Nová technologie zvyšuje hustotu záznamu na disky Winchester

Quinta Corporation, 100% dceřiná společnost Seagate Technology, uvolnila informace o klíčových technologiích, které js...


Quinta Corporation, 100% dceřiná společnost Seagate Technology, uvolnila
informace o klíčových technologiích, které jsou velkým příslibem do budoucnosti
a jež mohou potenciálně dostat hustotu zápisu na disk pod hranici 40
GB/čtvereční palec. To je ekvivalent uložení 45 kopií 32dílné encyklopedie
Britannica na plochu poštovní známky.
Společnost Quinta nyní vyvíjí novou generaci technologie pro ukládání dat
Optically Assisted Winchester (OAW), která má dosahovat mnohem větších plošných
hustot, než současné pevné disky, a nakonec zřejmě překoná i
superparamagnetický limit, což je teoretická hustota, které je možno dosáhnout
s pomocí tradičního magnetického záznamu.
Nové vývojové centrum
pro optické technologie
Vývoj této technologie probí-há v novém, moderně vybave-ném vývojovém centru,
Optical Technology Development Center v San José v Kalifornii. Centrum má
sloužit jako výzkumná a vývojová základna právě pro nové optické technologie.
Součástí vývojového centra je též pilotní výrobní linka.
Nová technologie OAW integruje v oblasti průmyslové výroby pevných disků vůbec
poprvé optické, magnetické a telekomunikační technologie, s cílem vytvořit
novou třídu vysokokapacitních cenově výhodných sekundárních paměťových médií.
Klíčové podsystémy
Quinta seznámila na tiskové konferenci odbornou veřejnost se čtyřmi klíčovými
podsystémy, jež jsou součástí systémů OAW: špičkovým světlovodným systémem,
unikátní konstrukcí hlav, servosystémem a záznamovými médii.
Špičkový světlovodný systém je použit ke snímání a zápisu dat na povrch média.
Jeho spínací modul je zodpovědný za generování světelných pulzů a přepínání
jejich cesty mezi vystavovacími raménky, k němuž může docházet každou
milisekundu. Síť světlovodných vláken oplétá vystavovací raménka. Tato optická
vlákna, jejichž tloušťka není o mnoho větší než tloušťka lidského vlasu,
přenášejí světelné pulzy z optického spínacího modulu do čtecích a zápisových
hlav.
Unikátní konstrukce těchto hlav integruje špičkovou technologii magnetických
hlav s mikrooptickými čočkami, jež zaostřují světelné pulzy ze světlovodných
vláken na povrch média. Tyto čočky, které jsou v průměru menší než 350 mikronů,
jsou mnohem menší než cokoli, co bylo dříve vytvořeno. Jsou schopny zaostřit
světlo laseru na povrch média a přitom poskytují dostatek prostoru pro korekci
chyb, které mohou vzniknout případnou odchylkou vznášejících se hlav od povrchu.
Zrcadélka výrobek jemné mechaniky (micromachine mirrors MEMS), každé menší než
špendlíková hlavička, jsou umístěna na konci vystavovacího raménka a odrážejí
světlo přicházející z optického vlákna běžícího podél vystavovacího raménka do
čočky objektivu. Zrcadélka se působením elektrického proudu natáčejí a
usměrňují tak paprsek světla na povrch média. To umožňuje v poslední chvíli
přesně zaměřit paprsek na stopu média bez toho, že by se vystavovací raménko
muselo pohnout. Předpokládá se, že s pomocí tohoto servosystému může být
dosaženo hustoty zápisu až 10 000 stop/čtvereční palec.
Konstrukce záznamového média pro OAW systém je velmi podobná tradičnímu médiu v
discích Winchester. Nicméně podložka může být vyrobená z plastu, který je lehčí
a mnohem levnější než hliníkový substrát, který se v discích Winchester
tradičně používá. Užití plastické hmoty jako substrátu umožňuje, že médium může
být předformátováno tak, aby obsahovalo informaci pro servořízení. Magnetická
vrstva použitá v technologii OAW se skládá z amorfních kovů vzácných zemin,
které umožňují teoreticky hustotu záznamu mnohem vyšší, než používají konvenční
záznamová média v současné technologii Winchester. Na tento typ média se
nevztahuje supermagnetický limit konvenčních magnetických záznamových médií,
protože se jedná o strukturu amorfní, na rozdíl od magnetických vrstev
tradičních, kde se používá krystalická struktura. Druhým důvodem je, že se
užívá záznam vertikální místo záznamu podélného.
Technologie OAW je robustní, spolehlivá a praktická a slibuje další růst plošné
hustoty nezbytný pro optická záznamová zařízení počátku příštího století.(jam)
8 0480 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.