NOVÁ ČÍSLA POMOHOU KONKURENCI V TELCO

Velké telefonní přečíslování je nejmasovějším důsledkem liberalizace telekomunikací. Dotklo se každého, kdo dnes...


Velké telefonní přečíslování je nejmasovějším důsledkem liberalizace
telekomunikací. Dotklo se každého, kdo dnes jakýmkoli způsobem používá telefonu
ať už mobilního či pevného. Nejmenší změny nastaly u mobilních operátorů na
začátku čísel jim ubyla pouze nula, přičemž čísla jako taková zatím zůstala
zachována. Jejich čas přijde okolo roku 2010, kdy se změní ta, která začínají
šestkou.
Ve stručnosti si ještě uveďme pár příkladů nových telefonních čísel. Pro
všechny platí, že nyní mají uvnitř České republiky devítimístný tvar. Například
původní číslo 0602 999 999 má po přečíslování tvar 602 999 999. Jak již bylo
řečeno, u mobilních operátorů se při volání v rámci našeho státu škrtá pouze
nula.
Podobně na tom jsou další kraje, kde se jen přidala původní předvolba.
Například telefonní číslo do nakladatelství IDG má nyní formát 257 088 111
(původně předvolba 02 a číslo 570 88 111). Výhoda je také v tom, že u těchto
čísel se při volání ze zahraničí nezměnilo prakticky vůbec nic. Předvolba +420
zůstává platná nadále. Trochu komplikovanější to mají kraje, kde se původní
předvolba změnila v jiné číslo.
Přečíslování proběhlo na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
(ČTÚ), který tak reaguje na doporučení Mezinárodní telekomunikační unie. Podle
tiskové zprávy Českého Telecomu je pohnutkou, kromě důvodů uvedených na první
straně čísla, i otevření prostoru pro rozvoj nových služeb.
Při pohledu za hranice naší republiky, v období let 1995-2005, probíhá
přečíslování ze stejných důvodů prakticky ve všech evropských státech. Tisková
zpráva Českého Telecomu praví: "Jak vyplývá z dostupných zdrojů, v zemích EU,
kde již přečíslování proběhlo, se celý proces obešel bez větších problémů, ale
rozhodně nebyl jednoduchý."
Zajímavý názor na teoreticky možnou variantu přečíslování měl jeden čtenář
serveru Lupa, který se podepsal jako Petr Andrs. Podle něj, kdyby nedošlo k
rozdělení Československa, zůstalo by státní směrové číslo dvoumístné (místo
nynějších +420, jenom +42), a tím pádem by pro národní využití zbylo deset míst
místo současných devíti.

Jak firmy šetří
Přečíslování bylo rovněž vhodným námětem k zamyšlení, zda například při změně
firemních propagačních materiálů kvůli novým číslům rovnou nezměnit i
operátora. Důvodem může být především cena. Zeptali jsme se v několika českých
firmách na jejich názor.
Na otázku, zda uvažují o snižování nákladů na pevné telefonní linky ve stavební
společnosti IPS Skanska, odpověděl ředitel odboru informačních technologií Ivan
Janoušek lakonicky: "Trvale." Další informace poskytl Jan Dvořáček, ředitel
odboru nákupu ze stejnojmenné společnosti: "Zatím používáme výhradně služeb
Českého Telecomu. O snížení nákladů samozřejmě uvažujeme, ale vypsání
výběrového řízení a případná změna operátora proběhnou zřejmě až v příštím roce
po stabilizaci telekomunikačního trhu." Podle slov Jana Dvořáčka jsou
momentálně doslova bombardování nabídkami alternativních operátorů. Přesto
chtějí vyčkat. "I když tvrdí, že nabízejí kromě nižších cen další výhody, zatím
jsme se o tom neměli možnost přesvědčit," dodává Jan Dvořáček.
O něco dále je nábytkářský podnik Jitona ze Soběslavi. Vedoucí controllingu
Marek Chobot říká: "Zatím máme jediný ,můstek na ředitelství společnosti od
operátora Aliatel. Hovořili jsme však ještě také o další variantě, jak ušetřit.
Mohli bychom využívat naší páteřní datovou síť pro IP telefonii." Naopak
strojírenská firma Stas zatím zůstává v oblasti pevných telefonní linek u
Českého Telecomu. Její ředitel Jindřich Hašek vysvětluje: "O alternativním
operátorovi jsme přemýšleli, ale moc si od toho neslibujeme. Přestože jsme
dostali už hodně nabídek, místní poplatky byly zatím stále dost vysoké.
Zaměřujeme se momentálně spíše na stránku šetření u mobilních telefonů." O
přechodu pouze na mobilní telefony však ve Stasu neuvažují. Podle Jindřicha
Haška jsou zákazníci na pevné linky zvyklí.
Velice ekonomický důvod uvádí finanční ředitel Juraj Vronka ze společnosti
Porcela Plus, která mj. vlastní například i známé Sklárny Kavalier: "Nabídky na
přechod k alternativnímu operátorovi jsme sice dostali, ale zatím ještě
nedozrály do stadia, kdy by případná úspora na telefonních poplatcích dosáhla
takové výše, aby se uhradil čas věnovaný případnému výběru alternativního
operátora a následnému přechodu k němu." U Českého Telecomu firmu drží také to,
že ve velké míře využívá jeho datových služeb, takže je podle Juraje Vronky
vhodné mít infrastrukturu od jednoho dodavatele.

