Nová ekonomika: velká neznámá

Jak vyplývá z grafu na straně 1, drtivá většina respondentů naší ankety pojem Nová ekonomika nezná nebo ho alespoň...


Jak vyplývá z grafu na straně 1, drtivá většina respondentů naší ankety pojem
Nová ekonomika nezná nebo ho alespoň neumí správně vysvětlit.
16 % dotázaných sice uvedlo, že pojem zná, ale nebylo schopno jej správně
popsat. 80 % pak vůbec nevědělo, co pojem znamená. Poněkud větší byla znalost
nové ekonomiky mezi uživateli Internetu, výsledky naproti tomu nejevily žádnou
závislost na pohlaví, věku, vzdělání, velikosti bydliště či výši příjmu
respondentů.(pah)
0 1999 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.