Nové akcenty BMI

Právě začínající čtvrtý ročník projektu Březen měsíc Internetu vyvolává otázky, zda vůbec ještě je zapotře...


Právě začínající čtvrtý ročník projektu Březen měsíc Internetu vyvolává otázky,
zda vůbec ještě je zapotřebí organizovat tak rozsáhlé akce, jestli to může
nějak ovlivnit samovolný vývoj Internetu. Kladli si je pochopitelně také
organizátoři ze sdružení BMI. Spolu s komerčními (Bonton, Intel, Komerční
banka, World On-line), mediálními (Česká televize, Český rozhlas, ČTK,
Hospodářské noviny, MSN.ATLAS.CZ), odbornými (IDG, Internet servis) i dalšími
partnery však dospěli k závěru, že takový projekt má smysl. Jen oproti
minulosti musí klást větší akcent na jiné momenty a reagovat na aktuální
potřeby. Například v prvním ročníku bylo jedním z cílů seznámit s Internetem
novináře. Firma Fincom tehdy desítce z nich zapůjčila modemy a společnost Datac
jim poskytla bezplatné připojení. Uskutečnily se také odborné semináře pro
čtyři skupiny různě zaměřených redaktorů. Ve skupině módních a ženských
časopisů, pro které byla určena prezentace možností Internetu v referování o
módě, se ukázalo, že z dvaceti redakcí jen dvě měly v té době připojení k
Internetu. Dnes už si většina novinářů bez Internetu nedovede svoji práci
představit. Ale i nyní mnozí vítají informace o zajímavých internetových
aktivitách, tipy na pozoruhodné lidi kolem Internetu, kterých se jim dostává od
organizátorů BMI. Jestliže se v prvním ročníku zrodila konference Internet ve
státní správě, která poskytla platformu pro diskuze o využití Internetu ke
komunikaci veřejné správy s občany, kterou vloni využilo již přes 1 300
účastníků ze 20 zemí, letos by organizátoři BMI rádi poukázali na další bolavé
místo, kterému je třeba věnovat dostatečnou pozornost. V následujících pěti
letech se má do školství jen ze státního rozpočtu investovat 7 miliard korun na
vybavení počítači s připojením k Internetu. Nehrozí však, že tyto peníze budou
využity neefektivně? Prozatímní postup při realizaci státní informační politiky
ve vzdělávání nevyvolává velký optimismus. Proto uspořádá sdružení BMI spolu s
BVV na veletrhu Schola Nova v Praze 22. března konferenci Internet do škol a co
s ním?, která by měla upozornit na význam přípravy učitelů všech stupňů škol,
aby byli schopni využít Internet efektivně ve výuce mladé generace. Třebaže
zejména loňský rok díky nabídce bezplatného připojení ze strany významných
připojovatelů Internetu výrazně zlepšil dostupnost celosvětové sítě širokým
vrstvám obyvatelstva, stále ještě není dostupná všem. Proto mohou sehrát
důležitou roli veřejné knihovny s internetovým připojením. Takových je už pět
set a letos by měly přibýt další tři stovky. A ve více než stovce z těchto
knihoven po celé republice se v březnu uskuteční spousta akcí, kde se veřejnost
bude moci blíže seznámit s možnostmi Internetu. Aktuální je nyní také
elektronický podpis. Bohužel se o něm mluví především v negativním smyslu v
souvislosti se zdržením ve vypracování prováděcích předpisů, umožňujících
využít zákon o elektronickém podpisu v komunikaci veřejné správy s občany. Od
mluvení se však může pokročit dále současně s Měsícem Internetu odstartuje 1.
března soutěž společnosti SkyNet Digitální fotoaparát za digitální podpis. Její
účastníci nejenže budou moci vyhrát zajímavé ceny, ale hlavně si při tom
bezplatně pořídí elektronický certifikát a naučí se jej používat. A právě
praktické uplatnění elektronického podpisu je jednou z věcí, která již v
nedaleké budoucnosti může významně ovlivnit naše chování, naše zvyky, náš
život. Podrobnější informace o všech březnových akcích na podporu Internetu v
ČR naleznou zájemci na webové stránce www.brezen.cz.
1 0350 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.