Nová episoda v nekonečných replikačních válkách

Přesvědčit vašeho šéfa o výhodách softwaru pro replikaci disků by nemělo být obtížné. Nejde totiž o žádné hv...


Přesvědčit vašeho šéfa o výhodách softwaru pro replikaci disků by nemělo být
obtížné. Nejde totiž o žádné hvězdné "komplexní celopodnikové řešení" pochybné
hodnoty, na které byste mohli naletět. Opravdu, replikátory disků jsou snadno
zvládnutelným nástrojem pro dosažení potřebné automatizace a standardizace, což
jsou cíle známé již z doby, kdy Henry Ford postavil svou první montážní linku.
Navíc přenechávají nejhorší manuální práci tomu, kdo ji zvládne nejlépe
procesorům.
V době, kdy DOS vládl světu, tu byl povel XCOPY, který obstaral monotónní
kopírování obsahu jednoho pevného disku operačního systému, souborů a všeho
ostatního na jiný. Jak ovšem přicházejí na trh stále další a další operační
systémy Microsoftu, takovéto přímočaré kopírování přímo z příkazové řádky
přestalo být možné, protože systémová databáze Registry a další systémové
soubory jsou úzce vázány na specifický hardware každého počítače.
Uživatelům samozřejmě vyhovuje efekt plug-and-play, který je možný právě díky
takovéto úzké vazbě, ale na druhé straně nadále přetrvává potřeba rychle a
přesně replikovat obsah pevných disků. Tím samozřejmě vzniká poptávka po nových
řešeních, vyhovujících těmto potřebám.

Kdo replikaci potřebuje?
Z nástrojů na replikaci disku mohou profitovat 3 skupiny uživatelů. Podniky
všech velikostí je mohou použít k rychlému "zabydlení" nových počítačů PC.
Nejen společnosti, patřící do žebříčku Fortune 500, které mají rozsáhlý park
výpočetní techniky, jsou těmi, které replikaci potřebují; potřebuje ji každá
společnost, která se snaží růst, zvyšovat obrat a vylepšovat hardware s
minimálními náklady.
Diskový replikační software může také usnadnit upgrade operačního systému a
aplikací pracovní stanice za provozu. Zálohován a napumpován novou verzí
systému po pracovní době, je "zdokonalený" počítač ráno svému uživateli k
dispozici bez jediné minuty prostoje. Jiným příkladem použití replikačního
softwaru je obnovení obsahu pevného disku v počítači, jehož disk se zhroutil,
nebo jehož software se poškodil.
Další významnou situací, vhodnou pro použití replikátorů disku, je stav v
učebnách při testování nebo školení kde je nezbytné rychle zrušit a znovu
nastavit původní konfiguraci. Jeden z produktů, které naše testovací středisko
porovnávalo, totiž RapiDeploy, byl dokonce původně vyvinut v KeyLabs pro
interní použití v jejich vývojovém a testovacím zařízení. Když KeyLabs poznaly
rostoucí odbytové možnosti, začaly RapiDeploy prodávat a nedávno přenechaly
další vývoj produktu své pobočce Altiris.
Zdá se skutečně, že zakládání dceřiných či získávání nových společností se
zaměřením na replikační software jsou mezi IT společnostmi takřka na denním
pořádku. Dokládá to, že tento segment trhu roste, ale má v sobě více
záludností, než je jich v románech Williama Faulknera.

