Nižší ceny propojení

Cenový výměr ČTÚ zdrojem sporů Český telekomunikační úřad (ČTÚ) snížil v polovině března maximální cenu za ...


Cenový výměr ČTÚ zdrojem sporů
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) snížil v polovině března maximální cenu za
propojení při volání z pevných na mobilní linky, což může znamenat snížení cen
za příslušná volání. Uvedený krok však vyvolal i negativní reakce.
Řada operátorů pevných linek uvedený krok, kterým se minutový poplatek snížil o
47 haléřů na 3,19 Kč, přivítala, protože jim to umožní nabízet uvedené hovory
za nižší ceny, než tomu bylo dosud. ČTÚ tvrdí, že nově stanovená cena okolo 10
eurocentů patří v Evropě mezi nejnižší, přičemž obvykle se platí údajně okolo
15 eurocentů za minutu.
Podle skupiny APVTS (Asociace poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí),
jež pevné operátory sdružuje, je rozhodnutí ČTÚ alespoň částečným naplněním
snahy o zrovnoprávnění trhu pevných a mobilních sítí.
Někteří z alternativních operátorů jsou však ve svých postojích vůči
provozovatelům mobilních sítí podstatně radikálnější. Například firma Contactel
nesouhlasí se způsobem výpočtu cen propojení veřejných telekomunikačních sítí s
mobilními a tvrdí, že pro kalkulaci ceny za propojení do mobilních sítí byla
použita odlišná metodika než pro kalkulaci ceny za propojení do pevných sítí.
Cena za propojení pro volání do mobilních sítí je přibližně 8krát vyšší než
cena za propojení pro volání do pevných telekomunikačních sítí.
Navíc podle mluvčího Contactelu je mobilním operátorům totiž přisuzován
přiměřený zisk ve výši 14,5 %, zatímco provozovatelům pevných linek pouhých 12
%. Mobilní operátoři také podle něj umožňují volání v rámci své sítě a do
pevných sítí pod úrovní nákladů.
Podle firmy Czech On Line nedávné cenové rozhodnutí snížilo propojovací
poplatky do pevných sítí o 24 %, přičemž pokles propojovacích poplatků do
mobilních sítí je pouze o 13 %.
Zákazníci operátorů pevných sítí podle Petra Kastnera, ředitele regulace ve
firmě Czech On Line, platí za volání na mobilní telefon až desetinásobně vyšší
koncovou cenu, než platí zákazníci mobilních sítí za naprosto stejnou službu.
Zákazníci pevných sítí tak údajně dotují volání zákazníků mobilních sítí.
Mobilní operátoři již dříve tvrdili, že původní propojovací cena 3,66 Kč za
minutu jim neumožňuje pokrýt náklady na poskytovanou službu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.