Nové cesty v personalistice

Jednou z nových cest v personalistice se na českém trhu práce mají v letošním roce stát tzv. Job & WorkShopy. Jejich c...


Jednou z nových cest v personalistice se na českém trhu práce mají v letošním
roce stát tzv. Job & WorkShopy. Jejich cílem má být oživení práce personalistů
v jednotlivých oborech, snahou je však rovněž nabídnout lidem hledajícím nové
zaměstnání touto netradiční formou, možnost lépe se orientovat v nabídce
pracovních příležitostí. Hlavním cílem těchto snažení je pochopitelně snadnější
navázaní nových pracovních kontaktů. Pořádající firma ABACO Group chce tento
personálně-marketingový projekt zaměřit vždy na určité vybrané obory. Má být
určen pro omezený počet významných společností působících ve stejném nebo
příbuzném oboru a pro odpovídající skupinu potenciálních zájemců o zaměstnání.
Prezentace společností
Zúčastněné společnosti tu budou prezentovat svou personální strategii a nabízet
zájemcům možnost ucházet se o volná pracovní místa. Uchazeči o zaměstnání tu
tak získají nebo dále zdokonalí svůj přehled o daném oboru. Budou-li mít zájem,
obdrží i důležité kontakty, nutné pro jejich další jednání o konkrétní pracovní
pozici ve společnosti, kterou si vybrali.
Kromě oborově zaměřených zájemců se Job & WorkShopu samozřejmě mohou zúčastnit
i lidé s "univerzálním" použitím, jako např. účetní nebo sekretářky. Je však
jisté, že např. účetní se zkušenostmi v prezentovaném oboru bude mít před
ostatními, kteří tyto zkušenost nemají, podstatnou výhodu.
Nabídka pro personalisty
Návštěvníci z řad odborné veřejnosti, personální poradci, personalisté apod. se
mohou zúčastnit i na doprovodných akcích seminářích. Tyto semináře budou
zastřešovány Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Jako přednášející
jsou vybíráni kvalifikovaní odborníci, a tak zde zúčastnění personalisté budou
moci načerpat mnoho nového pro zdokonalení své práce. První cyklus odborných
seminářů spolu s prvním Job & WorkShopem se uskuteční v pražském klubu Mánes
již ve dnech 22. a 23. května 1998.
Nabídka pro zájemce o práci
Přístup zájemců o zaměstnání bude zdarma. Uchazeči by se však měli připravit na
předání svých osobních údajů zúčastněným společnostem. Každý účastník bude
zřejmě vyzván k předání kontaktu. Proto pořadatelé pro zjednodušení doporučují
vzít si s sebou životopis, eventuálně další doklady, např. o dosaženém
vzdělání. Personální společnost, která plní úlohu odborného garanta Job &
WorkShopů, zaručuje uchování důvěrnosti získaných údajů a zajistí navázaní
kontaktu mezi uchazečem o zaměstnání a vybranými firmami. První akce se koná,
jak už jsme uvedli, v květnu. Na podzim tohoto roku se připravuje několik
dalších tematických Job & WorkShopů.
Neformální setkání závěrem
Na závěr každého Job & WorkShopu se uskuteční neformální setkání personalistů
zúčastněných firem, jehož smyslem je rovněž především navázání kontaktů. Na
tato setkání budou zváni zároveň i nejvyšší představitelé zúčastněných firem a
dalších významných organizací, jakož i někteří garantem doporučení zájemci o
manažerské funkce.
Podrobnější informace o konaných akcích mohou zájemci získat na internetové
adrese www.jobs.cz/workshop.
8 1052 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.