Budete volit?
Díky liberalizaci telekomunikací již od 1. července mohou firmy využívat tzv.
volbu operátora. Pokud totiž s alternativním operátorem uzavřou smlouvu, mohou
jeho hlasových služeb využívat velmi jednoduchým způsobem. Stačí vytočit
správný čtyřmístný prefix, pak volané číslo a již využíváte jeho služeb. Ještě
jednodušší je využití tzv. směrovače vytáčejícího prefix automaticky místo
účastníka. Prakticky všichni operátoři, využívající volbu operátora, ho v rámci
své služby nabízejí. Prvním operátorem, jenž na možnost volby operátora
zareagoval, byl Aliatel, který již 3. července začal své služby poskytovat po
celé České republice. V září se připojil ještě Contactel a Tele2, přičemž v
říjnu má vstup do této oblasti naplánován i eTel. Společnost Tiscali na otázky
Computerworldu spojené s propojovací dohodou (více níže v textu) a spuštěním
služby volba operátora informovala, že tyto otázky zůstanou z její strany
nezodpovězeny.

Alternativa alternativních
I přesto, že se někteří operátoři zatím služeb pomocí volby operátora
neúčastní, poskytují hlasové služby. Jak je to možné? Zeptali jsme se jednoho
zástupce, který takovou možnost nabízí. Je jím Czech On Line a jeho mluvčí
Lenka Horáková vysvětluje: "Nabízení hlasových služeb prostřednictvím volby
operátora je pouze jedním z řešení směrování zákaznických hovorů do sítě
takového operátora. Lze využít i jiné možnosti, jakými jsou například zelená
linka."
Czech On Line v současné době nabízí hlasové služby pouze pro firemní klientelu
pod značkou Jet2Web. Možnosti jsou dvě buď je zákazníkovi nainstalováno
směrovací zařízení nebo je mu přeprogramována pobočková ústředna (pokud to
umožňuje). Hovory při takovém způsobu pak procházejí obvykle datovou sítí
operátora.

Cenová válka v pozadí
V oblasti hlasových služeb (u volby operátora) je dnes největším problémem spor
o to, za kolik se budou pronajímat alternativním operátorům místní telefonické
smyčky (zjednodušeně řečeno lokální vedení kabeláže do každého domu či bytu a
koncové zařízení, na straně Telecomu). Ty totiž vybudoval Český Telecom výměnou
za udržení svého monopolního postavení na trhu. To dává jisté právo ostatním
operátorům, kteří tak byli obdobím monopolu "utlačeni", požadovat jejich
využívání za cenu "přiměřených" nákladů. Říká se jim náklady na propojení a
společnosti musejí pro možnost jejich využívání podepsat s Českým Telecomem
dohodu o propojení. Poplatky jsou potom placeny za započetí hovoru v místní
smyčce, za jeho trvání a jeho ukončení. A právě tyto ceny jsou kamenem úrazu.
Stanovuje je ČTÚ svými direktivami, přičemž pro výpočet používá nově metodu
LRIC oproti původní FAC. Bez ohledu na způsob výpočtu vyplývá po rozhodnutí ČTÚ
z pravidelně následně vydávaných tiskových zpráv, že Český Telecom považuje
stanovené ceny za příliš nízké a alternativní operátoři za příliš vysoké. Lze
ovšem předpokládat, že se poplatky za propojení zvyšovat nebudou, a tím pádem
se i díky dalším liberalizačním krokům bude vyostřovat konkurence na
telekomunikačním trhu s průvodním jevem snižování cen a zlepšováním služeb pro
koncové zákazníky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.