Nominace společností pro TOP 10 systémových integrátorů

Skupina pořadatelů soutěže TOP 10 systémových integrátorů roku uzavřela nominační přihlášky pro rok 2000. Do sou...


Skupina pořadatelů soutěže TOP 10 systémových integrátorů roku uzavřela
nominační přihlášky pro rok 2000. Do soutěže o deset systémových integrátorů s
nejlepší vnímanou pozicí na trhu v České republice se přihlásily více než 3
desítky společností. O pozici společností rozhodne volbami odborná veřejnost
složená z pořadatelů.
Pořadatelé
Pořádajícími organizacemi soutěže jsou české zastoupení ISACA, ČSSI, CACIO a
Česká společnost pro projektové řízení. Organizátorem soutěže je společnost
CS-COMPEX. Slavnostní vyhlášení deseti oceněných systémových integrátorů roku
proběhne pod záštitou BVV na veletrhu Invex. Mediálním partnerem volby TOP 10
systémových integrátorů roku 2000 je vydavatelství IDG Czech. Jakékoliv dotazy
ohledně TOP 10 systémových integrátorů roku 2000 směrujte na Top10@HotTop.cz.
Podrobné informace naleznete na http:// Top10.HotTop.cz.
Nominace firem
Novinkou letošního ročníku byla otevřená nominace firem. Systémoví integrátoři
doporučení výše uvedenými spolupořadateli TOP 10 byli vyzváni k vyplnění
přihlášky do soutěže na webovské stránce TOP 10. Vzhledem k tomu, že v roce
2000 nebyl počet nominovaných firem omezen, byly do soutěže zahrnuty i další
firmy, které vyplnily přihlášku.
Přihláška do soutěže TOP 10 systémových integrátorů roku 2000 obsahovala
povinný dotazník. Společnosti musely podat informace o 2 úspěšných projektech
charakteru systémové integrace v uplynulém roce. Zajímavé jsou zejména
informace o důvodech spokojenosti zákazníka s jejich prací na těchto projektech.
Volby
Volba TOP 10 systémových integrátorů roku 2000 proběhne v průběhu měsíce června
a bude pokračovat do poloviny července. Volit budou individuálně členové
následujících organizací:
lISACA Czech Republic Chapter
lČeská společnost pro systémovou integraci
lCACIO
lČeská společnost pro projektové řízení
lúčastníci konference Systémová integrace
Seznam voličů bude k dispozici na WWW stránkách soutěže, způsob jejich volby je
neveřejný. Celkové výsledky voleb budou zveřejněny dne 1. 8. 2000 formou
seznamu deseti systémových integrátorů bez uvedení jejich pořadí. Systémový
integrátor roku 2000 bude znám až při jeho slavnostním vyhlášení na veletrhu
Invex 2000.
Speciální publikace o TOP 10 systémových integrátorech
Samostatná publikace Computerworldu vydaná ve spolupráci organizátora soutěže
CS-COMPEX a jejím mediálním partnerem IDG Czech bude prezentovat firemní pojetí
systémové integrace TOP 10 systémových integrátorů roku 2000 tak, jak jej o
sobě napíše deset zvolených systémových integrátorů roku. V publikaci se rovněž
objeví rozbor výsledků voleb provedený analytickou skupinou vedenou odborným
garantem soutěže.
0 1462 / darn
Společnosti nominované do TOP
10 systémových integrátorů/
/Companies Nominated to TOP
10 System Integrators
AIMTEC
ALTEC
Andersen Consulting Central Europe
APP Czech
AppliCon Group
CedruS
Compaq Computer
Computer Associates
Comsoft ČR
Deloitte & Touche
DELTAX Systems
EDS
Ernst & Young
GEDOS Synergie
Hewlett-Packard
I.C.C.C.
IBM ČR
ICL ČR
Infinity
Intentia CZ
ITS
JBA/Geac
KOMIX
LCS International
Logica
Minerva Česká republika
OR-CZ
ORTEX
PragoData
Prospeks
PVT
REKONix
Siemens Business Services
Unisys

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.