Notebooky s Wi-Fi v ohro×enÝ

David Maynor z firmy Internet Security Systems spoleŔný se studentem Jonem Ellchem odhalili nedostatky v ovladaŔÝch bezdr


David Maynor z firmy Internet Security Systems spoleŔný se studentem Jonem
Ellchem odhalili nedostatky v ovladaŔÝch bezdrßtovřch zařÝzenÝ, k Ŕemu× pou×ili
aplikaci Lorcon. BezpeŔnostnÝch mezer naÜli mnoho, mimo jinÚ i tu, kterß jim
dÝky chybý v 802.11 bezdrßtovÚm ovladaŔi umoײuje převzÝt kontrolu nad
notebookem. Kromý 802.11 zkoumali i jinÚ sÝŁovÚ technologie vŔetný Bluetoothu,
EV-Do (EVolution-Data Only), a HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).
Podle autor¨ vřzkumu byly objeveny chyby zßva×nÚho rozsahu. ÚtoŔnÝk by si mohl
jednoduÜe poŔkat, a× se mu na dosah přiblÝ×Ý typ zařÝzenÝ, nad nÝm× lze převzÝt
kontrolu. ObýŁ by se přitom ani nemusela zalogovat do sÝtý. VÝce ne× polovina
nedostatk¨ je zneu×itelnß i v přÝpadý, ×e notebook zrovna nenÝ on-line.
Bezdrßtovß zařÝzenÝ břvajÝ toti× nakonfigurovßna tak, aby neustßle vyhledßvala
přÝtomnost sÝtý.
HackovßnÝ ovladaŔ¨ zařÝzenÝ je normßlný nßroŔnÚ na znalosti. V poslednÝch
letech se vÜak objevily novÚ softwarovÚ nßstroje, kterÚ tento zp¨sob napadenÝ
bezdrßtovřch karet umoײujÝ i technicky mÚný zdatnřm hacker¨m. Oba výdci
hodlajÝ uveřejnit detailnýjÜÝ popisy svřch test¨ a× 2. srpna na konferenci
Black Hat ve Spojenřch stßtech. (pat) 6 1003

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.