Nejen v případě GHOSTU
Vezměme např. Ghost. Po dva roky vlastnila distribuční práva na tento produkt
společnost Innovative Software, zatímco firma Binary Research na Novém Zélandu
pokračovala ve vývoji produktu.
V červnu 1998 však Symantec získal Binary Research a od roku 1999 přejímá
veškerou odpovědnost za prodej a další vývoj Ghostu. Aby věci byly ještě
zajímavější, Symantec v říjnu 1998 převzal předběžně Quaterdeck, dodavatele
softwaru DiskClone. Podle posledních zpráv jeho další vývoj zastavil, což
vzhledem k tomu, jak obstál v našem srovnávacím testu, rozhodně není žádná
škoda. Přesto jsme výsledek našeho testu tohoto produktu pro zajímavost
zařadili.
Vraťme se ještě k jinému členu této rodiny softwarových produktů: Společnost
Innovative nezůstane na suchu ztrátou Ghostu. Distribuuje také ImageCast IC3,
vyvinutý společností MicroHouse International, který se v našem testu ukázal
jako nejlepší, a dále distribuuje Picture Taker, výrobek firmy LANovation, což
je velmi dobrý replikátor aplikací. Mimochodem koupi společnosti MicroHouse
oznámila koncem března společnost EarthWeb. A produkt ImageCast nyní vyvíjí
stejnojmenná společnost.
I pátý produkt, který jsme testovali, má složitý osud. Intelligent Computer
Solutions (ICS) a jejich pobočka SureData získaly licenci od Altiris, která
patří KeyLabs, na technologii RapiDeploy pro FlashClone a zdokonalily ho tak,
že je nyní lepším produktem než jeho předchůdce. Není v tom zmatek?
Jiným produktem, který jsme chtěli, ale nemohli testovat, je Drive Image
Professional (DIP) 2.0 firmy PowerQuest. Tento dodavatel uvádí svůj DIP na trh
podnikových replikátorů, rozhodli jsme se však počkat s testováním, až nabídne
také podporu multicastingu. Podle PowerQestu to bude u verze 3.0, která má
přijít v 1. polovině tohoto roku.

Jak replikátor pracuje:
Prvním krokem při použití produktu na replikaci disku je vytvoření DOSovské
zaváděcí diskety, kterou v našem srovnávacím testu nazýváme NBF (network
bootable floppy síťová bootovací disketa). NBF obsahuje všechny systémové
soubory, ovladače síťových karet a síťový software, nezbytný k tomu, aby klient
komunikoval se serverem. Vytváření NBF je běžná operace každé PC ji někdy musí
provést v souvislosti se správou počítače. Některé produkty pro replikaci disku
obsahují utilitu, která tento proces automatizuje.
Dalším krokem je vytvoření základní matrice. Na čerstvě naformátované PC
nahrajete takovou konfiguraci operačního systému a aplikací, kterou chcete
použít jako výchozí vzor. Ačkoliv si replikátory disku dokáží poradit s rozdíly
v hardwaru, nejlépe pracují, když vzorové výchozí nastavení je totožné s
počítačem, na kterém bude obsah matrice následně replikován. Při zavádění nové
techniky bývají často všechny nasazené počítače shodné. Má-li však váš podnik
řadu oddělení s různými konfiguracemi počítačů, může být s uchováním a správou
jednotlivých disket NBF docela problém.
Ovládací panel serveru pro replikaci disku přesunuje konfiguraci výchozího
vzoru bit po bitu a komprimuje ji do jediného souboru proprietárního formátu.
Potom můžete obraz přenést, kopírovat, replikovat, klonovat (nebo jak to chcete
nazvat) do pracovní stanice, která byla bootována z NBF. Všechny tyto programy
také podporují nějakou formu multicastingu, když současně předávají matrici
několika klientům.
Protože se při replikaci PC smažou všechna data v něm uložená, musíte
provozované stroje zálohovat. Vedle samozřejmé nutnosti zálohovat vše, co
uživatel sám vytvořil, jde také o systémová nastavení a nepodporované aplikace,
jejichž ztrátu si uživatel rovněž nemůže dovolit. FlashClone 1.1 má integrovánu
zálohovací utilitu; u ostatních produktů se musíte spolehnout na jiné
prostředky.
Běží-li váš klient na platformě Windows NT, je nutno zvážit ještě další krok.
Protože je každá instance Windows NT opatřena jednoznačným identifikátorem
(SID), musíte se postarat, aby se SID nereplikoval. Všechny produkty mají
integrovánu nějakou utilitu, která si s tím poradí a System Preparation Tool
Microsoftu to také dokáže.

