Nortel spřádá sítě

"Unified Networks" je název sloganu firmy Nortel. Skrývá se pod ním jednotná správa, jednotná infrastruktura a jednotn


"Unified Networks" je název sloganu firmy Nortel. Skrývá se pod ním jednotná
správa, jednotná infrastruktura a jednotná sada komunikačních aplikací.
Idea jednotných komunikačních aplikací spočívá v jednotné schránce s příchozími
vzkazy, kde by byla elektronická pošta, vzkazy i hlasové zprávy. Podobně bude
také možné přes hlasový terminál (telefon) vybírat e-mail.
Nortel je rovněž silným hráčem na poli sítí s přepínáním rámců (resp. paketů).
Vyvinul vlastní technologii switchů, kde o směrování paketů (včetně aplikace
bezpečnostních pravidel) rozhodují vstupní obvody, a nemusí tak docházet ke
stálému zatěžování procesoru switche. Na switchích je také možné nastavovat
priority jednotlivých služeb (hlas, Web apod.). Úroveň služeb (dostupnost a
prioritu) je možné specifikovat podle aplikací, uživatelů, denní doby a dne.
Nortel se honosí i provozem komunikačního systému pro newyorskou burzu.
9 3474 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.