No Name

Každý, kdo někdy v životě hrál nějakou hru (tedy každý), to zná. Je úplně jedno, jakou hru hrajete a jakými techn...


Každý, kdo někdy v životě hrál nějakou hru (tedy každý), to zná. Je úplně
jedno, jakou hru hrajete a jakými technickými prostředky si zajišťujete náhodné
jevy nutné pro konkrétní činnost. Dříve nebo později nabudete dojmu, že vám to
snad ten krám musí dělat schválně.
Jak je totiž možné, že Tetris posílá přesně ty kostičky, které se pro budované
dílo hodí úplně nejméně, budování města v nejméně vhodný okamžik překazí
zemětřesení a ta šestka při Člověče, nezlob se ne a ne padnout...
Tímto problémem se zabývala i jedna buňka Svazu pro spolupráci s armádou a její
závěry byly šokující. Ač celý výzkum byl zhruba před 10 lety až násilně
přerván, bylo možné v projektu rychle pokračovat a dokonce vyhodnocovat závěry
pozorování opravdu z celého světa.
Díky tomu byl výzkum velmi rychle a úspěšně dokončen, a to s překvapujícím
zjištěním: náhodné generátory, a to naprosto nezávisle na tom, jak jsou
technologicky postaveny, spojuje jedna dokonale lidská vlastnost: totiž
potměšilost. Bohužel se zatím nepodařilo zjistit, jak a zda vůbec je objektivně
měřitelná, ale probíhající výzkum jistě odpoví i na tuto otázku.
Nepřekvapí, že se problémem potměšilosti náhodného generátoru zabývají i
odborníci ze zahraničí asi nejznámějším sborníkem na toto téma je dílo Arthura
Blocha Murphyho zákony, aneb proč se všechno na tom světě hatí.
Všechny dosud známé studie se však více zabývají následky, než zkoumáním
podstaty jevu. Nový grant Evropské unie je však dokonce zaměřen na výzkum
potměšilosti náhodného generátoru a možností, jak tuto veličinu ovlivňovat. To
však vzbudilo bouřlivou debatu, zdali se bude i nadále jednat o generátor
náhody. Část vědců je přesvědčena, že by tímto krokem bylo porušeno nezadatelné
právo náhodného generátoru chovat se, jak se mu zlíbí. Jiní jsou pro určitou
regulaci náhodných generátorů, neboť se domnívají, že výstupy některých
generátorů prostě nemohou být náhodné. Řízení dopravy v některých evropských
městech jim dává do ruky silné argumenty.
Takže uvidíme. Třeba se ještě letos dočkáme žádosti o zařazení jednotky
potměšilosti mezi základní míry soustavy SI. Máte-li nějaké návrhy, jak by se
nová jednotka mohla nazývat, pošlete je na adresu viktor_hollmann@idg.cz.
0 0156 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.