Závěr
Výsledky našeho testu můžete najít v okolních tabulkách. I když se vlastnosti
některých produktů jistě výrazně změní s dalšími verzemi, může náš test
posloužit jako základní přehled pro volbu toho nejvhodnějšího produktu.
Jen pro pořádek uveďme, že již po našich testech byla uvedena verze 2.0
FlashClone a RapiDeploy 3.4. Oba tyto produkty, stejně jako ImageCast i Norton
Ghost, si můžete zdarma vyzkoušet jejich demoverze jsou totiž volně ke stažení
na firemních Webech.
9 3042 / pen

Strategie testování
Úkol:
Software pro replikaci disku má vyřešit více než jen jeden jediný problém.
Jeden z největších úkolů, který chce zvládnout, tedy vytvářet nové pracovní
stanice, je běžná činnost, s níž se setkává každý správce informační techniky.
Diskový replikační software může také usnadnit upgrade operačního systému a
aplikací pracovní stanice za provozu, přičemž zachová všechna uživatelská
nastavení a aplikace. Konečně mohou být jeho vlastnosti velmi užitečné při
výuce a školení, kdy je třeba rychle vymazat a opět obnovit konfiguraci PC.
Který z testovaných produktů se s těmito úkoly vypořádal nejlépe?

Jednotlivé kroky:
příprava klientů
vytvoření základní matrice
kontrola podpory multicastingu
zkouška manažerských schopností
měření rychlosti
analýza celkových nákladů na vlastnictví

Testované produkty:
DiskClone Corporate 1.0
FlashClone 1.1
ImageCast IC3
Norton Ghost 5.0e
RapiDeploy 3.3

Výsledek:
ImageCast a FlashClone mohou vytlačit Ghost z jeho vedoucího postavení na trhu
replikátorů. ImageCast výrazně předčí FlashClone ve funkčnosti a disponibilitě,
FlashClone se zase vyznačuje velmi příznivou cenou. ImageCast je
nejpropracovanější replikační balík, s jakým jsme se kdy setkali.

ImageCast IC3
Firma: ImageCast
www.imagecast.com
ImageCast předběhl své konkurenty v replikaci disku vyšší funkčností, kterou
ostatní produkty postrádají, aniž by tím snížil výkon a disponibilitu.
Výsledkem je nejlepší replikační balík, s jakým jsme se setkali, i když
předpokládáme, že se trh produktů pro diskovou replikaci bude dále rychle
vyvíjet, když budou konkurenti zdokonalovat své produkty, tak jako to dokázala
společnost Micro House International. ImageCast vynikl tam, kde je to
nejdůležitější: při vlastní replikaci. Jako jediný produkt nabídl replikaci
aplikací a schopnost přidat nové položky do systémové databáze Registry k již
existujícímu replikačnímu souboru. ImageCast je nepatrně pomalejší než Ghost a
o něco dražší než FlashClone nebo RapiDeploy, ale tyto nedostatky vyrovnal to
dobře promyšlenými vlastnostmi.

PRO:
1. schopnost replikovat aplikace
2. automatická tvorba NBF
3. výkonné protokolování a oznamování
4. dálkové bootování
5. integrovaná tvorba SID
6. utilita Image Explorer
7. schopnost přidat nové položky do databáze Registry

PROTI:
1. poněkud pomalejší unicasting
2. poněkud vyšší cena
3. poněkud nejistá podpora zákazníka

FlashClone 1.1
Firma: SureData, filiálka ICS
www.suredata.com
FlashClone soupeřil s ImageCastem, ale většinou díky faktorům, jako je
zákaznická podpora a cena, které nemají přímý vztah k základní funkčnosti
replikace. Přesto je FlashClone dobrý produkt. Zejména se nám líbily jeho
utility Vboot čili virtuální bootování a KeepSafe. Vboot umožňuje správcům
ovládat replikační funkce na pracovní stanici, aniž by museli používat fyzickou
NBF. Vboot je skutečně velmi dobrá myšlenka, ale SureData ji musí ještě
vypilovat. Vboot se nám několikrát zhroutil nebo se choval nesprávně. KeepSafe
fungoval lépe a spolehlivě zálohoval aplikace, soubory a uspořádání pracovní
stanice než je proces klonování vymazal.

