Nižší tržby, vyšší zisk

Poprvé za dobu existence společnosti Eurotel poklesly loni její tržby v meziročním srovnání. Snížení činilo 4 %....


Poprvé za dobu existence společnosti Eurotel poklesly loni její tržby v
meziročním srovnání. Snížení činilo 4 %. Díky nižším nákladům na zisk nových
klientů a úsporným opatřením se však podařilo docílit zvýšení celkového zisku
firmy o 3 %.
Pokles tržeb byl dán především nižšími příjmy z propojovacích nákladů a také
snížením počtu prodaných a aktivovaných telefonů. Trend poklesu prodeje
telefonních přístrojů bude zřejmě pokračovat s tím, jak se zvyšuje penetrace
mobilními telefony v ČR. V loňském roce dosáhla penetrace 84 % a v letošním se
očekává zdolání hranice 90 %. Nejvyšší nárůst zaznamenala v loňském roce
služba SMS v rámci sítě Eurotel bylo odesláno přes 2 miliardy zpráv. Rychlý
nárůst je patrný i u zpráv MMS loni jich bylo odesláno 900 000. O 1 000 %
stouplo v roce 2002 využití internetového a wapového přístupu.
Pokud jde o síť UMTS již letos plánuje Eurotel ve spolupráci se společnostmi
Ericsson, Siemens a Nokia zahájení některých testovacích projektů, komerční
spuštění se očekává v roce 2005 tak, jak to ukládají licenční podmínky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.