Nové IT odborníky je nutné především vychovat

Téměř v každém podniku lidé používají ke své práci informační a komunikační technologie. Ty se neustále rozví...


Téměř v každém podniku lidé používají ke své práci informační a komunikační
technologie. Ty se neustále rozvíjejí. O tom, jak s nimi udržet krok, jsme
hovořili s Vladimírem Kovářem, generálním ředitelem české firmy Unicorn.

Poptávka po programátorech stoupá a výrazně převyšuje nabídku. Čím to podle vás
je?
Informační technologie zasahují dnes do všech oblastí lidského života od
banalit, jako je koupě housky v supermarketu, až po řízení složitých
technologických zařízení. A informatizace se neustále rozšiřuje a zdokonaluje.
Takový růst je nesmírně náročný na lidi, protože to jsou hlavní zdroje, kterých
současné "továrny na software" využívají. Hutnictví potřebuje tuny materiálu a
relativně málo lidské práce, na poli informačních technologií je to však
naopak. Softwarová továrna potřebuje počítače a k nim plno lidí s vysokou
kvalifikací. To jsou příčiny velké poptávky po dobrých programátorech.
Přicházejí sem navíc i zahraniční firmy, které s příslibem vládní podpory
otevírají v České republice vývojová centra. Přitom je třeba vzít v úvahu, že
podle našich zkušeností připadá jeden dobrý programátor tak na pět tisíc lidí.
V každé zemi je proto jen omezený počet lidí s potenciálem stát se vynikajícím
IT odborníkem.

Znamená to, že naše vysoké školy produkují nedostatek nových programátorů?
Hlavní problém nespočívá v nedostatku, ale v tom, jak jsou absolventi vysokých
škol uplatnitelní na trhu. Samozřejmě, že je to také otázka financí a priorit v
oblasti vzdělávání. Problém našich vysokých škol je, že se tam neučí co je
potřeba, ale to, co umějí lidé, kteří tam učí. Jsou příliš zaměření na
technologii a velice málo nebo vůbec si neuvědomují, že vývoj softwaru v praxi
vyžaduje nejen znalost jak, ale především znalost co. Dobrý vývojář musí umět
zvládat nejen technologie, ale i obchodní procesy, musí rozumět prostředí
zákazníka, musí být schopen pracovat v týmu. Praktické využití teoretických
znalostí to je velký nedostatek českého vysokého školství. Naše společnost se
orientuje hodně na práci se studenty, ale právě vzhledem k tomu, jak jsou
vybavení znalostmi, je potřeba, aby většina z nich prošla náborovým procesem s
tříměsíčním školením.

Mohly by tuto situaci pomoci řešit například soukromé či specializované školy?
Úroveň vysokoškolských absolventů je relativně dobrá. Jak jsem již zmínil výše,
největší problémy vidím v připravenosti absolventů pro jejich vstup do praxe.
Soukromá škola má tu výhodu, že se může specializovat na profil absolventa
vyhovující podnikatelskému záměru vlastníka. Nemyslím si ale, že by obecně měl
být nějaký zásadní rozdíl mezi soukromou a státní školou. Dle mého názoru by
bylo vhodné více investovat do vzdělávání jako takového nabídnout více
kvalitnějších vzdělávacích programů a možností.

Pokud je o kvalifikované programátory takový zájem, proč se je dané firmy
nesnaží udržet například lepším finančním hodnocením či jinými benefity?
Každá společnost má svůj vlastní recept na to, jak si udržet a motivovat
zaměstnance. Já osobně nejsem zastáncem vysávání zaměstnanců výměnou za velký
plat. Firma podle mě musí svým zaměstnancům nabízet víc, musejí v ní být
spokojeni a měli by ji mít rádi. Proto jsem zavedl firemní kulturu, která klade
důraz právě na nabídku výhod spojených s pozicí v Unicornu. Nechci, aby moji
zaměstnanci zbytečně utráceli za předražené a nekvalitní služby, proto v našem
sídle provozujeme vlastní restauraci a proto máme několik ubytovacích zařízení,
která slouží buď k individuální rekreaci, nebo k tzv. "teambuildingům", velmi
přínosným pro motivaci zaměstnance. Za další výhodu považujeme propracovaný
systém vnitřního školení a vzdělávání zaměstnanců. Je nutné nové programátory
vychovávat a nejen jim zajišťovat lepší finanční ohodnocení a benefity. Důvodem
je, že již dnes jsme v situaci, kdy jsou lidé pracující v IT jedněmi z nejlépe
odměňovaných v porovnání s dalšími odvětvími a profesemi. Navíc je třeba vzít v
úvahu, že všechny firmy musejí být konkurenceschopné, a tak nemohou odměny
českých programátorů do nekonečna zvyšovat. V této oblasti jsme vystaveni
globální konkurenci a řada mezinárodních společností porovnává náklady na vznik
projektu i s možnostmi jeho realizace v jiných regionech.

Jak se v tomto směru angažuje Unicorn?
Jelikož se Unicorn orientuje na práci s mladými lidmi (studenty), vyvíjí a v
praxi realizuje rozsáhlý program spolupráce s vysokými školami, který zahrnuje
pořádání přednášek, možnosti praxe pro studenty, možnost zpracování diplomových
prací na vybraná témata apod.

Jaké jsou podle vás reálné perspektivy dalšího vývoje v oboru programování?
Věřím, že možnosti použití softwarových aplikací se v nejbližší době budou dále
rozšiřovat a současně při tvorbě těchto aplikací budou mít i nadále
nezastupitelnou úlohu vzdělaní a šikovní lidé. Také se domnívám, že právě v
České republice jsou velmi dobré podmínky pro rozvoj tohoto odvětví.

Unicorn poskytuje
komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních
technologií. Vyvíjí vlastní podnikový informační systém UES (Unicorn Enterprise
Systém). Obrat společnosti dosáhl v loňském roce výše 779 milionů Kč.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.