provoz. Zajímavou
vlastností pro výstavbu komplexních řešení je podpora federovaných systémů
umožňující plnohodnotný přístup k různým heterogenním zdrojům ať již na základě
nativních či univerzálních rozhraní. Nechybí podpora Javy včetně J2EE.
Pro provoz rozsáhlých databázových aplikací je přínosná také aplikace
clusteringu, lze využít až 128 uzlů. Nechybí podpora replikací a
distribuovaného zpracování dat. Použití této databázové platformy v oblasti
geografických informačních systémů usnadňuje podpora prostorových dat. Obdobně
jako u konkurenčních databázových platforem nechybí ani v popisované variantě
celá řada bezpečnostních mechanismů začínajících na úrovni správy oprávnění a
rolí a končící na úrovni podrobného sledování jednotlivých operací nad
databází. K dispozici je rovněž podpora protokolu LDAP.
V DB2 Express Edition je rovněž zapracována technologie XML, dokumenty mohou
být ukládány samostatně jako externí datové zdro-je, mapovány na sloupce
tabulky, lze využít také plné mapování struktury XML dokumentu. Do databáze lze
ukládat i definice DTD.
Samotná data bývají obvykle k ničemu, důležité jsou pro uživatele databázových
aplikací především informace, které lze na základě spravovaných dat získat. Z
tohoto důvodu nechybí u popisovaného produktu ani podpora datových skladů
vycházejících z ROLAP, lze navíc využívat opět externí a heterogenní datové
zdroje.
Kvalitně jsou zpracovány i možnosti zotavení z různých selhání včetně zhroucení
celého serveru, chyby média či selhání jednotlivých transakcí. Podporovány jsou
také záložní a zrcadlové databáze.
Vývoj databázových aplikací usnadňuje podpora různých vývojových prostředí
včetně stále populárnějšího MS Visual Studio .Net a různých databázových
rozhraní, od ODBC přes OLE DB až po JDBC či nativní DB2 CLI. Vývojáři tak mají
k dispozici celou řadu možností, jak platformu DB2 využívat. Samozřejmostí jsou
také možnosti spolupráce této aplikace s ostatními produkty z portfolia
společnosti IBM. Zákazník tedy může bez problému využívat komplexní řešení
založené na produktech jednoho dodavatele.

Co k čemu?
Součástí instalace je celá řada nástrojů, od řádkových utilit až po
propracované a uživatelsky velmi přívětivé aplikace s grafickým rozhraním.
Mimochodem, jednotlivé aplikace jsou díky využití Javy takřka totožné v obou
podporovaných řadách operačních systémů. Základním nástrojem je zde Control
Center, pomocí kterého lze spravovat databázi a přistupovat k ní nejen na
lokálním, ale také na vzdálených serverech. Interaktivní zadávání SQL příkazů a
příkazů DB2 umožňuje nástroj Command Center. Pro vývoj komplexních serverově
orientovaných databázových aplikací, zejména uložených procedur, slouží nástroj
Developer Center.
Pro sledování a nahlašování problémů je správci k dispozici serverová aplikace
Health Monitor, se kterou spolupracuje klientský GUI nástroj Health Center,
respektive Web Health Center
pro webové prostředí. Plánování a spouštění pravidelných či jednorázových
operací nad databázemi lze zajistit pomocí nástroje Task Center. Optimalizaci
indexů usnadňuje nástroj Design Advisor, komplexně se laděním zabývá
Configuration Advisor. K dispozici je také celá řada dalších průvodců od
vytvoření databáze až po její zálohování a obnovu.

Co by šlo zlepšit?
Pravděpodobně nejslabším článkem celé distribuce je dokumentace, která by se
místy dala označit za chaotickou. Nejmenším nedostatkem v této oblasti je opět
nedotažená lokalizace, například v on-line nápovědě jsou česky pouze názvy
kapitol v hlavní nabídce. Naneštěstí je v těchto několika málo případech i
samotný překlad občas zavádějící a násilný. Zejména začínající databázoví
administrátoři mohou snadno nabýt dojmu, že je lepší poohlédnout se po
dokumentaci od nezávislých autorů. Požadované informace sice v originální
dokumentaci k dispozici jsou (tedy alespoň jsme je vždy nakonec našli), ale
jejich dohledání někdy připomínalo ono hledání jehly v kupce sena. Zpřehlednění
a ucelení dokumentace by tedy této edici jistě prospělo.
Databázová platforma DB2 Universal Database 8.1 je bezesporu špičkovým
produktem, a to nejen ve variantě Express Edition. Dokazují to mimo jiné i
výsledky ve výkonnostních testech. I když lze výkonnostní testy ve stylu TPC
považovat za příliš syntetické, stojí za to uvést rekord 764 tisíc TPC-C
transakcí za minutu při pouhých 32 CPU, který aktuálně drží právě platforma
DB2. Vysoký výkon, nízké nároky na administraci a celá řada vlastností tvoří
celek, který dokáže oslovit mnoho vývojářů a uživatelů databázových aplikací.
Konkurenční boj mezi různými databázovými platformami ovšem nikdy nebude mít
vítěze. Jednak se jednotlivé produkty neustále zdokonalují, jednak vždy záleží
na konkrétní situaci a aplikaci. Důležité je, že DB2 je v tomto boji
plnohodnotným válečníkem, nikoli jen polovičním.

DB2 Universal Database Express Edition 8.1
+instalace, možnosti
-dokumentace
Poskytl: IBM ČR, www.ibm.cz
Cena (bez DPH): 33 000 Kč (pět uživatelů)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.