NORTON Ghost, dobrý duch vašeho disku

Každý, kdo alespoň jednou instaloval některý ze současných operačních systémů na více než jeden počítač se sho...


Každý, kdo alespoň jednou instaloval některý ze současných operačních systémů
na více než jeden počítač se shodnou konfigurací, přemýšlel, jak si ušetřit
práci a čas. Další, velmi podobná situace může nastat v případě, že počítač
např. s MS Windows je často "terčem" různých zkušebních instalací programů a
reinstalace může znamenat nepříjemnou časovou ztrátu. V obou případech je pak
více než výhodné použít právě představovaný produkt NORTON Ghost 5.1.
Balení produktu
V krabici s typicky žlutým obalem lze kromě dokumentace a nezbytného licenčního
ujednání nalézt i dvojici disket. Pro tuto skromnost je však prosté vysvětlení,
neboť jde až na některé komponenty o nástroj určený pro provoz v MS-DOSu. Z
toho také vycházejí minimální požadavky na počí-tač, v podobě procesoru 386SX,
4 MB RAM, operačního systému MS-DOS 5.0 a grafické karty VGA. Stejně jednoduchá
je i instalace produktu. Ta spočívá v pouhém zkopírování obsa-hu disket do
pracovních adresářů nebo vytvoření spouštěcí diskety a přenesení alespoň
souboru GHOST.EXE. Všechny základní části programu Ghost jsou umístěny na první
z disket, druhá pak obsahuje pouze nástroj "Ghostwalk" pro dynamické
přidělování SID (Security Identifiers) ve Windows NT, což dovoluje snadnou
duplikaci tohoto systému v sítích, kde je striktně vyžadován unikátní kód.
K čemu Ghost slouží
Produkt NORTON Ghost lze především používat k dokonalému kopírování (klonování)
obsa-hu jednoho pevného disku na druhý jako celku. Tedy včetně rozdělení na
oddíly (partition), přičemž disky mohou být navíc i různě veliké. Ghost
automaticky navrhne umístění oddílů a v případě, že jde o některý z přímo
podporovaných souborových systémů (FAT12, FAT16, FAT32 nebo NTFS), lze měnit i
velikosti cílových oddílů, jinak dochází k prostému kopírování ze sektoru na
sektor.
Druhou užitečnou funkcí je možnost nezávislého klonování samostatných diskových
oddílů. Tato vlastnost je výhodná u pevných disků s členěním na mnoho oddílů,
přičemž klonovat nebo obnovovat je třeba vždy pouze některý z nich. I když byla
řeč jen o několika přímo podporovaných souborových systémech, je použití
produktu daleko širší, byť jsou pak některé funkce částečně omezeny. Klonovat
lze tak velmi snadno operační systémy DOS, Windows 3.x/9x/NT, UNIX, Linux, OS/2
a NetWare. Ve všech případech je samozřejmě zachováno i případné použití
dlouhých jmen souborů. Nezanedbatelnou je i možnost nekopírovat obsah přímo na
cílový disk, ale vytvořit obraz vybraného disku nebo oddílu do souboru typu GHO
vlastně jakousi zálohu pro pozdější nebo opakované použití. Zde je možné využít
integrovanou kompresi dat, která může v reálném nasazení dle zkušeností
znamenat úsporu okolo 40 %. Korektnost dat je přitom zajištěna pomocí použití
CRC kódu. Na výše uvedené vlastnosti navazují i některé další funkce, ke kterým
se dostaneme později.
Důležitou je forma přenášení dat z jednoho disku na druhý. Jako základní je
samozřejmě podporován interní přenos mezi dvěma různými disky v jediném
počítači. Tato metoda je také absolutně nejrychlejší a např. klonování MS
Windows 95 s instalovaným MS Office 95 netrvá déle než 5 minut.
Druhou cestou je použití výměnných médií, kde lze právě s výhodou využít přenos
prostřednictvím obrazu disku či oddílu v souboru. Pokud výměnné médium nenabízí
dostatečnou kapacitu, Ghost navrhne sám dělení souboru na více médií
(Spanning). Jako použitelná média připadají v úvahu nejen mechaniky typu ZIP,
JAZ, Magnetooptiky a další, ale po zavedení příslušné podpory DOS ASPI pro SCSI
rozhraní i přímá detekce páskových jednotek. Poslední uvedená varianta přímo
nabízí kompletní možnost bezpečnostního zálohování obsahu disku např. na
WWW-serverech, které pak lze doslova během několika minut i po pirátském útoku
vrátit do původní podoby.
Dalšími cílovými médii mohou být v případě aktivace síťového rozhraní i
libovolné namapované disky na souborovém serveru. Jako velmi zajímavé se bude
mnohým uživatelům jevit schopnost použít Ghost jak pro klonování, tak pro
vytváření obrazu, komunikaci po paralelním kabelu nebo pomocí síťového rozhraní