PRO:
1. zálohovací utilita
2. virtuální bootování
3. dobře řešené rozhraní
4. nejlepší výkon unicastingu
5. výborná technická podpora
6. nízká cena

PROTI:
1. chybí automatická tvorba NBF
2. nenormální chování a výpadky
3. chybí nástroj pro chybová hlášení

RapiDeploy 3.3
Firma: Altiris
www.altiris.com
KeyLabs nedávno přenechaly další vývoj produktu RapiDeploy své pobočce Altiris
a doufaly, že Altiris dovede RapiDeploy na stejnou úroveň, jakou dokázal
SureData docílit u FlashClone, kterýžto produkt je založen na stejné
technologii KeyLabs. Výslednou komponentu Image Blaster lze dostat jako
samostatný produkt, ale síla podnikové verze RapiDeploy je v jeho konzoli pro
řízení.
RapiDeploy podporuje multicasting a má též utilitu Image Explorer, která
správci umožňuje prohlédnout si jednotlivý soubor replikované sady a obnovit
ho. Rovněž agent pro konfiguraci klienta pracoval dobře a spravoval IP adresy.

PRO:
1. automatická tvorba NBF
2. utilita Image Explorer
3. výkonný nástroj pro následnou konfiguraci
4. dobrý výkon

PROTI:
1. primitivní nástroj pro chybová hlášení
2. rozhraní DOS
3. není integrována tvorba SID
4. chybí tištěný manuál

Norton Ghost 5.0e
Firma: Symantec
www.symantec.com
Ghost urazil velký kus cesty od dílenského výtvoru až k produktu
celopodnikového významu, který vzbudil rozruch. Dá se také říci, že Ghost
zapříčinil tento srovnávací test, protože objevil a obsadil trh, na který se
pak vrhla řada jiných dodavatelů. A v tom je ten problém. Zatímco Ghost
zvyšoval svůj podíl na trhu, konkurenti vylepšovali své produkty. Uznáváme
jednoduchost a spolehlivost Ghostu a oceňujeme obdivuhodnou rychlost, za kterou
vděčí své praktické konstrukci. Přesto je čas Ghost dále rozvíjet a zdá se, že
akvizice Quarterdecku firmou Symantec přišla v pravý čas. Byla by škoda, kdyby
zatím tak úspěšná cesta produktu špatně skončila.

PRO:
1. nejlepší výkon
2. snadné použití
3. utilita Ghost Explorer
4. vylepšené grafické uživatelské rozhraní

PROTI:
1. jen základní protokolování a hlášení
2. není integrována tvorba SID
3. žádné zvláštní příslušenství
4. jen neautomatická tvorba NBF

DiskClone Corporate 1.0
Firma: dříve Quarterdeck
www.qdeck.com
DiskClone nedopadl v našem testu nejlépe. A nyní, když Symantec přejímá
Quarterdeck, může to pro DiskClone znamenat brzký konec. Produkt je druhořadým
replikátorem disku, který by vyžadoval ohromné vylepšení, aby se vyrovnal
ostatním. Pro začátečníky je skutečným utrpením ho používat.
Nechceme ho moc ostře tepat pro jeho DOSové rozhraní jiné replikátory disku
jsou také dost děravé avšak Quarterdeck neposkytuje dostatek informací o
kritických vlastnostech produktu ani v produktu samotném, ani v dokumentaci.
Navíc, protože DiskClone používá architekturu sdíleného režimu místo
opravdového multicastingu, simultánní klonování obrazů bylo trapně pomalé.

