Nové funkce SAP APO, řešení Navision pro výrobní firmy

IBM uvedla další verzi operačního systému OS/390 V2R8 pro superservery S/390, která přináší vylepšení zajišťují...


IBM uvedla další verzi operačního systému OS/390 V2R8 pro superservery S/390,
která přináší vylepšení zajišťující vyšší integraci, dostupnost a bezpečnost
serverů. Tato vylepšení se také týkají např. správy VPN, šifrování, správy a
řízení digitálních certifikátů, větší dostupnosti protokolu TCP/IP v prostředí
S/390 Parallel Sysplex a možnosti tisku z ERP a internetových aplikací. Mezi
vylepšení verze 2.8 patří i podpora trojitého šifrování DES pro uživatele SNA.
S platností od 1. října letošního roku dochází ke sloučení firem Siemens
Telekomunikace a Siemens s. r. o. pod společný název Siemens s. r. o. Tato
společnost na sebe přebírá veškeré závazky dřívější společnosti Siemens
Telekomunikace.
Partner Compuwaru společnost ALN Associates představila řešení plánování
podnikových zdrojů pro výrobní sféru MS+, které má krátkou dobu implementace a
je možné ho nasadit ještě před příchodem roku 2000. ALN je členem programu
Compuware Business Alliance, v jehož rámci vyvíjejí firmy (dnes už jich je 420)
své aplikace v prostředí Uniface. součástí MS+ jsou vzájemně propojené
komponenty: tradiční plánování výrobních zdrojů (MRP II), kapacitně řízený
zásobovací řetězec, konstrukce, nákup, distribuce a integrované finance.
Koncem srpna byl ve společnosti Slovnaft uveden do provozu systém pro řízení
údržby MP5. Řešení od firmy Datastream, které do Slovnaftu dodala slovenská
firma Inseko, je zatím v provozu jen ve dvou výrobnách, ale v průběhu dvou
měsíců dojde k jeho rozšíření na zbytek podniku. Slovnaft si od zavedení MP5
slibuje nejenom zkvalitnění údržby, ale i snížení nákladů.
SAP ohlásil vývoj funkcí Transportation Planning a Vehicle Scheduling v rámci
integrovaných aplikací Advanced Planner and Optimizer (APO) určených pro
plánovací a optimalizační procesy. Doprava je jednou z klíčových oblastí v
řízení dodavatelských řetězců a tyto dvě nové komponenty umožňují optimalizovat
plánování dopravních procesů a výběr vhodného dopravního prostředku s cílem
snížit logistické náklady. Pilotní dodávka nových funkcí je plánována na únor
roku 2000.
Firma Navision Software představila řešení určené pro výrobní společnosti
nazvané Navision Manufacturing, které je součástí aplikace Navision Financials.
Toto řešení pokrývá potřeby většiny výrobních firem z nejrůznějších odvětví
průmyslu a splňuje požadavky na rychlou implementaci a přizpůsobení zákaznickým
požadavkům.
Comparex zřídil divizi nazvanou ERP Business Solutions, jejímž cílem je
rozšíření stávajícího produktového portfolia o konzultační služby a systémovou
integraci v oblasti produktů SAP. Generálním ředitelem nové divize se stal
Arnold Widera, který pracuje u firmy od roku 1989. Comparex je hardwarovým
partnerem SAPu a má v jeho sídle zřízeno i kompetenční centrum.
SCO uvedla na trh UnixWare 7 NonStop Clusters, který usnadňuje správu systémů
díky v komerční sféře ojedinělému řešení pro tvorbu clusterů z počítačů
vybavených OS UNIX. Tato verze nabízí vysokou škálovatelnost (až 12 uzlů), je
vybavena novým souborem služeb a určena pro certifikovaný hardware od
společností Compaq, Siemens a Fujitsu. Systém je dostupný ihned za cenu
začínají na 4 000 dolarech.
(ram)
9 2402 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.