NMT analogový bumbrlíček

Jelikož dnes mezi mobilními telefony vévodí standard GSM, spousta Evropanů si spojuje pojem "mobilní telefon" právě s ...


Jelikož dnes mezi mobilními telefony vévodí standard GSM, spousta Evropanů si
spojuje pojem "mobilní telefon" právě s touto technologií. U nás (a v každé
evropské zemi) je ovšem provozována radiotelefonní síť i podle jiného
(staršího) standardu a sice NMT. Ačkoliv teď asi mnozí čtenáři ohrnuli nos,
myslíme si, že by nebylo špatné si tento systém trochu připomenout.
Systém NMT (Nordic Mobile Telephones) byl vyvinut firmami Ericsson a Nokia.
Systém pracuje v pásmu 450 MHz, ale existují i jeho klony, které používají
pásmo 900 MHz. Ty se však (naštěstí) příliš neujaly a toto frekvenční pásmo je
nyní vyhrazeno pro GSM.
Abych nemluvil od začátku příliš abstraktně, síť NMT u nás provozuje firma
EuroTel pod obchodním názvem T!P. Předčíslí při volání do této sítě je 0601.
Počet zákazníků, používajících systém NMT, EuroTel odedávna přísně tají. Podle
expertních odhadů jich je přibližně 60 000, přičemž kapacita sítě umožňuje
obsloužit cca 100 000 zákazníků. Jen pro porovnání, systém GSM v České
republice používá přibližně 2 300 000 zákazníků.
Podívejme se na výhody tohoto systému. Díky tomu, že je používáno nižší
frekvenční spektrum, mají sítě NMT lepší dostupnost signálu. Na této frekvenci
totiž signál lépe prostupuje překážkami (např. zdmi budov) a v našem kopcovitém
terénu se lépe "ohýbá". Další výhodu je frekvenční modulace, díky které je při
dostatečně silném signálu zvuk telefonu úžasně čistý proklamovaný Super Sound v
síti GSM je o mnoho tříd horší.
Systém však má i své nesporné nevýhody. Především to je kapacita sítě. Naše síť
NMT nebyla stavěna zrovna šťastně a její kapacita by se dala ještě mnohonásobně
zvýšit, ale kapacity GSM sítí by nikdy nedosáhla. Další nevýhodu je analogovost
této sítě, která umožňuje snadný odposlech hovorů. Nevýhodou je de facto i
morální zastaralost systému. Pro tento systém existuje celá řada zajímavých
služeb, které ale operátoři odmítají do umírajících systémů implementovat.
Síť NMT dnes poskytuje také řadu služeb, které převzala ze sítí digitálních.
Jsou to např. identifikace volajícího (CLIP), zamezení identifikace na straně
volaného (CLIR), podmíněné i nepodmíněné přesměrování hovorů, přidržení hovoru
anebo konferenční hovory. Síť NMT také nabízí dvě unikátní služby, které byste
v GSM sítích marně hledali. Jednak je to vysílání přesného času v síti, takže
telefon s hodinami se automaticky synchronizuje s časem v síti. Druhou službou
je identifikace zprávy na záznamníku pomocí samostatné ikony v sítích GSM je
toto řešeno SMS zprávou. Ačkoliv se to příliš neví, v síti NMT je možné
používat i roaming. Bohužel, EuroTel podporuje jedině roaming se Slovenskem. V
síti NMT je běžně možné přenášet i data a faxy a rovněž se připojovat na
Internet. Teoreticky by bylo možné i udělat wapový terminál pro NMT, ale
nevěřím, že se tak stane.
Novinkou z května tohoto roku jsou SMS zprávy. K těm se však podrobněji vrátíme
v některém z příštích pokračování rubriky Mobilní komunikace.
0 1553 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.