Nová mechanika CD-ROM

Instalace nové mechaniky CD-ROM není nijak zvlášť složitá záležitost. Dobu instalace můžeme odhadnout na 15-20 minu...


Instalace nové mechaniky CD-ROM není nijak zvlášť složitá záležitost. Dobu
instalace můžeme odhadnout na 15-20 minut. Instalace nezahrnuje žádné krizové
momenty a navíc je CD-ROM mechanika poměrně levná záležitost, takže případné, i
když velmi nepravděpodobné poškození nezpůsobí tak velké škody.
Postup instalace
1. Připravte si všechny nástroje, počítač a vlastní mechaniku. Tu vybalte z
obalu, a pokud má uvnitř nějakou papírovou či plastovou vložku, též ji
odstraňte.
2. S pomocí (nejčastěji) křížového šroubováku otevřete skříň počítače.
Prohlédněte si jej a zjistěte, zda už jsou nějaká zařízení na příslušné
sběrnici instalována. Nejlepší kombinace je pevný disk na primárním kanálu,
CD-ROM na sekundárním, při dvou discích pak oba na primárním jako master a
slave s CD-ROM mechanikou na sekundárním.
3. Nastavte jumpery (zkratovací propojky) na požadovaný stav. U IDE zařízení se
nastavuje pozice na kanálu, tedy volba master slave. Využívá se k tomu většinou
tří jumperů, z nichž jeden reprezentuje pozici master, druhý pozici slave a
třetí tzv. cable select, využívanou jen při použití zvláštního kříženého IDE
kabelu. Zjistěte, která strana plochého konektoru má pin označený 1a, případně
si ji označte. Většinou to bude strana blíže u napájecího konektoru.
4. Odstraňte 5,25" záslepku na přední straně skříně.
5. Zasuňte mechaniku dovnitř vzniklého otvoru. V některých případech budete
potřebovat upevnit speciální plastové lyžiny na boky mechaniky. Většinou je
najdete u své počítačové skříně, případně kontaktujte dodavatele svého počítače
a lyžiny získejte od něj. Mechaniku zasuňte co nejhlouběji to jde, abyste
viděli její zadní stranu. To je velmi důležité pro snadné připojení konektorů.
Jestliže to vaše skříň neumožňuje, udělejte si alespoň místo ve změti okolních
kabelů. Důležité je nic omylem nerozpojit.
6. Připojte plochý kabel do konektoru na zadní straně mechaniky. Přestože
správná pozice bývá většinou klíčována zářezem v okolí konektoru na mechanice,
vodič označený červenou barvou má číslo jedna a patří na tu stranu mechaniky,
jež byla před tím označena. Nejpravděpodobněji to bude strana blízko napájecího
konektoru. Připojte také napájecí konektor. Ten je rovněž klíčován, takže k
chybnému otočení dojít nemůže.
7. Jestliže jej připojujete k ještě neobsazenému IDE kanálu, zapojte kabel také
do základní desky. K nalezení správného konektoru použijte manuál k základní
desce. Konektory bývají označeny IDE1 a IDE2. Důležité je dbát na lokalizaci
pinu 1a správné nastavení kabelu.
8. Pokuste se nastartovat počítač. Před tím nezapomeňte vyndat veškeré nástroje
z vnitřku skříně počítače. IDE mechanika by měla být zjištěna při detekci IDE
zařízení. Pokud tomu tak není, může být problém v zakázané autodetekci. Pomocí
klávesy Del jděte při startu počítače do setupu a zvolte na všech zařízeních
autodetekci zařízení i režim přístupu. Pokud je to nutné, znovu restartujte
počítač.
9. Připevněte mechaniku pomocí upevňovacích šroubků do skříně. Čelo by mělo
lícovat s přední stranou skříně, i když samozřejmě záleží na konkrétní
konfiguraci. Ještě před tím propojte tenkým audiokablíkem mechaniku se zvukovou
kartou. Pak uzavřete skříň.
10. Otestujte správnou funkčnost nejen datovým, ale také audio diskem. Hudba by
měla hrát z reproduktorů připojených ke zvukové kartě.
Problémy při instalaci a jak na ně
Po instalaci se nedaří najít nové zařízení v tabulce zařízení na IDE.
Problém může být třeba v tom, že některé disky a CD-ROM mechaniky spolu neumějí
spolupracovat v určité konfiguraci. Proto můžete prohodit pozici master a
slave, samozřejmě s příslušnými změnami jumperů. Další možností je vyměnit
zařízení připojená na první a druhý kanál řadiče nebo začít nějakou rozsáhlejší
výměnu.
Mechanika sice funguje, ale už nefunguje jiné zařízení na IDE, třeba pevný disk.
Jsou dva možné zdroje problémů: Buď byl při instalaci povysunut konektor jiného
zařízení na řadiči a nezbývá, než vše znovu překontrolovat, nebo může být
zařízení tak špatně najumperováno, že samo funguje, ale nefunguje jiná
jednotka. Zaměřte se především na rozdílné pozice jumperů ve stavu pouze "Drive
is master" nebo navíc i s volbou "Slave is present".
Po instalaci sice funguje mechanika i pevný disk, ale přestala správně pracovat
nějaká jiná součást PC.
Opět dva možné zdroje problémů: Pravděpodobnější se jeví nějaká mechanická vada
při zapojování mechaniky povytažený konektor, nesprávně nainstalovaná
součástka, chyby v napájecích vodičích a podobně. Nezbývá než otevřít počítač a
vše znovu překontrolovat, každý kontakt vytáhnout a opět zapojit. No a jako
druhý možný důvod problému se zdá nějaká nekompatibita mezi CD-ROM mechanikou a
jinou součástkou počítače. To je však důvod tak nepravděpodobný, že v naprosté
většině případů půjde spíš o mechanické problémy.
9 1898 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.