PRO:
1. 100% spolehlivé replikace
2. dobrý výkon unicastingu
3. samoprováděcí replikační soubor

PROTI:
1. nepřijatelný výkon při multicastingu
2. tvorba replikace není plně automatizována
3. neúplná a neužitečná dokumentace
4. chybí automatická tvorba NBF
5. DOSové rozhraní
6. relativně vysoká cena

Jak jsme testovali
Při testování replikátorů disků jsme se soustředili na 3 hlavní způsoby jejich
použití: vytváření nových pracovních stanic, usnadnění upgradu stávajících
pracovních stanic na nový operační systém a nové aplikace, a konečně na
opakované rušení a opětné obnovování konfigurace PC v učebnách a školicích
zařízeních.
Zaměřili jsme své úsilí na to, jak snadno lze nastavit konfiguraci klienta, na
pružnost a vlastnosti, které produkt poskytuje při tvorbě matrice, na podporu
každodenní správy a na míru jeho podpory multicastingu. Samozřejmě jsme také
brali v úvahu výkon a cenu každého produktu.
Použili jsme úsek sítě našeho testovacího střediska s přenosovou rychlostí 100
Mb/s, přičemž jsme kombinovali testovací provoz s každodenním laboratorním
provozem, abychom mohli lépe posoudit výkon v normálních provozních podmínkách.
Používali jsme velmi výkonný server: HP-Net Server LX Pro se 4 diskovými poli o
kapacitě 9 GB typu RAID. V naší skupině pracovních stanic jsme používali PC
Compaq, Gateway, Micron a Dell. Některé z pracovních stanic měly síťové karty
3Com, jiné NetFlex3. Procesory stanic pracovaly na frekvencích 100 až 200 MHz a
měly disky různých velikostí.
Aby byl produkt zařazen do tohoto srovnávacího testu, musel podporovat alespoň
nějakou formu simultánní distribuce matrice a umožňovat distribuci unikátního
identifikátoru (SID) klientům pracovních stanic na platformě Windows NT.
Zaznamenávali jsme průběh přípravy a samotné akce, abychom si ověřili, jak
snadno se produkt uvede do chodu, jak rozdistribuuje svou klientskou část,
vytvoří síťovou bootovací disketu (NBF) a jak zálohuje existující aplikace a
konfiguraci pracovní stanice.
Pokud se týká správy, posuzovali jsme u produktu vzdálenou zaveditelnost i to,
zda konzola serveru správně integruje jeho funkce. Největší váhu jsme
přikládali funkcím pro replikaci aplikací, funkcím pro následnou konfiguraci,
schopnosti aktualizovat systémové registry a spolehlivosti replikace. Ve všech
třech výše zmíněných kategoriích jsme pečlivě zkoumali obecnou snadnost použití
každé jednotlivé vlastnosti. Jinými slovy jsme si ověřovali, zda dané rozhraní
usnadňuje použití produktu anebo jeho funkčnost komplikuje.
Hodnocení výkonu vychází z replikace Windows 95, Windows 98 a NT Workstation
4.0. Nejprve jsme měřili čas jednosměrného převodu (unicasting) u každého
operačního systému a potom současnou replikaci na 10 klientů (multicasting).
Během testování jsme vícekrát volali k dodavatelům o vysvětlení. Předpokládali
jsme u nich informátory, kteří produkt dobře znají. Když nám nemohli ihned
odpovědět, požadovali jsme, aby nás rychle zavolali zpět. Očekávali jsme
nepřetržitý zákaznický servis po telefonu, faxem, možnost odpovědi e-mailem,
nebo podporu prostřednictvím Webu či BBS.
U dokumentace jsme posuzovali jasnost instrukcí jak produkt používat a jak
vytvářet NBF. Při výpočtu celkových nákladů na vlastnictví jsme vycházeli z
nákladů na 3letou licenci, upgradování a na nepřetržitý zákaznický telefonní
servis.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.