Nová ekonomika přichází

Debat ohledně nástupu tzv. "nové ekonomiky" stále přibývá. Přesto se málokde objeví definice tohoto pojmu a o její ...


Debat ohledně nástupu tzv. "nové ekonomiky" stále přibývá. Přesto se málokde
objeví definice tohoto pojmu a o její faktické existenci ve střední Evropě se
zatím jen váhavě spekuluje. Pokusili jsme se přispět k projasnění tohoto
problému a oslovili jsme Stevena Frantzena, ředitele IDC East Central Europe.
Mohl byste definovat termín "nová ekonomika"?
Nová ekonomika je velice volně definovaný termín, avšak v našem pojetí se
vztahuje k obchodování prostřednictvím webových standardů. Nová ekonomika
zásadně ovlivňuje:
komerční transakce přes Web, které vytlačují jiné prodejní kanály "staré
ekonomiky"
nová ekonomika vytváří prostor pro nové produkty a služby řízené přes Web
vytváří nové IT aplikace
napomáhá vzniku nového typu společností (dot.com)
implikuje restrukturalizační procesy tradičního dodavatelského řetězce, řízení
vztahů se zákazníky a údržby a podpory
podporuje boom v telekomunikačním průmyslu
znamená zásadní změny v podnikání, jak mezi podniky tak směrem k zákazníkovi
zvyšuje produktivitu
Dá se hovořit o nástupu "nové ekonomiky" v zemích střední Evropy a speciálně v
ČR?
Zcela jistě o tom můžeme hovořit v mnoha odvětvích neexistuje dokonce žádné
zpoždění. Ekonomický růst ve střední Evropě je částečně ovlivňován přímými
zahraničními investicemi a exportem. To znamená, že průmysl střední Evropy musí
implementovat takovou IT infrastrukturu, která je dostatečně svázána s
dodavatelskými řetězci mateřských společností, partnerů a zákazníků. Tato část
nové ekonomiky B2B již ve střední Evropě funguje.
Skutečný problém (kde zpoždění existuje) nastává na straně spotřebitelů. Nízké
reálné příjmy, vysoké poplatky za připojení k Internetu, převaha anglicky
psaného internetového obsahu, nízký počet kreditních karet a odlišná kultura
jsou největšími překážkami rychlejšího průniku Internetu a e-commerce. Na
druhou stranu ale vidíme rychle narůstající počet firem, které nabízejí webové
služby.
Co by měli vědět manažeři českých firem, aby nepropásli příležitosti,
vyplývající z existence "nové ekonomiky"?
Čeští manažeři by si měli opatřit mnoho informací, aby dokázali pochopit
principy nové ekonomiky. Pokud se chtějí vedle České republiky orientovat i na
zahraniční trhy, musí pochopit, že neexistuje jiná možnost, než změnit styl
svého podnikání. Aplikace pro novou ekonomiku pomohou zvýšit produktivitu,
omezit výdaje a zvýšit zisk podniku.
Důležité je také porozumět rychlosti tohoto vývoje. K tomu výrazným způsobem
přispěje i globalizace, která přinutí lokální podniky změnit své strategie a
aktivity. Nejdůležitější informací je ale fakt, že ve střední Evropě je nová
ekonomika doslova za dveřmi. O tom se budou moci přesvědčit všichni účastníci
regionální IDC konference, kterou 26. a 27. června IDC pořádá v Praze.(dar)
0 1693 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.