a protokolu NetBIOS. Obě tyto formy jsou založeny na shodném způsobu řízení,
kdy jeden z počítačů běží jako řídicí a druhý jako podřízený. Klonování i
vytváření obrazu tak lze provádět i bez demontáže pevného disku z kteréhokoli
ze strojů.
Velice podobně funguje i poslední podporovaná forma komunikace, kterou je tzv.
Network multicasting s využitím protokolu TCP/IP. Pro tuto funkci je však
nezbytné použít další program "GHOST Multicast Server" z první instalační
diskety. Ten je umístěn v adresáři "Server" ve variantě jak pro prostředí
Windows, tak i pro DOS. V obou případech se však jedná o nástroj, který na
běžícím síťovém serveru vytváří podmínky pro hromadný přístup klientů při
klonování. Podrobný popis konfigurace síťového rozhraní pro tento způsob
použití systému Ghost je v dodané dokumentaci.
Uvedená forma komunikace však nepředstavuje pouze jednosměrný tok dat od
serveru ke stanici, ale i opačně. Je tedy možné z jedné ze stanic sejmout obraz
jejího disku a umístit jej na serveru a následně přenést na další stanice.
Velmi důležité je přitom upozornit na licenční politiku pro program Ghost. Ta
totiž vyžaduje pro každý jeden počítač zvláštní licenci. To platí i v případě
každého pevného disku, na který je klonován obsah vzorové konfigurace, byť jde
o disk umístěný v tomtéž počítači. Dá se však uzavřít i zvláštní licenční
smlouva, řešící např. problematiku prodejců výpočetní techniky, kteří by jinak
s každým prodaným počítačem ztrácely nárok na jednu licenci. Cenové relace jsou
rozčleněny do několika pásem, kde 10 až 49 kopií lze získat po 690 Kč za kus,
50 až 74 za 600 Kč, 75 až 99 za 521 Kč a 100 až 249 za 453 Kč (vše bez 5% DPH).
Poznámky a připomínky
K programu jako takovému lze z provozních zkušeností uvést ještě několik
praktických poznámek. Tak předně: i když je Ghost vybaven grafickým rozhraním
ve stylu Norton Utilit, lze jej plně ovládat pohodlně i v dávkovém režimu sadou
spouštěcích parametrů. Dále u stávající verze produktu existuje omezení z
hlediska maximální velikosti oddílu s FAT 32 na 8 GB. U nejnovější verze 5.1c,
která je prozatím ve fázi Beta2 testů, a je k dispozici na WWW stránkách, je
již zajištěna podpora i sektorů o větší velikosti. Tím se opět rozšiřuje
spektrum přímo podporovaných souborových systémů i na FAT32X a padá i zmíněná
hranice 8 GB.
V případě, že je produkt nasazen na zálohování serverů, je nutné věnovat
obzvláště vysokou pozornost uspořádání diskového pole RAID. Pokud je toto
řízeno softwarově z Windows NT, vidí Ghost jednotlivé zúčastněné disky jako
zcela nezávislá média, dle konfigurace i s existujícími oddíly. V případě
hardwarového pole RAID, generovaného přímo některým z řadičů, pracuje aktuální
verze zcela korektně a stejně jako operační systém vnímá pole dle konfigurace
jako jediný pevný disk, s nímž lze zcela standardně pracovat.
Jako užitečný doplněk lze navíc na WWW stránkách stáhnout program
Ghost-Explorer. Tento je určen pro Windows 9x a umožňuje prohlížet již
vytvořené soubory GHO s obrazy disků či oddílů, jako by se jednalo o běžnou
adresářovou strukturu. Navíc dovoluje i extrahovat kterýkoli z uložených
souborů bez nutnosti zpracovávat celý obraz disku.
Jak je z uvedeného výčtu základních vlastností patrné, je NORTON Ghost 5.1
velmi užitečným nástrojem pro správce sítí a techniky, zabývající se hromadnou
instalací počítačů. Zajímavé možnosti poskytne i zvídavým uživatelům, kteří
chtějí po sérii pokusů svůj počítač snadno vrátit do původního stavu. Je však
nutné zároveň varovat, že pokud jsou na obnovovaném disku umístěna i data v
podobě nově vytvořených dokumentů, tabulek, obrázků atd., budou při nepozorné
manipulaci navždy ztracena. Proto se domnívám, že tento nástroj není zdaleka
vhodný do všech rukou a různé pokusné operace by se mohly nepříjemně vymstít.

SHRNUTÍ
NORTON Ghost 5.1
Nástroj pro kopírování a zálohování pevných disků
Plus: Široké možnosti přenosu dat, práce v síti, podpora mnoha OS, přehledné
rozhraní, dávkové zpracování příkazů
Minus: Nezaznamenali jsme
VIRKLIS, Praha
Tel./fax: 02/70 26 65
jakub@anet.cz
www.symantec.com
Cena (vč. DPH): 742,50 Kč za licenci (10 až 49 kopií)
Platforma: MS-DOS

9 0184 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.